Klimaendringer og energi

Vi hjelper kunder med å håndtere fysiske risikoer som følge av klimaendringer, drive virksomhet i nye markeder og med å følge reguleringer knyttet til karbon og fornybar energi.

Relaterte temaer Klimaendringer og bærekraft

Hva EY kan gjøre for deg

I dagens miljø kan ikke virksomheter lenger ignorere de fysiske, markedsmessige og lovgivningsmessige konsekvensene av klimaendringer. Verden over ser man at organisasjoner ønsker å svare på risikoene og benytte seg av mulighetene knyttet til disse konsekvensene. I tillegg ser man en økende forventning om åpenhet i både regulert og ikke-regulert rapportering.

Tjenestene våre skal hjelpe kunder med å:

 • se muligheter
 • håndtere risikoer
 • redusere kostnader
 • øke drifts- og ytelseseffektiviteten

Våre team inkluderer rådgivere med erfaring fra ingeniørfag, vitenskap, forretningsliv, økonomi og drift, kombinert med en dyptgående forståelse for spesifikke politiske og forskriftsmessige midler. Vi kan bidra med å håndtere forskriftsmessige og markedsmessige drivere samt klimaendringenes innvirkning på infrastrukturen og forsyningskjeden. I tillegg kan vi hjelpe våre kunder med å dra nytte av muligheter knyttet til nye karbonmarkeder og fornybar energi. Tjenestene våre inkluderer å:

 • gi strategiske råd knyttet til klimaendringer, karbonmarkeder og fornybar energi
 • gi råd om klimarelaterte måltall
 • hjelpe til med å beregne hvilke potensielle effekter karbonmarkeder kan ha på verdivurderinger, inkludert karbonkreditter
 • utvikle eller vurdere strategier og programmer for energioptimalisering
 • utføre gjennomførbarhetsanalyser av strategier for fornybar energi eller karbonreduserende tiltak
 • utforme eller vurdere planer for kompensasjonskostnader
 • overvåke eller vurdere energibruken
 • vurdere klimagassutslippene fra produkter eller tjenester
 • gjennomføre vurderinger av klimarisiko og sårbarhet
 • utvikle strategier og prosesser for tilpasning
 • utforme retningslinjer for klima og fornybar energi og vurdere programmer i offentlig og privat sektor
 • gi råd om utvikling av grønne obligasjoner, inkludert kriterier og strukturer for obligasjoner
 • utarbeide eller gi råd om styringssystemer for klimagasser og energilagring

Uansett hvor du er i prosessen, kan vi hjelpe deg med å finne konkurransefortrinn, øke driftseffektiviteten og redusere klimapåvirkningen. 

 

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.