Vil forbrukerne slippe løs kontrollen til en autonom fremtid? Vil forbrukerne slippe løs kontrollen til en autonom fremtid?

Av Kevin Roberts

EY Global Automotive & Transportation Senior Analyst

Thought leader on mobility. Passionate about analytics, innovation and disruption.

7 minutters lesing 21 jul. 2020
Relaterte temaer Transport COVID-19

Teknologien har endret historien om det autonome kjøretøyet (AV) fra science fiction til hvor raskt selskaper kan få dem ut på markedet.

Debatten rundt hvorvidt autonome kjøretøy (AV-er) er mulig har endret seg til hvor raskt selskaper kan få dem ut på markedet. Likevel, som så mye i livet i dag, står deres rolle i samfunnet overfor nye usikkerhetsmomenter. COVID-19 og virkningen av hvordan folk ser på mobilitet i fremtiden, er kompliserte faktorer. Det er nå mye tvil om langsiktige utsikter til massetransport og delt mobilitet. Spørsmålet nå har blitt: Kan AV-er løse disse utfordringene, eller vil de havarere allerede før de er lansert? 

Fordelene med AV-er

Den største fordelen med AV er sikkerhet. Mens menneskelige sjåfører har forbedret seg med hensyn til sikkerhet opp gjennom tiårene, hovedsakelig hjulpet av teknologiforbedringer, er det fortsatt for mange trafikkdødsfall. Verdens helseorganisasjon anslår at det i 2016 var 1,35 millioner dødsfall i veitrafikken globalt; som i gjennomsnitt utgjør rundt 3 700 mennesker som omkommer hver dag. Det amerikanske samferdselsdepartementet anslår at 94 % av alle alvorlige bilulykker med motorvogner involverte en førerrelatert faktor, mens resten skyldes miljømessige eller tekniske problemer. Vi kan effektivt redusere dette tallet til nært null med AV-er.

trafikkdødsfall

Mens fordelene er helt klare, vil overgangen ta tid med flere hundre millioner ikke-AV-kjøretøy på veien. I tillegg trekker en fersk studie fra Insurance Institute for Highway Safety frem at selv om AV-er raskt kan forbedre menneskelige sanser og manglende evner, må det være et eksplisitt fokus på planlegging og avgjørelser, utførelse og ytelse og det å kunne forutse for å se den totale reduksjonen i kollisjoner.

I tillegg til potensialet for å redde liv, er det andre fordeler med AV-er, for eksempel hvor mye tid som går tapt når du sitter i trafikken. Ifølge 2019 Urban Mobility Report fra Texas A&M Transportation Institute bruker en gjennomsnittlig bilpendler i USA 54 timer i trafikkø. Den tiden kan effektivt frigjøres med bruk av AV-er, noe som gir mer arbeid eller fritid under pendlingen.

Grunnlaget for myndigheter og forbrukere virker klart, men hva ligger i det for selskapene som utvikler teknologien? Hva med 8 billioner dollar? Nylige bransjestimater mener den globale AV-bransjen mulig kan innbringe 8 billioner dollar, hvorav det å kjøre passasjerer potensielt kan utgjøre 5 billioner dollar, 2 billioner dollar for gods og 500 milliarder dollar hver for databruk og opplevelser i kjøretøyet. 8 billioner dollar er en betydelig økning i forhold til bilindustrien i dag, som ifølge International Organization of Motor Vehicle Manufactureres utgjør omtrent 2 billioner dollar i bruttoinntekter.

Motorvei mot sjøen
(Chapter breaker)
1

Kapittel 1

Hva venter man på?

De autonome mulighetene utvikler seg stadig, og det gjenstår fremdeles spørsmål rundt de beste måtene å forbedre nødvendig tilkoblingen til et kjøretøys miljø.

Hvis det overnevnte har fått deg interessert i en AV, lurer du sannsynligvis på når teknologien vil bli tilgjengelig så du kan bruke den på veien. Svaret er dessverre ikke enkelt. Hva man mener med «autonom», hvordan du kobler til disse kjøretøyene, bruker applikasjoner, usikkerhet i lovgivningen og bekymringer fra forbrukerne gjør det i dag vanskelig å si når en kommersielt levedyktig AV vil være på markedet. Selv om det er mange årsaker til bekymringene, kan vi, når vi ser nærmere på dem, begynne å få en bedre forståelse av tidsaspektet for AV-er.

Veien til full automatisering

Et skifte til AV-er vil sannsynligvis ikke være binært, da vi ser at det legges flere og flere nivåer av autonomi inn i kjøretøyene våre i dag. Faktisk har kjøretøyer i dag allerede mange avanserte førerassistentsystemer (ADAS), som hjelper til med å gjøre bilkjøring tryggere og samtidig reduserer behovet og risikoen for menneskelige sjåfører.

