Vil åpen bankvirksomhet være nøkkelen til økonomiske gevinster? Vil åpen bankvirksomhet være nøkkelen til økonomiske gevinster?

I takt med at bankvirksomhet raskt er i ferd med å bli datavirksomhet, er sikkerhet viktig. Men bør finansielle tjenesteselskap gjøre mer for å levere fordelene ved digital transformasjon til forbrukere?

Forestill deg en app fra favorittmerket ditt som med et tastetrykk automatisk bytter gass- og strømleverandør basert på bruksvanene dine. Eller bredbåndet ditt. Eller til og med finner en billigere bilforsikring. Se for deg at appen også kan administrere sparepengene dine, betale for dagligvarene dine og fornye abonnementene på nettstedet ditt.

Et slikt merke ville vært veldig nyttig – og kraftig. Takket være åpen bankvirksomhet, kan dette nå være et hvilket som helst merke. Etter innføringen av det reviderte betalingstjenestedirektivet PSD2 i EU, kan kunder gi enhver autorisert leverandør tillatelse til å få tilgang til bankdataene sine for å tilby tjenester.

EUs direktiv er del av en bredere global trend mot åpne API-er, eller programmeringsgrensesnitt, som tillater «åpen bankvirksomhet». Med mål om å stimulere til konkurranse innen finansielle tjenester, har åpen bankvirksomhet blitt satt i gang for å drive innovasjon og muligheter langt utover banktjenester, og forme måten alle slags transaksjons- og innsiktsbaserte tjenester styres. Banker vil stå i spissen for dette nye økosystemet.

Muligheten til å utdype kundeforhold og skape samtaler om ethvert valg av utgifter og penger, kan forvandle bankvirksomheten.

Takket være PSD2 eier forbrukerne nå sin egen data. Åpen bankvirksomhet gjør det mulig for banker og finansteknologi å gjøre disse dataene nyttige og relevante.
Anita Kimber
Leder for digitalisering og innovasjon, EY UK Financial Services Advisory
(Chapter breaker)
1

Kapittel 1

Datadeling gjør bransjelinjene uklare

Innsyn generert fra transaksjonsdata vil åpne for en rekke tjenester utover det økonomiske.

Bankene står på startlinjen til en fremtid av plattformbaserte og transaksjonsrelaterte tjenester som allerede når langt utover finansielle tjenester, med muligheten til å utvikle enorme nye markeder.

Åpen bankinnovasjon forvandler allerede virksomhets- og kundeaktivitet rundt om i verden.

I EU har katalysatoren for enorm potensiell disrupsjon og mulighet vært revisjonen av PSD2, som ble implementert i EU i januar 2018. Den regulerer betalingsinitierings- og kontoinformasjonstjenester slik at godkjente tredjeparter kan få tilgang til betalernes kontoer med samtykke.

Åpen bankvirksomhet endrer pengeforvaltningen, fra Kina og østen til USA, Australia og Canada. Tyskland har allerede implementert PSD2, mens Australia planlegger å fase inn ny regulering i 2019. Andre igjen, som Kina, foretar en frivillig tilnærming.

Ikke-finansielle tjenester, som WeChat i Kinas svært innovative marked, utnytter muligheten til å kombinere pengestyring med andre produkter og tjenester - og etterlater et spørsmålstegn over bankenes fremtidige rolle.

For forretningskunder kan dette nye landskapet bety enkel tilgang gjennom tredjeparter til tjenester utover bank og lån, for eksempel kontantstrøm og lønningstjenester, nyttetjenester, forsikring og eiendomsdrift.

På forbrukerområdet er det sannsynlig at åpen bankvirksomhet også vil spenne over nyttetjenester og forsikringer - og potensielt mye mer, fra reise til underholdning.

Vekstmuligheten er umulig å måle. Allerede dukker globale plattformer som Alipay opp, og betalinger er kjernen i det som har blitt et multitjeneste-forbrukertilbud. Folk i Kina drar dit for å gjøre en rekke ting som faktisk ikke er betalinger, men som er basert på et integrert API-økosystem; åpen bankvirksomhet.

