15 mar. 2022
Mann på oljeplattform titter ned på havet

Hvordan er jobben med utslippsverifisering?

Av Ingrid Marie E. Kjelseth

Climate Consultant, Climate change and sustainability services, EY Norge

Kreativ tenker. Tallknuser i det daglige. Eventyrsøkende. Tenker alltid utenfor boksen.

15 mar. 2022
Relaterte temaer Karriere Bærekraft

Utslippsverifisering er en sjekk av alle CO2-utslipp, fra en objektiv tredjepart.

Som konsulent innen klima og bærekraft, er det mye man kan jobbe med. Noe av det som likner mest på hva mange andre i EY jobber med – revisjon – er utslippsverifisering. Dette er en revisjon av CO2-utslippene fra et selskaps utslippskilder. Det er en omfattende gjennomgang av beregninger, akkrediteringer, dokumentasjon på hendelser og relevant kommunikasjonsdata. Alt skal være i henhold til EU ETS-regelverkene og -direktivene, og samsvare med veiledninger og godkjenninger fra Miljødirektoratet.

I CCaSS (Climate Change and Sustainability Service) Norge har vi en gruppe innen EU ETS som jobber med store aktører, og gruppen med verifikatører jobber med over 20 forskjellige installasjoner, både offshore og onshore. Det er et krevende arbeid hvor sesongen går hele året, med sluttdato 31. mars.  Da skal endelige rapporter leveres og eventuelle avvik rapporteres.

Arbeidet handler ikke bare om gjennomgang av dokumenter: Det innebærer langt mer. Teamet har kontormøter med personalet som er ansvarlig for de enkelte installasjonene. Da er det vanlig praksis å reise til de forskjellige kontorene eller landanleggene rundt omkring i Norge. Videre får man også reise til offshoreplattformene for å kunne verifisere måleutstyr, datasystemer, vedlikehold, uplanlagte hendelser og kalibreringsgasser som brukes, bare for å nevne noe.

Blant CCaSS er EU ETS-teamet uten tvil de som får reise aller mest, på godt og vondt. Til tider kan det bli veldig travelt, men det er en fin variasjon i en ellers kontorfylt hverdag. Under koronapandemien har det blitt mye arbeid og mange digitale møter, noe som har gjort at de reisene man har fått gjennomføre har vært ekstra spennende.

Ingrid Marie Kjelseth på rigg

Ingrid er ute på rigg. 

EU ETS er en EU-ordning som baserer utslipp på kvoter og frikvoter, i forskjellige faser. Vi er nå inne i fase IV, som kommer med sine egne rapporteringskrav. Dette gjør at det stadig er nye ting å ta høyde for, og man får en endring i arbeidet. Dette gir utfordringer og kan føre til større mestring og tilfredstilthet.

På oppløpet mot 31. mars blir det nok mye hjemmekontor for mange av gruppens medlemmer, når man skal måtte fokusere på de små detaljene og utføre mange beregninger. Det blir fort litt overtid samlet opp gjennom året, men desto deiligere når man da har levert og kan ta seg litt ekstra fri.

Vil du bli Ingrids neste kollega? Som en del av en storsatsning har vi en ambisjon om å ansette 250 konsulenter med kompetanse og erfaring innen bærekraft over de neste 3 årene til alle våre forretningsområder. Følg med på våre karrieresider hvor ledige stillinger legges ut løpende. 

Sammendrag

Nyansatte og Young professionals forteller om sin karriere, oppstart og tiden i EY. Vi følger deres karriereutvikling; ”The exceptional EY experience – it’s yours to build!”. I tillegg får vi høre fra gjestebloggere som forteller om våre mange forretningsområder.

Om denne artikkelen

Av Ingrid Marie E. Kjelseth

Climate Consultant, Climate change and sustainability services, EY Norge

Kreativ tenker. Tallknuser i det daglige. Eventyrsøkende. Tenker alltid utenfor boksen.

Relaterte temaer Karriere Bærekraft