Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

  • Share

Vi kan hjelpe deg med å forstå de skattemessige konsekvensene ved en transaksjon

Transaksjoner som omfatter kjøp og salg av næringsvirksomhet, aksjetransaksjoner, refinansiering, restrukturering eller børsnotering har skattemessige konsekvenser som det er viktig å ta hensyn til ved valg av transaksjonsform og i verdsettelsen. Kunnskap om disse konsekvensene reduserer risikoer knyttet til transaksjonen, gjør det enklere å planlegge og er viktig i forhandling med motparten.


Skatterådgivning fra vårt globale nettverk

Vårt globale nettverk av transaksjonsrådgivere kan hjelpe deg å forstå de skattemessige konsekvensene av en planlagt transaksjon. Ved å kombinere vår erfaring med grensekryssende transaksjoner og lokal kompetanse, kan vi hjelpe deg å ta gode beslutninger og unngå skattefeller.

I internasjonale transaksjoner vil våre lokale team koordinere skatterådgivingen. Vi bruker den samme tilnærming og det samme rapporteringsformatet for å kunne gi deg en god forståelse av de aktuelle lands lovgivning og skattekonsekvenser. Vårt mål er å kunne foreslå en transaksjonsstruktur som balanserer eller fjerner skattemessige risiko og usikkerhet og forbedrer fremtidig inntjening og kontantstrømmer.

EY - globalt nettverk         EY - lik tilnærming på tvers av landegrenser          EY - råd  
Globalt nettverk med skatterådgivere   Lik tilnærming på tvers av landegrenser   Råd som balanserer skattemessig risiko

Vi gir deg relevante råd

Alle transaksjoner er unike, så det er derfor viktig for oss å gi deg tilpassede og relevante råd. Menneskene du skal jobbe med vil ha solid kunnskap om de aktuelle skatteområdene og kompetanse om din næring. Vi ønsker å gi deg råd som er relevante og bidrar med verdi i transaksjonen, enten du er selger eller kjøper.

Har du spørsmål om våre tjenester? Ta kontakt med:

  • Henning Raa på e-post eller +47 91 78 64 79
  • Njaal Arne Høyland på e-post eller +47 92 88 14 30
  • Sigurd Tuntland på e-post eller +47 901 06 610

Skatterådgivning til selger i en transaksjon

Vi bistår med planlegging av transaksjoner for deg som ønsker å selge. Dette vil typisk inkludere råd om hvordan utskillelse fra annen virksomhet kan gjennomføres med minst mulig negative skattemessige og avgiftsmessige konsekvenser. Dette kan omfatte restrukturering av selskaper og opprydning i uavklarte forhold.

I forbindelse med salg i en transaksjon er det viktig å gi kjøper nødvendig informasjon om virksomhetens skattemessige forhold. Vi kan bistå deg med å forberede dokumentasjon, det vi kaller et datarom. Denne informasjonen kan beskytte deg mot reklamasjoner og krav om prisavslag i ettertid. Informasjonen kan gi kjøper en større sikkerhet om kjøpsobjektet, noe som kan påvirke kjøpesum og forenkle forhandlinger om prisreduksjoner og langvarige garantier.

Hvis du planlegger et salg, så kan vi bistå deg med selskapsbeskatning, merverdiavgift, gevinstbeskatning og personlige skattekonsekvenser for selgere og ledelse med eierandeler i virksomheten. For selskapet eller virksomheten som skal selges vil det ofte omfatte en vendor due diligence-rapport. Dette innebærer en uavhengig gjennomgang av selskapet eller virksomheten, hvor vi vil kunne gi kjøperen økt sikkerhet mot ukjente skattemessige eksponeringer.

Skatterådgivning til kjøper i en transaksjon

Vi bistår deg med relevante råd i hele kjøpsprosessen, fra innledende virksomhetsgjennomgang (oftest kalt due diligence) til implementering etter gjennomført oppkjøp.

I internasjonale transaksjoner bør du etablerere en robust og langsiktig eierstruktur for unngå fremtidige skattefeller. Du bør vurdere hvilke nye regler som forventes å komme innenfor kildeskatt, rentebegrensningsregler, internprisingsregler, med mer. En god forståelse av skattekonsekvensene av fremtidige kontantstrømmer mellom selskaper kan sikre at det er nok midler til å betjene oppkjøpsgjeld og annen gjeld samt gi løpende avkastning til investorene.

En god håndtering av risikoer i en transaksjon er også viktig siden det vil kunne medføre både prisavslag, gode garantier og reduksjon av fremtidig risiko. Vår analyse av risikoer tar for seg sjansen for skjulte forpliktelser og eksponeringenes beløpsmessige størrelse. Analysen danner grunnlaget for våre råd om krav til garantier, hvilken effekt det bør ha for virksomhetens verdi og dermed deres bud, mulige fremtidig tilpasninger, med videre.

Vi kan hjelpe deg med å skreddersy en due diligence som tar hensyn til virksomhetens risikoområder, hvilke garantier selger er villig til å gi og om garantiene skal sikres ved garantiforsikring samt analysere det som er mest relevant og verdiskapende.