Forestill deg en dating-app som kan se på banktransaksjonene dine. Én abonnent bruker penger på Michelin-restauranter og opera. Den andre bruker på pizza og Netflix. Kanskje de ikke passer så godt sammen.
Tom Bull
Strategidirektør i EY FinTech
(Chapter breaker)
2

Kapittel 2

Bør banker fokusere på data eller forhold?

Både sikkerhet og følelser vil være kritisk for å lykkes.

Et finansinstitusjons-kurert økosystem vil utvide seg. Inngangspunktet til ikke-finansielle tjenester kan være gjennom et finansielt tjenesteforhold som gjør det mulig for kundene å få et «medlemskap» i dette økosystemet.

Forholdet som bankene har til sine eksisterende kunder, gir en ny mulighet til å dominere dette inngangspunktet - og en utfordring.

Mens nye aktører nå kan flytte inn i det åpne bankplattform-landskapet, har etablerte aktører mulighet til å maksimere fordelene.

Bankene er godt posisjonert for å legge vekt på datasikkerhet. Alle aktører i det fremvoksende overflødige markedet vil stole på data administrert av banker, og plassere banker i sentrum av det nye økosystemet.

Bankene vil fortsatt være ansvarlige for alle avviste økonomiske transaksjoner eller svindel, selv om de deler informasjonen med de kundegodkjente tredjepartene som får tilgang til data gjennom API-er.

Dette tungtveiende ansvaret er også en mulighet for bankene til å formidle en sterk melding til kundene rundt deres sikkerhet og antisvindel-praksis, og bygger på eksisterende tillit til deres etablerte merkevarer.

En stor britisk bank benyttet denne muligheten da den lanserte sin åpne bankkampanje. Den fokuserte på sikkerhetsaspektene ved sin API-modell, som betyr at kunder ikke trenger å overlate autentiseringsdetaljer til en tredjepart for å dra nytte av åpen bankvirksomhet.

«Sikkerhet må være en selvfølge innen bankvirksomhet», sier Anita Kimber, leder for digitalisering og innovasjon i EY. «Det er fordelene og resultatene du leverer til kundebasen som vil skape den virkelige effekten.»

(Chapter breaker)
3

Kapittel 3

Merkervarer som leverer kundefordeler vil vinne

Plattformbaserte transaksjonstjenester drives av bekvemmelighet.

Den personaliserte, tilkoblede dialogen som digitaliseringen fører til i alle livets aspekter, vil gi kundene et bedre informert perspektiv på sine økonomiske ambisjoner, og tar fotarbeidet ut av «å shoppe rundt».

Automatisering av valg av tjenester og levering gjennom åpen bank vil skape tjenester for rentesammenligning og flytte finansielle tjenester mot en fordelstyrt markedsplass. I Kina har livsforsikringsprodukter med selvbetjening allerede satt «agent»-modellen på hodet. I første halvår av 2015 vokste det kinesiske markedet med 350 % for å ta 3,5 % av markedsandelen.

Merker som fremmer fordelene og bekvemmeligheten ved åpen bank kan være i en sterkere posisjon til å overvinne bekymringene rundt sikkerhet. Forbrukere i Kina snakker tross alt ikke om åpen bankvirksomhet - de bare elsker hva merkevarer som Alipay og Tencent gjør for dem.

For bedriftskunder, spesielt små bedrifter uten en egen finansfunksjon, kan fordelene være rundt integrasjon med regnskapsplattformer. Digitalt anbefalte plattformer kan gjennomgå kontantstrøm - ikke bare identifisere problemer, men også oppdage muligheter, for eksempel forsikring for et nytt eiendomskjøp eller riktig tidspunkt for et lån.

Utover fordelene for bedrifter alene, kan slike plattformer gi større gevinster som ikke nødvendigvis er drevet av etterspørsel etter virksomheten, som forenkling av digital skatteregistrering gjennom integrasjon av bankdata med apper for konto- og skatteregistrering. Dette vil skape effektivitetsbesparelser for myndighetene og transparensgevinster for samfunnet generelt.

