Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

 • Share

La oss hjelpe deg med nasjonal og internasjonal personbeskatning

Ved arbeid og investeringer over landegrensene kan det være komplisert å forholde seg til skattereglene i flere land. Regelverket er i stadig utvikling, og økt utveksling av informasjon mellom stater gjør det enda viktigere å påse at korrekte opplysninger gis til korrekt tid og til korrekt sted. Dersom du ikke innehar den rette kompetansen, kan utstasjoneringen eller investeringen bli en kostbar affære og ikke minst en negativ opplevelse for den det gjelder.

Våre erfarne rådgivere har kunnskap og lang erfaring med nasjonale og internasjonale skatterettslige problemstillinger og nærliggende temaer som trygd, immigrasjon og arbeidsgivers forpliktelser. Vi samarbeider med våre kollegaer innen arbeidsrett, merverdiavgift, selskapsbeskatning og internprising for å gi deg helhetlige tjenester og løsninger.

Vårt team består blant annet av jurister og økonomer med bred erfaring fra rådgiverbransjen og skattemyndighetene. I samarbeid med vårt globale nettverk kan vi hjelpe deg å finne riktige og praktiske løsninger både i Norge og globalt.

Ta kontakt med Johan A Killengreen, Pål A Johansen eller Helen Totland Kristensen hvis du vil høre mer om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet.


Les mer om våre tilknyttede tjenester her.

Se også vår worldwide personal tax guide som gir deg oversikt over reglene for personbeskatning og immigrasjon i over 160 land.

Fra 1. januar 2019 ble det innført en kildeskattordning for utenlandske arbeidstakere. Les mer om ordningen her.

Du kan også lese mer om endringer i reglene for rapportering og skattelegging av naturalytelser her.


Våre tjenester inkluderer:

 • Nasjonal og internasjonal personbeskatning
 • Short term business travelers (STBTs), vurdering og rådgivning rundt innberetningsplikt, skatteplikt og skattemeldingsplikt ved kortere arbeidsopphold
 • Lønnsbeskatning, herunder vurdering av innberetningsplikt, trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for arbeidsgiver og oppgrossing ved nettolønn
 • Skatteplanlegging ved innflytting eller utflytting
 • Beregning av skattekostnader og trygdekostnader ved utstasjonering
 • Utarbeidelse av skattemelding
 • Bistand med å unngå dobbeltbeskatning
 • Søknad om skattekort
 • Skattepliktsvurdering ved utleie og realisasjon av bolig
 • Formuesbeskatning
 • Pensjon
 • Incentivordninger
 • Exit-skatt på latent gevinst ved utflytting

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.