Vi ser allerede teknologier som kollisjonsvarsel går fra å være installert på bare 13 % av 2015-modellene i USA til 60 % på 2019-modellene. Forventningen er at flere og flere ADAS-teknologier vil bli obligatoriske akkurat som ryggekameraer har blitt i USA, og at grensen mellom AV og ikke-AV viskes stadig mer ut.

USA: prosentandel av fabrikkinstallert ADAS-utstyr på lette kjøretøy etter årsmodell (2015-19)

Denne utviklingen i sikkerhet skaper imidlertid problemer for både førere og kjøretøy. Nivå 3 — tilstandsautomatisering — løsninger skaper potensielle problemer for hvor lenge en fører kan la kjøretøyet kjøre selv og når vedkommende må ta tilbake kontrollen. Disse tidsskillene mellom menneskelig kjøring kontra automatisering kan skape situasjoner der en sjåfør blir koblet fra aktiviteten, noe som kan øke risikoen i stedet for å redusere den.

De omkomne som er registrert i AV-ulykker, har vært fra nivå 2 eller 3, hvor de involverte førerne hadde problemer med å gjenvinne kontrollen eller ikke fulgte aktivt med. Mens ADAS kan redusere kollisjoner, risikerer det også å skape nye sikkerhetsproblemer.

Med disse risikoene i bakhodet begynner vi å se en fremvekst av nivå 2+funksjonalitet – delvis automatisering – som øker sikkerheten, men ikke lar sjåføren fjerne seg helt fra betjeningen av kjøretøyet. Spørsmålet nå er om vi kan bevege oss direkte fra nivå 2+ til nivå 4 – høyautomatisering.

Ulykker

100 %

i AV-ulykker siden 2016 har forekommet enten med nivå 2- eller nivå 3-kjøretøy (altså, ikke de med høyautomatisering).

Tilkoblet bil

Selv om det fortsatt er usikkerhet rundt tidspunktet for et sikkert hopp opp til nivå 4, er det ingen tvil om at vi må ha pålitelig, mer utbredt høyhastighetstilkobling for at dette skal skje. Behovet for slik tilkobling er avgjørende for å realisere generell kjøretøykommunikasjon (V2X), noe som vil gi AV-er muligheten til å dra nytte av en rekke tilkoblingspunkter for å gi forbedrede sikkerhetsnivåer for alle, forbedring av underholdning for reisende og mer effektive reisemåter som reduserer overbelastning og utslipp, som ikke bare bidrar til å redusere miljøpåvirkningen, men også gir økonomien et oppsving.

Etter et anslag fra INRIX kostet overbelastede veier i USA 88 milliarder dollar årlig, en kostnad som V2X kunne bidra til å fjerne.

Riktig teknologi for å tillate kjøretøy å samhandle med telenett, infrastruktur, andre kjøretøy og fotgjengere vil være kritisk. Det er håp om at 5G kan være teknologien som gjør dette mulig. Men denne utrullingen er bare i begynnelsen, og vi kan ikke forvente full global bruk av 5G umiddelbart.

I tillegg, selv om 5G er en forbedring i forhold til det nåværende 4G-systemet, våger jeg å si at de fleste ikke vil ønske å kjøre i et helt autonomt kjøretøy med de tilkoblingsproblemene som mobilforbindelser er kjent for, så det vil være kritisk med ytterligere reserveløsninger for å sikre at ingen tilkoblingstap vil være kritiske.

Mens 5G er den beste løsningen på dette tidspunktet, er det fremdeles konkurrerende teknologier, for eksempel Wi-Fi, som blir sett på som potensielle erstatninger eller som et tillegg til 5G-tilkobling for å tette hullene i mobiltjenesten. Det jobbes mye med V2X, og det foregår betydelig forskning og utvikling som er nødvendig for å implementere hver av løsningene som ligger til grunn; en potensiell forsinkelse hos en eller flere av aktørene kan utsette utrullingen ytterligere.

Luftfoto med tilt-shift av biler i havn
(Chapter breaker)
2

Kapittel 2

Den rette AV-en for jobben

COVID-19 har sannsynligvis bremset utviklingen av personlige AV-er. Men det fremmer behovet for mer utbredte kontaktløse leveringsalternativer.

Hva dukker opp i hodet når du tenker på en AV (Autonomous Vehicle)? Sannsynligvis tenker du på friheten ved ikke å måtte kjøre kjøretøyet ditt selv. Det er imidlertid bare én av de ulike typene AV-er som utvikles. Det er faktisk slik at mens COVID-19 sannsynligvis har bremset utviklingen av personlige AV-er, har det antakelig økt behovet for en mer utbredt levering av kontaktløse alternativer. Så selv om vi har en tendens til å se AV-er som en slags monolitt, er det flere mulige alternativer under utvikling, og noen kommer sannsynligvis på markedet raskere enn andre:

