Regnskap og rapportering

I Assurance

Økonomiledere er under press for å levere rapportering av høyere kvalitet raskere i et miljø med teknologisk endring, endringer i myndighetskrav og økt kontroll. EY kan støtte økonomiteam i dette stadig skiftende landskapet.

Hva EY kan gjøre for deg

Økonomiledere, inkludert økonomidirektører, finansielle controllere og forvaltere, står overfor økende utfordringer med å levere relevant rapportering til sine interessenter.

Økonomiteam blir bedt om å forbedre rapporteringsprosessen og levere mer med mindre. Interessenter som for eksempel styremedlemmer vil ha mer informasjon raskere. Ikke bare er det endringer i standardene fra International Accounting Standards Board (IASB) og Financial Accounting Standards Board (FASB), men nasjonale regnskapsstandarder justeres til å samsvare med internasjonale standarder. I tillegg er det ytterligere endringer i myndighetskrav og krav om økt åpenhet fra rapportering. Og enda mer krevende blir det når organisasjoner ønsker at økonomiledere skal spille en mye større rolle i strategisk og operativ beslutningstaking.

Organisasjoner og deres økonomiledere bør forstå og vurdere effekten av disse endringene på tvers av virksomheten og dens økonomiske resultater, samt den direkte innvirkningen på finansfunksjonen. Dette inkluderer å øke innsatsen for å vurdere og få tilgang til teknisk regnskapskunnskap når det er nødvendig; identifisere behovet for klare og konsistente regnskapsprinsipper og -retningslinjer; identifisere nye innovative teknologier, verktøy og analyser og bygge ferdighetene og egenskapene i teamet for å forbedre nivået på rapporteringen.

Våre fagfolk i Financial Accounting Advisory Services (FAAS) fokuserer på å støtte ledende organisasjoner i å navigere i dette stadig skiftende regnskaps- og rapporteringslandskapet og å hjelpe kunder med å takle tekniske problemer med regnskap og økonomisk rapportering.

Våre tjenester støttes globalt og er skreddersydd til kundenes behov for å løse problemer som:

  • Håndtering av virksomhetsomfattende regnskapsprinsipper og dokumentasjon
  • Effektivisering av finansielle prosesser og kontroller, inkludert utvikling eller integrering av prosesser som en del av finanstransformasjoner og ERP-implementeringer
  • Gjøre GAAP-, IFRS- og IPSAS-konverteringer raskere
  • Føre kontrollregnskap og rette opp vesentlige svakheter
  • Regnskap for finansielle derivater og råvarekontrakter
  • Rasjonalisering av lovpålagte rapporteringsprosesser
  • Håndtering av kompleksitet som følge av foreslåtte nye regnskapsstandarder og -veiledning, inkludert innvirkningen på eksisterende systemer og prosesser
  • Utvikle verktøy for å implementere nye regnskapsstandarder og forenkle beslutningsprosesser

Den nye inntektsføringsstandarden

EY kan gi deg råd og støtte når du leverer resultater som er viktige for deg, gjennom utformingen av et smart og skreddersydd veikart for å administrere IFRS 15-endringsreisen.

Les mer (EN)

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.