Bransjefokuserte karrierer

Utforsk megatrendene som former hele bransjer, og hjelp oss å flytte de uklare grensene mellom stadig mer sammenkoblede virksomheter.

Fremtidens arbeidsplass skaper enorme muligheter, og i EY kan vi skape noe stort sammen.

Linda Andersson

Nordic Government, Infrastructure and Health Leader

Bygg en bransjefokusert karriere

Hvor vil du markere deg? Hva får hjertet til å slå litt raskere? Bilbransjen? Ren energi? De stadige endringene i detaljhandelen? Helsetjenester for en verdensbefolkning som blir stadig eldre? Banktjenestenes digitale fremtid?

Hos oss kan du bli en fagperson med solid kunnskap om temaer som interesserer deg i dag og emner som du aldri har vært borti. Du kan inspirere til endring i arbeidsverdenen.

Bransjer, omdefinert

Hvor en bransje stopper, starter og utvikler seg videre; det er der utfordringene vi står overfor ligger. Vi jobber for å omdefinere hva en bransje er — eller kan være — for når teknologi og idéer går sammen for å skape nye virksomheter, begynner de tradisjonelle linjene mellom bransjene å forsvinne.

Hos oss vil du være i forkant av disse endringene og se hvordan teknologi, innovasjon og automatisering forbinder bedrifter, myndigheter og samfunn på spennende nye måter. Du vil se hvordan innovasjoner åpner for nye muligheter, og hvordan dagens borgere forventer mer innovative idéer fra sine arbeidsgivere, lokalsamfunn og myndigheter.

Vi skal utstyre deg med teknologien og verktøyene som gir deg bedre innsikt i de raske endringene som skjer i alle bransjer. Du vil se hvordan forretningsverdenen er koblet sammen, fra myndighetskrav som opprettholder tillit, til megatrendene som driver globale endringer og omveltninger i bransjen.

Se hvordan vi bruker nye muligheter til å skape verdi (EN).

EYs skattetjenester har en tverrfaglig relevans som beriker kundesamtalene og holder organisasjonen vår oppdatert der det teller mest.

Susan Pitter

EY Global Deputy Vice Chair – Tax

 

Megatrender på tvers av bransjer

Verden har endret seg. Kunstig intelligens (AI), robotikk og virtuell virkelighet (VR) vil forandre samfunnet. I forbindelse med disse endringene må vi stille oss selv de mest grunnleggende spørsmålene. Hva er en bransje? Hva er en virksomhet? Hva er en forbruker?

Svarene på disse spørsmålene former måten vi ser på bransjer i dag, og hvordan du vil se på dem i morgen. I fremtiden vil du kanskje spørre: Hvordan kan vi definere en bilindustri som er full av autonome kjøretøy? Hvordan vil helsevesenet bli regulert når de beste legene og kirurgene er datamaskiner? Hvordan styrer stordata samhandlingen mellom betalinger og lån?

Vi endrer altså måten vi ser på og definerer bransjer. Samtidig ser vi, her hos oss, en utrolig mulighet til å skape noe positivt og utgjøre en forskjell. Det har aldri vært en mer spennende tid for deg som vil hjelpe oss å påvirke megatrendene som forandrer verden.

Se hvordan megatrender omdefinerer den menneskelige erfaringen (EN).

Bli med på å forme fremtidens Financial Services

Hele bransjer blir omdefinert. Innovasjon driver fundamentale endringer. Da må finansmarkedene kunne forutse markedstrendene — og ta dem inn over seg.

Vi i EY spiller en viktig rolle for måten de globale kapitalmarkedene og det internasjonale næringslivet fungerer på. Etter hvert som bransjer utvikler seg, endres også reguleringer og lovgivning. Når du jobber i EY Financial Services Organization, må du i økende grad bli oppmerksom på de globale kreftene som er i sving i dag, slik at du kan gi råd til bedrifter om hvordan de skal svare på markedsutviklingen og det stadig skiftende forretningslandskapet.

Din karriere i Financial Services blir virkelig global. Du vil få et bredere syn på forretningsverdenen, mens du fokuserer på et av tre viktige områder: formue og kapitalforvaltning; banktjenester og kapitalmarkeder; forsikring. Det er en spennende tid for oss i Financial Services. Du må tilpasse deg komplekse utfordringer, være innstilt på livslang læring og fortsette å øke din forståelse for hvordan næringslivet er skrudd sammen.

Få mer informasjon om karrierer innen finansielle tjenester hos EY.

Erfarne

Bygg en karriere som er like unik som du er selv. Vi kan tilby den globale målestokken, den personlige støtten, den inkluderende kulturen og teknologien du trenger for å bli den beste versjonen av deg.

Finn jobber

 

Studenter og begynnernivå

Fra studentprogrammer og andre tilbud til heltidsstillinger – finn en rolle som vil hjelpe deg med å skape en eksepsjonell opplevelse og en bedre arbeidshverdag for alle.

Finn jobber

Følg oss på sosiale medier

L T