For forbrukere er ikke bekvemmeligheten den eneste fordelen. Digitalisert kunnskap om kunden din, som er utviklet som svar på det åpne bankøkosystemet, for eksempel databaseassistert foto-ID-gjenkjennelse , vil tillate personer som ikke har pass eller annen gjeldende foto-ID å få tilgang til bank- og transaksjonstjenester.

Selv om det er dyrt, fremmer disse tiltakene betydelig økonomisk inkludering. «Ubankede» små til mellomstore bedrifter representerer en betydelig vekstmulighet for finansielle tjenesteleverandører i fremvoksende økonomier, der 40 % av økonomisk ekskluderte selskaper sliter med å sikre finansiering.

På steder som India oppmuntrer valutadigitalisering raskt forbrukere uten tidligere bankhistorikk til å ta i bruk åpne bankstøttede produkter som forsikring der statlig støtte ikke er tilgjengelig.

Slike vidtrekkende fordeler kan støtte etablerte merkevarer i overgangen til finansielle tjenester mot en sterkere tillitsposisjon i mer modne markeder når de forfølger vekst andre steder. Andre kan velge å skifte posisjon mer direkte ved å lansere spin-out-merker, som allerede er sett i forsyningssektoren med British Gas' Hive, som tilbyr smarte, tilkoblede hjemmeprodukter og tjenester, og er fokusert på fordeler fremfor produkter.

Selskapene som fokuserer på kunde i motsetning til produkt vil være de virkelige vinnerne i dette nye markedet.
Wayne Brown
Executive Director, Digital Banking Operations lead in the UK

Analyser av innlegg i sosiale medier viser at 48 % av negativ forbrukeroppfatning rundt åpen bankvirksomhet er drevet av databeskyttelse og cybersecurity-bekymringer. 40 % av positive sosiale innlegg om åpen bankvirksomhet fokuserer på innovasjon og kundekontroll.

Banker som er i stand til å understreke sin rolle som beskyttere av data kan berolige kunder i noen regioner, for eksempel i Tyskland der det er reist bekymringer for kundens ansvar.

De bankene som klarer å utdanne kunder om det endrede, fordelsdrevne markedet, kan være best egnet til å utnytte oppfatningen i nesten alle undersøkte markeder, fra Storbritannia, USA og Australia til mer skeptiske markeder som Singapore.

Suksessen til bærbare aktivitetssporere i forsikringsmarkedet viser at kundene overvinner sikkerhetsproblemer når en direkte fordel er tilgjengelig - og noen av de mer spennende fordelene med åpen bankvirksomhet har ennå ikke har kommet. For øyeblikket fokuserer FinTechs på konto- og dataggregasjon (23 %), med færre utviklere av potensielle transformasjonsforslag som automatisert prisgunstighetsanalyse (6 %).

Mens digitalisering medfører stadig mindre kontanter, og transaksjoner stadig blir mer sporbare, kan analyse av forbruksmønster, lojalitet og pakkefordeler tilby verdien som hjelper bedrifter og forbrukere til å stole på og delta i åpen bank, slik at bankene kan få nye inntektsstrømmer til å vokse.

Finansielle tjenester er på vei inn i en ny æra der pengestyring vil være digitalt koblet til alle aspekter av nærings- og forbrukerliv. Pionerene utnytter allerede muligheten til å samarbeide med leverandører, forhandlere og andre tjenesteleverandører for å legge grunnlaget for finansinstitusjons-kuraterte økosystemer.

Utforsk digital transformasjon fra alle vinkler

Innsikt i digital transformasjon fra EY kan hjelpe deg med å avdekke nye verdier og skape fremtidens foretak. 

Oppdag mer

Sammendrag

Det globale markedet for finansielle tjenester er i ferd med å transformeres. Teknologien gjør grensene mellom sektorene uklare, og skaper nye fordeler for bedrifter og forbrukere som radikalt vil endre måten penger forvaltes på.

Om denne artikkelen