5 minutters lesing 7 okt. 2020
EU-kommisjonen med EU-flagg svaiende i vinden

EU oppsummerer to år med blokkjede-satsing

Av Lasse Meholm

Senior Manager, Lead DLT & Digital Asset

Få ting er som en vakker sommerdag på sykkel, time etter time og la tankene spinne og kreativiteten flyte. Enten det er om jobben, kundene eller min neste bok.

5 minutters lesing 7 okt. 2020
Relaterte temaer Skatt Blockchain

I sommer ble ledelsen av EUs blockchain-prosjektet byttet ut. Gruppens arbeid har blitt vurdert i en 100-siders rapport. Her kan du lese en oppsummering.  

EU Blockchain Observatory and Forum ble opprettet av EU-kommisjonen. Gruppen jobber for blockchain-innovasjon og utvikling i EU, og de skal bidra til styrke Europas posisjon som en global leder innen ny teknologi. I forbindelse med endring av ledelse har det nå blitt gitt ut en rapport som oppsummerer, konkluderer og reflekterer rundt gruppes to år med arbeid.

Blokkjedeteknologi i går, i dag og i morgen

Prosjektet ble besluttet sommeren 2017 da bitcoin startet en eventyrlig kursstigning. Prosjektet fokuserte først på å finne blokkjedeprosjekter som alt var i produksjon, men dette var det ikke mange av til tross for at mer enn 500 selskaper arbeidet med teknologien. GDPR og skatterapportering ble også en utfordring samt at blokkjedeselskaper hadde problemer med å skaffe seg bankkonto i hele Europa. De første anbefalingene fra prosjektgruppen ble derfor:

  • Europa må etablere lover og regulering samt støtte standardisering.
  • Europa må fokusere på utdanning og forskning.
  • Europa bør støtte oppbygging av kompetanse.
  • Europa bør støtte oppstartselskaper med finansiering.
  • Europa bør fortsette å støtte blokkjedeprosjekter, både private og offentlige, og de bør få på plass noen store signalprosjekter.
  • Europa bør fortsette å støtte samarbeide om blokkjedeteknologien gjennom privat-offentlig prosjekter.

Etter den første rapporten har mye skjedd, blant annet opprettelsen av European Blockchain Service Infrastructure (EBSI) med EUs 27 medlemsland samt Norge og Liechtenstein. EBSI har startet fire omfattende prosjekter: selvsuveren identitet, sikker deling av data, attestering av dokumenter, og sikkert vitnemål fra universiteter og utdannelse. 

EU har investert i oppstartselskaper gjennom Horisont 2020-programmet for kunstig intelligens og blokkjede. Programmet samarbeider også med globale standardiseringsorganisasjoner som ISO, CEN/CENELACT og ETSI.

EU kommer denne høsten med ny regulering for digitale aktiva og regulering av nye digitale tjenester. Det arbeides også med regulering av smartkontrakter i blokkjeder, for å ha en ensartet regulering i hele EU. 

Blokkjedeteknologien er på EUs dagsordenen, og det er forventet også fremover. Mange vil hevde at utviklingen ikke går så raskt som antatt i 2017, men utviklingen er så stor at virkningen vil være omfattende innen ti år.

Blokkjedeteknologi skaper nye økosystemer

Økosystemet rundt blokkjedeteknologien har utviklet seg mye siden 2017. Det finnes nå mer enn 5 000 prosjekter i Europa, derav 3 000 rene blokkjedeprosjekter. Blant disse er det 2 125 prosjekter som inkluderer mer enn ett selskap, der flere selskaper arbeider sammen i konsortier. I 2019 ble det investert 2 854 millioner euro i blokkjedeprosjekter, opp fra 775 millioner euro i 2015. Nord-Amerika står for 60 %, mens Europa står for 15-20 %.

Globale prosjekter er hovedsakelig initiert av banker og finansmarkedet. Prosjektene i Europa har størst fokus på identitet og omdømme, mens prosjektene i resten av verden fokuserer mer på selve teknologien.

Robert Viola, direktør for DG Connect i EU-kommisjonen, har fremmet at blokkjedeteknologien er avgjørende for ønske om at Europa skal bli en pådriver for rettferdig konkurranse og sikker behandling av informasjon på tvers av landegrenser. Videre har han presisert at EU-kommisjonen ønsker å etablere en datadrevet økonomisk modell med sikker deling av private data, som samtidig er miljøvennlig.

Økosystemet rundt smartkontrakter vokser fort. Det er i første omgang ERC20-kontrakter basert på Ethereum-teknologien som vokser, mye fordi det er blitt en standard for Desentral Finans. Markedsverdien av ether (fra Ethereum-teknologien) var sommeren 2020 på 40 milliarder euro. Av disse var omtrent halvparten i kryptovalutaen ether, 9 milliarder euro i utility token og 7 milliarder euro i stable coin.

EU forventer at vi vil se mer sammensmelting av nye teknologier som kunstig intelligens, tingenes internett og blokkjedeteknologi, da disse typisk utfyller og styrker hverandre. Dersom digitale sentralbankpenger (DSP/CBDC) introduseres, vil også markedet for digitale aktiva eksplodere. EBSI vil være en aktiv pådriver for innovasjon i denne teknologien.

Covid-19-pandemien har vært viktig i diskusjonene om sentrale databaser innen bevegelse og kontaktinformasjon de siste månedene. Sentrale databaser kan gi grunnlag for overvåkningen, noe desentrale databaser gir mindre rom for. Det ser også ut til at Covid-19 vil bli en katalysator for nye blokkjedetjenester for smittesporing.

Du kan lese hele rapporten, EU Blockchain Obeservatory and Forum 2018-2020 Conculusions and refelctions, her.

Sammendrag

I sommer ble ledelsen av EUs blockchain-prosjektet byttet ut. Gruppens arbeid har blitt vurdert i en 100-siders rapport. Her kan du lese en oppsummering.  

Om denne artikkelen

Av Lasse Meholm

Senior Manager, Lead DLT & Digital Asset

Få ting er som en vakker sommerdag på sykkel, time etter time og la tankene spinne og kreativiteten flyte. Enten det er om jobben, kundene eller min neste bok.

Relaterte temaer Skatt Blockchain