  • Mobility-as-a-service (MaaS) — dette er den typen AV de fleste tenker på: et førerløst kjøretøy som de kan kalle opp fra en telefon, og som tar dem dit de skal uten behovet for å måtte kjøre selv. Dette er også den mest kompliserte versjonen av AV-er som kommer på markedet, og disse står overfor en rekke teknologiske, lov- og kunderelaterte problemer før de kan settes i drift. I tillegg vil teknologien sannsynligvis være begrenset til utvalgte markeder for å starte innenfor sterkt geo-inngjerdede grenser.
  • Personlig AV — mye av fokuset har vært på MaaS-AV-er, hvis det utvikler seg som tradisjonelle bilteknologier, kan det være vi vil se det på luksuriøse personbiler først. Hvorfor? Det forventes at AV-er vil gi betydelige økte kostnader for et kjøretøy, som allerede er historisk høye fra før. Nye høykostteknologier debuterer tradisjonelt først på luksuskjøretøyer for å dekke de første FoU-kostnadene før de etter hvert finnes overalt på mer vanlige modeller. Selv om volumet sannsynligvis vil være ekstremt begrenset i begynnelsen og møte de samme begrensningene som er diskutert med MaaS, vil vi sannsynligvis se noen få privateide luksus-AV-er blant de mer anvendelige MaaS-AV-ene.
  • Nyttekjøretøy - mens MaaS foreløpig befinner seg utenfor det vanlige, er vi sannsynligvis mye nærmere autonomi på nivå 4 for nyttekjøretøy på motorveier. Dette vil gi rask avkastning, fordi man kan frigjøre sjåføren fra langtransport, for heller å benytte dem til kjøring utenfor motorvei. Her er det mange fordeler, bl.a. en mulig løsning på den økende mangelen på sjåfører og eliminering av arbeidsrelaterte belastningsproblemer for sjåførene. Så selv om det kan ta lengre tid før personlige AV-er kommer på markedet, er det gode muligheter for at du snart kan være på veien sammen med en autonom lastebil.
  • Sluttlevering — sluttlevering har fått stor oppmerksomhet da vi må ta hensyn til krav til sosial avstand på grunn av COVID-19. Det å kunne få varer lastet inn i en AV og få dem hjem til mottakeren har åpenbare fordeler i en sosial distansert verden. Hvis man legger til en drone-komponent til sluttleveringen, vil en AV kunne betjene flere hjem på en enkelt tur. Nylige godkjenninger av teknologier i visse markeder betyr at en AV snart vil kunne levere dagligvarene dine i stedet for å måtte hente varene utenfor butikken. Eksempler på dette er et robotfirma med base i USA, som tillater testing av sine autonome leveransekjøretøyer i gatene i California, og et annet amerikansk robotfirma som tilbyr autonome leveranser i Milton Keynes i Storbritannia.

Flere bekymringer gjenstår

I tillegg til de teknologiske problemene er det fortsatt mange spørsmål å besvare om hvordan AV-er vil bli regulert, og hvem som vil gjøre det . Hvis hvert enkelt land regulerer uavhengig, vil det sannsynligvis redusere de globale lanseringene, da programvare må tilpasses og testes for hver jurisdiksjon. Dette er et vanskelig spørsmål med tilsynelatende få enkle svar, men det er avgjørende når det gjelder AV-er at det blir håndtert i løpet av kort tid. 

Til slutt gjenstår spørsmålet om forbrukerne ønsker AV i det hele tatt. En fersk studie fra AAA (tilsv. NAF i USA) fant at 71 % av de amerikanske sjåførene ville være redde for å bruke et helt selvkjørende kjøretøy. Så i tillegg til teknologiske og lovrelaterte hindringer vil det også være behov for en kampanje fra produsenter, utstyrsleverandører, teknologiselskaper og myndigheter for å overbevise forbrukerne om at en AV er trygg å bruke for dem og deres kjære.

Det enorme potensialet og mulighetene som en helt autonom bilpark vil tilføre markedet, ser ut til å være forlokkende nært, men de gjenstående hindringene som må overvinnes før det blir virkelighet, er skremmende. Den ekstra utfordringen med COVID-19 skygger for utsiktene for AV-er enda litt til, da et skifte mot mer privat eierskap kan gjøre fremtiden usikker for autonome delte kjøretøyer. Vil man overvinne alle disse prøvelsene i løpet av dette tiåret? Kanskje, men ikke alle på en gang. Det som sannsynligvis vil skje, vil være en trinnvis vei til en autonom fremtid, som vil være svært avhengig av bruk og region.

Sammendrag

Mens fordelene med AV-er er helt klare, vil overgangen ta tid. Flere hundre millioner ikke-AV-kjøretøy er på veien, og automatiseringsfunksjonene fortsetter å utvikle seg for forskjellige bruksområder samtidig som forskrifter utvikles parallelt på tvers av landegrensene. Og så er det den usikre effekten av COVID-19. Veien videre kan være lang for AV-er, men det skimtes muligheter i horisonten.

Om denne artikkelen

Av Kevin Roberts

EY Global Automotive & Transportation Senior Analyst

Thought leader on mobility. Passionate about analytics, innovation and disruption.

Relaterte temaer Transport COVID-19