21 jan. 2022
Hverdagen som advokatfullmektig i EY Tax & Law

Hverdagen som advokatfullmektig i EY Tax & Law

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

21 jan. 2022
Relaterte temaer Karriere Skatt Jus

Det nærmer seg snart årets arbeidslivsdager ved juridisk fakultet. I den anledning gir vi et innblikk i arbeidshverdagen hos EY Tax & Law.

Av Ingrid S. Setnes og Michaela Ritterberg, EY Tax & Law, Norge

Hvordan er arbeidshverdagen ved EY Tax & Law, og hvordan får du mulighet til å ha et traineeopphold, eller til å skrive masteroppgaven på våre kontorer?

Som nyutdannet jurist har man en rekke muligheter når det kommer til karrierevalg. Noen virker å ha en klar oppfatning av fremtidig karriere allerede fra første steg inn på lesesalen. Andre begynner sakte, men sikkert å gjøre seg opp en mening under juss-studiet. Gjennom dette innlegget ønsker vi å gi dere et innblikk i livet som advokatfullmektig i EY Tax & Law.

Dersom arbeidshverdagen vi beskriver høres ut som noe som kunne passet for deg, ønsker vi å oppfordre deg til å søke om et traineeopphold i EY Tax & Law. På denne måten får du førstehånds erfaring med arbeidsmiljøet hos oss, i tillegg til faglig balast gjennom arbeid med ulike spennende problemstillinger. For å gjøre veien mot traineeoppholdet enklere, har vi listet opp noen tips knyttet til søknadsprosessen og selve oppholdet.

Les mer om traineeopphold hos oss og send din søknad her.

I år samarbeider EY Tax and Law med avdelingen Technology Consulting under arbeidslivsdagene. Hos Technology Consulting er det også behov for unge jurister, og det søkes jurister til deres cyber avdeling med interesse for digitalisering, personvern, informasjonssikkerhet og reguleringer av teknologiske nyvinninger. Som jurist i cyber avdelingen kan man jobbe med å hjelpe virksomheter med regulatoriske utfordringer knyttet til personvern og GDPR, herunder DPIA og håndtering av personopplysninger, aktuelle rettslige og organisatoriske utfordringer knyttet til ny teknologi, risikovurderinger og andre utfordringer innenfor fagområdet. Det finnes altså mange ulike karriereveier i EY for deg som jurist.  Om dette høres spennende ut kan du klikke her for å lese mer.

Kort om oss

Ingrid S. Setnes: Jeg tok min mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Underveis i studiene hadde jeg flere traineeopphold. Det var disse erfaringene som gjorde at min interesse for skatterett økte. Det var derfor et enkelt valg å ta skatt I, skatt II og selskapsrett som valgfag sisteåret.

I januar 2021 hadde jeg et traineeopphold i EY Tax & Law, og skriveplass samtidig med Michaela fra januar til juni 2021. Min masteravhandling problematiserte behovet for en særskilt gjennomskjæringsregel for underskuddstilfellene (skatteloven § 13-3). I dag jobber jeg som advokatfullmektig på BTS-avdelingen på Oslo-kontoret. Der jobber jeg bredt med problemstillinger tilknyttet selskapsbeskatning. 

Ingrid S. Setnes, EY

Ingrid S. Setnes

Michaela Ritterberg: Det første året mitt på rettsvitenskapstudiet tok jeg ved Universitetet i Kristiansand, mens det andre året tok jeg ved Universitetet i Bergen. De tre siste årene tok jeg ved Universitetet i Oslo. Jeg interesserte meg tidlig for skatt og tok valgfagene skatt I, II og III – som også var en av grunnene til at jeg søkte traineeopphold hos EY.

Høsten 2019 var jeg trainee i EY, og fikk da tilbud om skriveplass og jobb. Jeg skrev min masteroppgave i EY samtidig med Ingrid våren 2021. Masteroppgaven min handlet om hvordan man kan anvende den generelle gjennomskjæringsregelen (skatteloven § 13-2) på skatteposisjonen innbetalt kapital. Jeg begynte å jobbe som advokatfullmektig i juni 2021, på MVA-avdelingen på Oslo-kontoret. 

Michaela Ritterberg, EY

Michaela Ritterberg

Kort om EY Tax & Law

EY Tax & Law er organisert som et eget advokatfirma. Advokatfirmaet er blant Norges ledende og største juridiske kompetansemiljøer, og består av seks ulike underavdelinger:

 • Internasjonal beskatning (ITTS)
 • Internprising (TP)
 • Bedriftsbeskatning (BTS)
 • Personbeskatning (PAS)
 • Merverdiavgift (MVA)
 • Law

Innenfor de ulike avdelingene opererer vi innenfor internasjonal og nasjonal skatt og avgift, men også innenfor generell forretningsjus, herunder selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom og arbeidsrett. EY Tax & Law har også fokus på global tilstedeværelse, og er en del av EYs internasjonale og flerfaglige kompetansemiljø. Selv om hver avdeling har spisskompetanse innenfor sitt felt, er det stor grad av samarbeid på tvers av avdelingene.

EY Tax & Law har også likestilling og inkludering på agendaen. I den forbindelse er vi svært stolte av at EY Tax & Law har den høyeste andelen kvinnelige partnere blant de største advokatfirmaene i Norge. AdvokatWatch har skrevet en artikkel om dette

Arbeidshverdagen i EY Tax & Law

Som nyutdannet advokatfullmektig møter man på mange nye problemstillinger. Det vil da være viktig å finne en arbeidsplass som tilbyr en god utviklingsarena. EY Tax & Law er preget av et solid fagmiljø, som gir deg muligheten til å samarbeide med noen av landets dyktigste advokater innenfor sitt felt. Læringskurven er derfor bratt – allerede fra første dagen på jobb. Samtidig tilbyr EY et inkluderende og tillitsfullt arbeidsmiljø. Gjennom vår «reise» i EY har vi utelukkende møtt hyggelige kollegaer, som ønsker deg og din utvikling det beste. EY skaper derfor ikke bare gode jurister, men også gode venner.

