Restrukturering og insolvens

 • Share

Vi hjelper deg å håndtere restruktureringer og insolvens

I alle bransjer vil man kunne oppleve utfordringer knyttet til sviktende økonomi, enten i eget selskap, hos kunder eller leverandører.

 Law - restrukturering og insolvens Law - restrukturering og insolvens  
Våre advokater bistår deg med de juridiske sidene av betalingsmislighold, insolvens, gjeldsforhandling, restruktureringer og konkurs. Vi bistår selskaper, aksjonærer, styrer, ledelse, ansatte, investorer, långivere og panthavere samt andre kreditorer.

I hvilke tilfeller er restrukturering nødvendig?

Restrukturering er aktuelt når sviktende likviditet eller uhåndterlig gjeldsbyrde truer selskapets videre drift. Enhver situasjon er unik og vil derfor kreve skreddersydde løsninger.

Våre advokater har erfaring med å håndtere komplekse restruktureringer innen ulike bransjer. Vi samarbeider med våre kollegaer med annen fagekspertise, som skatt, avgift og finansiell transaksjonsrådgivning. Dette gjør at vi kan tilby en helhetlig og skreddersydd løsning som kan hjelpe deg å sikre verdier og videre drift. Vi har et internasjonalt nettverk med advokater i mer enn 80 land og håndterer jevnlig problemstillinger på tvers av landegrenser. Vi bistår også styrer og kreditorer i saker om styreansvar.


Slik kan vi bistå deg

 

Restrukturering

 • Vurdering av handlingsalternativer og muligheter, herunder juridiske, finansielle og operasjonelle analyser.
 • Forhandlinger med långivere, panthavere, obligasjonseiere og andre kreditorer, herunder avtaler om standstill, refinansiering mv.
 • Virksomhetsoverdragelser og transaksjoner, før eller etter gjeldsforhandling eller konkurs, for å sikre verdier og mulighet for videre drift.

Gjeldsforhandling og konkurs

 • Rådgivning ved alle forhold som omhandler gjeldsforhandlinger og konkurs, både til selskap, aksjonærer, styre og ledelse, panthavere og andre kreditorer.
 • Begjæring om åpning av gjeldsforhandling, konkursbegjæring og oppbudsbegjæring.
 • Rådgivning ved spørsmål om separatistrett, motregning, tilbakeholdsrett og omstøtelse.

Styreansvar

 • Rådgivning og bistand til de styrende organer om handlingsalternativer ved betalingsudyktighet eller insolvens, forholdet til handleplikten, oppbudsplikten og styreansvar.
 • Vurdering av erstatningskrav for styre og ledelse og bistand ved krav rettet mot styre og/eller ledelse.

Midlertidig sikring og tvangsmidler

 • Inndrivelse og sikring av pengekrav (utleggspant).
 • Tvangsfravikelser fra fast eiendom, tvangssalg mv.
 • Arrest og midlertidig forføyning.

Tvisteløsning

 • Rådgivning innen tvisteloven.
 • Bistand i forhandlinger og tvister for domstolene.

Trenger du hjelpe med håndteringen av restruktureringer eller insolvens? Ta kontakt med en Ingvil O. Kågen eller Kjeld Arne Thomassen.