Immaterielle verdier

 • Share

Vi hjelper deg å beskytte immaterielle rettigheter og verdier

Immaterielle rettigheter og verdier (IPR) er en sentral del av suksessen til verdens største selskaper.

Immaterielle rettigheter i form av opphavsrett, knowhow og forretningshemmeligheter, design, patent, varemerker og vern mot illojal konkurranse, er viktige strategiske ressurser for virksomheter i en rekke ulike bransjer. Blant disse bransjene er for eksempel life science, offshore, maskinindustri, IT og AI, media, næringsmiddelsektoren og detaljhandelen. Sammen med våre klienter arbeider vi for å øke forståelsen og optimalisere utnyttelsen av deres immaterielle eiendeler.


Slik kan vi hjelpe deg

Vi bistår med utforming av IPR-strategier, utarbeidelse av avtaler og lisenser, transaksjoner og virksomhetsgjennomgang, samt klager og tvister. Våre advokater har tilgang til EYs flerfaglige miljø og fagekspertise innen blant annet skatt, avgift, og kommersielle og operasjonelle forhold. Dette gjør oss i stand til å tilby effektiv, praktisk og kommersiell orientert rådgivning tilpasset klienters behov og bransje. Vi kan bistå deg med:

Lisensiering, forskning og utvikling (R&D), franchise, distribusjon, produksjon

 • Utarbeidelse, gjennomgåelse, forhandling og tolking av lisensavtaler, sluttbrukeravtaler, konfidensialitetsavtaler, produksjonsavtaler og distribusjonsavtaler
 • Overdragelse av immaterielle rettigheter fra ansatte og konsulenter
 • Retningslinjer for forhandlinger

Strategier

 • Interne strategier og rutiner for beskyttelse av immaterielle rettigheter, som teknologi, patent og knowhow
 • Kommersialiseringsstrategier
 • Tilnærming til tredjeparters-rettigheter og «freedom to operate»

Transaksjoner

 • Virksomhetsgjennomgang, forhold mellom virksomhetens produkter eller tjenester og IPR
 • Kontraktsverk for transaksjoner
 • Gjennomføring av transaksjoner

Tvister og klager

 • Forhold til konkurrenter og etterligninger
 • Klageordninger for immaterielle rettigheter
 • Prosedyre for de alminnelige domstolene

Vil du ha hjelp til å sikre dine immaterielle verdier og rettigheter? Ta kontakt med advokat Andreas Bjørneby eller Joakim Marstrander.