Transaksjonsrådgivning | Transaction Advisory Services

  • Share

Lead Advisory

Vi kan hjelpe deg med å analysere ditt selskaps strategiske posisjon gjennom å vurdere potensielle synergier, utarbeide en plan for gjennomføring, bistå i forhandlinger, utarbeide og kvalitetssikre finansielle modeller, og ved å måle implikasjoner forbundet med en transaksjon.

Vi bistår deg med å oppnå dine strategiske målsetninger på tvers av:

  • Oppkjøp
  • Utskillelse og salg
  • Oppkjøp fra ledelsen (management buy-outs)
  • Andelskjøp, hente kapital
  • Børsnoteringer (IPOs)
  • Overtakelser
  • Fusjoner
  • Strategisk gjennomgang (strategic reviews)

Kontakt oss

Kjell Stenersen
Partner
+47 51 70 66 78
+47 982 06 678

Ole Conrad Siem
Managing Director
+47 24 00 21 50
+47 971 16 869

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev.

Size matters in working capital

Arbeidskapital: Virksomhetens størrelse er viktig

Store virksomheter er flinkere til å håndtere arbeidskapital enn små-og mellomstore bedrifter. Finn ut hvorfor i vår siste utgave av Capital Agenda Insights.