Det sosiale miljøet på jobben er veldig bra. Vanligvis foregår det mye sosialt – både avdelingsvis og sammen med resten av EY. Som følge av pandemien har derimot flere store arrangementer blitt avlyst. Når restriksjonene har tillatt oss det, har vi likevel funnet på mye hyggelig sammen. Dette inkluderer middager, frisbee-golf, mini-golf, escape room, drinkkvelder og mye mer.

Et av flere aspekter som ut fra vår erfaring skiller EY Tax & Law fra andre advokatfirmaer, er måten man arbeider på. I EY jobber vi mye i team, ofte sammensatt av kollegaer fra andre profesjoner – og på tvers av landegrenser. Du får også muligheten til å møte kollegaer fra andre land, gjennom sosiale arrangementer. Her vil det ofte være fokus på informasjonsdeling, i tillegg til networking.

EY har også fokus på en moderne arbeidshverdag, og har i den anledning lansert en hybrid arbeidsmodell. Dette innebærer at arbeidsplassen vil være fleksibel, og ikke begrenset av tid eller sted. Du skal ha anledning til å jobbe der det passer best for deg, og til de tidspunktene det passer best for deg og ditt team. Dette gir den enkelte mulighet til å strukturere arbeidshverdagen sin tilpasset egne behov. Altså kan du velge om du f.eks. vil ha hjemmekontor, hyttekontor eller være fysisk på kontoret. Du bygger selv din optimale arbeidshverdag.

Dere kan lese mer om EYs hybride arbeidsmodell på EYs nettsider og artikkelen fra Dagens Næringsliv:

Videokonferanse fra hjemmekontoret

Bilde fra hjemmekontor, også med hjemmekontor-kollega Felix 

På bakgrunn av det nevnte, anbefaler vi på det sterkeste å søke traineeopphold i EY. Et traineeopphold gir deg en unik mulighet til å oppleve hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig på det vi mener er Norges beste arbeidsplass.  

Tips til hvordan man går frem for å få traineeopphold

 • Søk! For å vinne i Lotto, må man spille Lotto. På samme måte kan man heller ikke regne med å få et traineeopphold uten å søke. Søknader om traineeopphold tas imot fortløpende. Søknaden må altså ikke sendes inn i forbindelse med ALD.
 • Hvert år avholder EY casekonkurransen Young Tax Professional of the Year (EN). Dette er en konkurranse som gir deg en mulighet til å få innblikk i arbeidet med skatterettslige problemstillinger. Samtidig vil vinneren av den nasjonale finalen få et traineeopphold i EY.
 • Vær kontaktsøkende! Ta gjerne en prat med en av våre hyggelige kollegaer som deltar på arbeidslivsdagene ved juridisk fakultet i Oslo, Bergen og Tromsø.
 • Det forventes ingen forkunnskaper om skatt, selv om en interesse for faget vil være en stor fordel. EY Tax & Law har også en voksende Law-avdeling, som blant annet driver med selskapsrett, arbeidsrett, bank og finans m.m.

Tips og triks under traineeoppholdet

 • Vis interesse, vær åpen og positiv til de oppgaver du får tildelt.
 • Selv om du som trainee har lyst til å ta på deg alle arbeidsoppgaver, er det viktig å ikke ta på seg for mye. Det er bedre å bruke god tid på det du skal gjøre, enn å levere fra deg arbeid du selv ikke er fornøyd med fordi du må videre til neste oppgave.
 • Er det noen arbeidsoppgaver du ikke helt forstår eller noe en lurer på, kan du be om hjelp. Ingen spørsmål er dumme – en trainee er der for å lære, ikke for å være utlært.
 • Det vil også være en fordel for deg selv å spørre én gang for mye, enn å ikke forstå arbeidsoppgavene. Tenk om du bruker masse tid på noe som etterpå viser seg å være feil!
 • Hvis det er noen fagområder du gjerne ønsker å jobbe med - si ifra.
 • Husk at jobben går ut på å hjelpe kunder som ikke selv kan reglene. Derfor er det viktig å skrive så enkelt som mulig – og ikke bruke vanskelig begreper og utrykk for å virke mer profesjonell. I mange tilfeller er det de som virkelig kan faget sitt godt, som også er gode til å forklare det enkelt. 

Muligheten og fordelen med skriveplass hos EY Tax & Law

Hvis du som student har et ønske om å skrive om et tema innen skatt, merverdiavgift eller selskapsrett, er det mulighet for å få skriveplass hos EY. Hvis dette er noe du ønsker, så anbefaler vi å ta dette opp tidlig i traineeoppholdet. Det går selvfølgelig også an å få tips om mulige problemstillinger knyttet til masteroppgaven, når du snakker med partnere og andre ansatte på huset.

Fordelen med skriveplass hos EY er at du får din egen (interne) veileder i selskapet, som du kan diskutere oppgaven din med. I tillegg får du muligheten til å skrive mens du er på kontoret, og være med på alt det sosiale som skjer blant de ansatte.

Med dette ønsker vi dere lykke til. Vi håper dere søker traineeopphold i EY!

Sammendrag

Nyansatte og Young professionals forteller om sin karriere, oppstart og tiden i EY. Vi følger deres karriereutvikling; ”The exceptional EY experience – it’s yours to build!”. I tillegg får vi høre fra gjestebloggere som forteller om våre mange forretningsområder.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Karriere Skatt Jus