Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

  • Share

Er du klar for morgendagens internprisings-utfordringer?

Prising av varer og tjenester internt i et konsern (internprising – transfer pricing) er utfordrende for mange selskaper. Feltet er i stadig endring, og grenseoverskridende interne transaksjoner påvirkes av både norske og internasjonale lover og regler. Alle selskaper med internasjonal virksomhet må ha et bevisst forhold til sin internprising.

 Våre erfarne rådgivere har detaljert kunnskap og lang erfaring med å utvikle, implementere og dokumentere internprising for en rekke selskaper, fra små og mellomstore virksomheter til de største internasjonale konsernene. I samarbeid med vårt globale nettverk kan vi hjelpe deg å utvikle praktiske løsninger både i Norge og globalt.

Vårt team består av jurister og økonomer med et brennende engasjement for internprising. Vi har erfaring fra arbeid i Norge og internasjonalt; fra kundesiden, rådgiverbransjen og skattemyndighetene. Vår erfaring inkluderer utstrakt bistand og suksess med bokettersynsprosesser og Mutual Agreement Procedures og Advanced Pricing Agreements (MAP og APA).

Har du spørsmål om internprising? Kontakt Mette Granheim eller Helga Marie Andresen.


Få oversikt over regler for internprising i landene du opererer i.


Vi kan utarbeide robuste og fleksible løsninger tilpasset ditt selskaps strategi

Med vår helhetlige tilnærming kan vi hjelpe deg med dine utfordringer relatert til selskapets verdikjede og prosesser, omstruktureringer, prising av transaksjoner, direkte og indirekte skatt, toll og avgift. Vi kan hjelpe deg å bygge og implementere strukturer tilpasset din forretningsmodell. Disse kan bidra til å forbedre prosesser og redusere kostnader.

Vi hjelper deg med å vurdere, utvikle, implementere, dokumentere og forsvare ditt internprisingsoppsett. Vi fokuserer på å forstå din virksomhet og bransje, og gjennom godt samarbeid kan vi utarbeide robuste og fleksible løsninger tilpasset ditt selskaps strategi og fremtidige planer. Vi har tett dialog med kollegaer i vårt globale nettverk for å finne løsninger som fungerer i de landene dere opererer i.

Våre tjenester inkluderer:

  • Bistand til prising av interne transaksjoner (internprisings-policy og benchmarking)
  • Global og lokal dokumentasjon (master file og local file)
  • Land-for-land-rapportering (CbCR)
  • Utarbeidelse av konserninterne avtaler
  • Bistand i forbindelse med restruktureringer og overføring av virksomhet
  • Økonomiske analyser
  • Intercompany Effectiveness (operasjonell internprising)
  • Bistand ved bokettersyn og tvister med myndighetene, herunder MAP (Mutual Agreement Procedrue) og APA (Advanced Pricing Agreement)
  • Operating Model Effectiveness  – multidisiplinær bistand med design av operasjonsmodeller, omorganiseringer, systemimplikasjoner, internprising, direkte og indirekte skatter, toll, HR, finans og regnskapsføring.

Ta kontakt med Mette Granheim eller Helga Marie Andresen hvis du vil høre mer om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.