Bransjefokuserte karrierer

Utforsk megatrendene som former hele bransjer, og hjelp oss å flytte de uklare grensene mellom stadig mer sammenkoblede virksomheter.

Fremtidens arbeidsplass skaper enorme muligheter, og i EY kan vi skape noe stort sammen.

Linda Andersson

Nordic Government, Infrastructure and Health Leader

 

Gjør deg bemerket på tvers av bransjer

Hvor vil du markere deg? Hva får hjertet til å slå litt raskere? Bilbransjen? Ren energi? De stadige endringene i detaljhandelen? Helsetjenester for en verdensbefolkning som blir stadig eldre? Banktjenestenes digitale fremtid?

Hos EY kan du bli en fagperson med store kunnskaper om emner som interesserer deg i dag og emner som du aldri har vært borti. Du kan inspirere til endring i hele den arbeidende verdenen.

Bransjer, omdefinert

Hvor en bransje stopper, starter og utvikler seg videre; der ligger utfordringene vi står overfor. Vi jobber for å gjenoppdage hva en bransje er — eller kan være — for når teknologi og idéer går sammen for å skape nye virksomheter, begynner de tradisjonelle linjene mellom bransjene å forsvinne.

Her hos EY vil du være i forkant av disse endringene og se hvordan teknologi, innovasjon og automatisering forbinder bedrifter, myndigheter og samfunn på spennende nye måter. Du vil oppdage hvordan de siste innovasjonene åpner for nye muligheter, og hvordan dagens borgere forventer mer innovative ideer fra sine arbeidsgivere, lokalsamfunn og myndigheter.  

Vi vil gi deg innsikt i raske endringer som skjer på tvers av bransjer. Du vil se hvordan hele forretningsverdenen er koblet sammen, fra myndighetskrav som opprettholder tillit, til megatrendene som driver globale endringer og omveltninger i bransjen.

Se hvordan vi bruker nye muligheter til å skape verdi (EN)

Megatrender på tvers av bransjer

Verden har endret seg. Kunstig intelligens, robotikk og VR vil forandre samfunnet. I forbindelse med disse endringene må vi kontinuerlig stille oss selv de mest grunnleggende spørsmålene. Hva er en bransje? Hva er en virksomhet? Hva er en forbruker?

Svarene på disse spørsmålene former måten vi ser på bransjer i dag, og hvordan du vil se på dem i morgen. I fremtiden vil du kanskje spørre: Hvordan kan vi definere en bilindustri som er full av autonome kjøretøy? Hvordan vil helsevesenet bli regulert når de beste legene og kirurgene er datamaskiner? Hvordan styrer stordata samhandlingen mellom betalinger og utlån?

Vi endrer altså måten vi ser på — og definerer — bransjer. Samtidig ser vi, her hos EY, en utrolig mulighet til å skape noe positivt og utgjøre en forskjell. Det har aldri vært en mer spennende tid for deg som vil hjelpe oss å påvirke megatrendene som forandrer verden.

Se hvordan megatrender omdefinerer den menneskelige erfaringen (EN)

Tverrfagligheten i EYs skattetjenester gir verdi i samarbeidet med kundene våre, og sørger for at vi holder oss relevante og oppdaterte på det som gjelder mest. 

Susan Pitter

EY Global Deputy Vice Chair - Tax and EY Global Tax Sector Leader

 

Bli med på å forme fremtidens Financial Services

Hele bransjer blir omdefinert. Megatrender skaper grunnleggende endringer. Da må finansmarkedene kunne forutse markedstrendene — og ta dem inn over seg.

Vi i EY spiller en viktig rolle for måten de globale kapitalmarkedene og det internasjonale næringslivet fungerer på. Etter hvert som bransjer utvikler seg, endres også reguleringer og lovgivning. Når du jobber i EY Financial Services Organization, må du i økende grad bli oppmerksom på de globale kreftene som er i sving i dag, slik at du kan gi råd til bedrifter om hvordan de skal svare på markedsutviklingen og det stadig skiftende forretningslandskapet.

Din karriere i Financial Services blir virkelig global. Du vil få et bredere syn på forretningsverdenen, mens du fokuserer på et av tre viktige områder: formue og kapitalforvaltning; banktjenester og kapitalmarkeder; forsikring. Det er en spennende tid for oss i Financial Services. Du må tilpasse deg komplekse utfordringer, være innstilt på livslang læring og fortsette å øke din forståelse for hvordan næringslivets manslungne verden er skrudd sammen.

Finn mer informasjon om karrierer i vår Financial Services-organisasjon her (EN).

Erfarne fagfolk

Bli inspirert, føl deg verdsatt og utgjør en større forskjell enn du noen gang trodde var mulig.

Finn jobber

 

Studenter og begynnernivå

Fra studentprogrammer og andre tilbud til heltidsstillinger, finn en rolle som vil hjelpe deg å vokse, lære og lede.

Finn jobber

Følg oss på sosiale medier

L T