Transaksjonsrådgivning | Transaction Advisory Services

 • Share

Restrukturering

Hvert enkelt restruktureringsscenario krever ulik kompetanse. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen restrukturering som kan tilpasses selskapets situasjon, og vi hjelper deg med å vurdere de mulighetene som er tilgjengelige. Vi bistår deg med å utarbeide en effektiv restruktureringsplan, assisterer ved transaksjoner og hjelper deg med å oppnå dine strategiske målsettinger.

Restrukturering av selskaper

Vi bistår selskaper og investorer med restrukturering ved å forbedre forventet avkastning i usikre tider med fallende trend i resultat og vekst. Vi støtter deg gjennom endringsprosessene for å snu utviklingen og hjelper til med allokering av kapital og investeringer – vi vurderer dine restruktureringsplaner objektivt.

I tillegg bistår vi med å legge strategier for å håndtere potensielle brudd på avtalevilkår, forhandle med långivere og øvrige interessenter, samt håndtere insolvens- og andre bestemmelser/krav.

Arbeidskapitalstyring

Vi hjelper deg med å forbedre kontantstrømmen og frigjøre verdier i omløpsmidler (kundefordringer, leverandørgjeld og varelager), som dermed bedrer den totale likviditeten og gir effektive strategier for kreditthåndtering.

Kapitalmarkeder

Vi samarbeider med deg om å utvikle optimale og fleksible gjelds- og egenkapitalstrukturer samt konkurransedyktige finansieringsløsninger. Vi analyserer og presenterer alternativer, og kommer med våre anbefalinger.

 Se oversikten under for ytterligere detaljer.

Restrukturering

Vi hjelper deg:
Planlegge og gjennomføre restruktureringsinitiativer

Hovedinitiativer:

 • Objektiv evaluering av strategiske muligheter og kommunikasjon med stakeholders
 • Bistå med utarbeide turnaroundplan
 • Bistå med krisehåndtering
 • Kommunisere med kreditorer og stakeholders
 • Nedlegge deler av virksomheten og downsizing

Restrukturering - Finansiell

Vi hjelper deg:
Legge til rette for underliggende drift ved å fremforhandle en bærekraftig kapitalstruktur

Hovedinitiativer:

 • Tilrettelegge for underliggende drift ved å restrukturere kapitalstrukturen
 • Gjennomgå nåværende gjeldsstruktur og komme med råd til refinansierings-alternativer
 • Kommunisere med kreditorer og andre stakeholders
 • Realisere eiendeler for å lette gjeldsbyrden
 • Utarbeide bærekraftig finansiell restrukturerings-plan sammen med kreditorer

Restrukturering - Arbeidskapital


Vi hjelper deg:
Frigjøre likviditet ved å vurdere og forbedre dagens arbeidskapitalsituasjon

Hovedinitiativer:

 • Vurdere selskapets arbeidskapitalnivå mot interne og eksterne benchmarks
 • Identifisere forbedringspotensial i arbeidskapitalen
 • Utarbeide plan for å realisere arbeidskapital-initiativer
 • Utarbeide måletall for fremtidig oppfølging av arbeidskapital

Kontakt oss

Kjell Stenersen
Partner
+47 51 70 66 78
+47 982 06 678

Bjørn Tore Foss
Partner
+47 24 00 27 17
+47 970 25 021

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev.

Size matters in working capital

Arbeidskapital: Virksomhetens størrelse er viktig

Store virksomheter er flinkere til å håndtere arbeidskapital enn små-og mellomstore bedrifter. Finn ut hvorfor i vår siste utgave av Capital Agenda Insights.