4 minutters lesing 17 jun. 2019
Overhead view design professionals working laptops

Hvorfor suksess med AI i revisjonen starter med å stille de riktige spørsmålene

Selv i den digitale tidsalderen bygges tillit gjennom menneskelig atferd og en revisors ansvar for å stille de riktige spørsmålene.

Mange ser fortsatt på kunstig intelligens (AI - artificial intelligence) som fremtidens teknologi, men det har raskt blitt til dagens teknologi – i hvert fall i arbeidslivet. Som sådan driver tempoet i teknologier under utvikling og digitalisering av forretningsprosesser finans- og revisjonsteam til raskt og kontinuerlig å tilpasse seg.

I følge EYs vekstbarometer svarte 73 % av de spurte direktørene i mellomstore bedrifter at de allerede er i gang med å ta i bruk AI, eller at de planlegger å gjøre dette i løpet av de neste to årene. Dette er en stor forskjell fra den samme undersøkelsen som ble gjennomført to år tidligere, der 74 % sa at de ikke hadde noen strategiske planer som involverte AI i det hele tatt.

For å forstå AI-veien videre, må det fortsatt stilles noen komplekse spørsmål om risikoen og egenskapene til disse revolusjonerende teknologiene: Vil en datamaskin noen gang kunne "tenke" som et menneske? Hvordan balanserer vi risiko og muligheter som disse disruptive teknologiene gir?

Og hvordan omdefineres begrepet arbeid hvis maskiner kan gjøre nesten alt?

Dette er spørsmål som analytikere i alle bransjer stiller – det er ikke bare opp til filosofer, sosiologer og økonomer å komme med svar, men noe vi alle må bidra til løse.

For et fagområde som regnskapsføring, har teknologi som AI spennende potensial. Veksten av generering og lagring av big data, sammen med muligheten til å behandle dette raskt og nøyaktig, betyr at AI frigjør kapasitet hos revisorer og revisjonseksperter slik at de kan rette oppmerksomheten mot mer verdiøkende oppgaver. For eksempel:

  • Avansert analyse– Ved å bruke AI-baserte avanserte analyseverktøy for å analysere større datapopulasjoner på kortere tid, kan revisorer bedre forstå virksomheten, bli bedre rustet til å identifisere risiko, stille bedre spørsmål om revisjonsfunnene og bruke sin profesjonelle skepsis til utfordre resultatet på egnet måte.
  • Smart automatisering – RPA-teknologi (Robotic Process Automation) fungerer som en virtuell arbeidsstyrke styrt av forretningsdriftsteamene, og kan raskt automatisere oppgavene som er mest tidkrevende, repetetive, standardiserte og regelbaserte. Etterhvert som RPA-teknologien fortsetter å modnes, vil den gjøre bruk av AI for å kunne håndtere og fullføre mer komplekse oppgaver, og på den måten gjøre det mulig å utvikle en mer kognitiv digital arbeidsstyrke.

Forestill deg en fremtid der informasjon kommer i sanntid, med de riktige verktøyene på plass for å behandle og analysere den kontinuerlig. Det vil bety at revisorer kan få tilgang til det fulle bildet av en organisasjons aktivitet, med tilgang til et fullstendig datasett og midler for å frigjøre enda dypere innsikt.

Jeg var stolt av å nylig kunne diskutere dette emnet nærmere i et imponerende panel av beslutningstakere, akademikere og revisorer for en konferanse arrangert av Ernst & Young et Associés og Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Dette var ikke teknologer, men snarere revisorer og andre fra samme fagfelt som var nysgjerrige på og entusiastiske for fremtiden, og som stiller de sentrale spørsmålene som vi innenfor regnskapsfaget må ta opp.

Diskusjonen fokuserte mindre på teknologiene bak AI, og mer på å ta tak i det kritiske behovet for tillit. Betimelig, siden 85 % av AI-prosjektene i løpet 2020 ifølge Gartners CIO Agenda Survey 2018 vil levere feilaktige utfall på grunn av skjevheter i data, algoritmer eller utviklingsteam.

Bærekraftig og vellykket AI-utvikling krever at man tar høyde for at mennesker er en sentral faktor som må legges til grunn. Ikke bare på grunn av unike menneskelige myke ferdigheter som kreativitet og lederskap, men på grunn av den menneskelige skepsisen og dømmekraften som er nødvendig for å håndtere de nye risikoene som følger med bruk av nye teknologier.

Så når vi utnytter disse disruptive teknologiene, må vi som profesjon gjøre det vi gjør best: fortsette å stille spørsmål ved, analysere og evaluere data fra alle perspektiver. Automatisering kan avlaste oss fra mange repetitive oppgaver, men tilliten til den digitale tidsalderen utvikles fremdeles gjennom menneskelige beslutninger, og vårt ansvar for å fortsette å stille de grunnleggende, grunnleggende spørsmålene er uendret:

  • Hvordan balanserer vi risiko og muligheter relatert til disruptive teknologier? Å utnytte disruptive teknologier til sin fordel gir store muligheter, men hvordan håndterer du i tillegg den nye risikoen som følger med dem?
  • Hvilken innovasjonsstrategi skal vi ta i bruk, og når? Hvordan utnytter vi disse teknologiene på en kostnadseffektiv måte – spesielt i en organisasjon med begrenset kapasitet til å investere? Hvordan bygger du opp den endringsledelsen som kreves?
  • Hvordan tilpasser vi talentmodellen vår til et nytt miljø?Hvilken ny kompetanse må rekrutteres? Hvordan lærer vi opp eksisterende og nye fagpersoner på en relevant måte?
  • Hvordan håndterer vi interne og eksterne interessenter? Hvordan utnytter vi teknologi innenfor grensene av eksisterende regelverk? Hvordan kan retningslinjer og standarder tilpasses disse nye mulighetene?

Ved å kombinere de forskjellige kreftene som påvirker revisjonsfunksjonen, i tillegg til mulighetene som disruptive teknologier gir, kan jeg se for meg en fremtidig revisjon der kvaliteten forbedres samtidig som team og prosesser effektiviseres gjennom en mer utbredt bruk av AI. Og gjennom revisorens briller av sannhet og rettferdighet, vil svar på både de komplekse og grunnleggende spørsmålene bli bedre håndtert, og gi en beriket klientopplevelse.

Sammendrag

Når vi nyttiggjør oss disruptive teknologier, må vi fortsette å gjøre det vi gjør best: stille spørsmål ved, analysere og evaluere data fra alle perspektiv. Tillit til den digitale tidsalderen utvikles fortsatt gjennom menneskelige beslutninger, og vårt ansvar for å stille de grunnleggende spørsmålene er uendret.

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Assurance