17 feb. 2022
Møt bumerang-ansatte Siri Kjellevold

Møt bumerang-ansatte Siri Kjellevold

Av Siri H. Kjellevold

Associate Partner

Opptatt av mangfold og inkludering. Drives av å finne gode løsninger for våre kunder og hjelpe andre til å lykkes i sitt arbeid.

17 feb. 2022
Relaterte temaer Assurance

Siri Kjellevold er en «bumerang-ansatt», og har vært i EY i nær 7 år. Les om hennes reise i EY.

Siri Kjellevold er en såkalt «bumerang-ansatt», og har vært i EY i nær 7 år. Hun har lang erfaring og leder satsningen GigNow; dette er vår globale satsning for Contract work, som omhandler å bygge ett nettverk med profesjonelle konsulenter. Da hun startet i EY tilbake i 2014, jobbet hun med utleie av konsulenter – også kalt «Insourcing Services, nå Management for hire» - og i 2019 ble hun associate partner. I 2020 ga pandemien muligheter utenfor EY, og Siri ønsket å få bredere ledererfaring og ny kunnskap. Dermed var hennes reise i EY over, for en liten stund …

I september 2021 kom hun tilbake til EY. La oss bli bedre kjent med Siri og hennes reise hos oss; «The exceptional EY experience – it’s your to build!»


Hva jobbet du med før du startet i EY?

- Fra tiden før jeg startet i EY, har jeg lang erfaring fra rekrutterings- og bemanningsvirksomhet, forretningsutvikling og salg/rådgivning. Jeg har alltid jobbet i skjæringspunkt mellom personal- og forretningsutvikling, men da jeg var barn drømte jeg om å bli statsautorisert revisor. Den gangen hadde jeg nok litt lite selvinnsikt, for karrieren så langt har vært en rød tråd i skjæringspunktet mellom mennesker og forretningsutvikling. Men er i dag glad for å jobbe med blant annet mange dyktige revisorer i EY.

Rollen i EY - «Yours to build»

I løpet av sin karriere har Siri jobbet med både det ene og det andre, men hun trekker frem noen punkter som har vært særlig viktig.  

- Jeg var med på å etablere et nytt forretningsområde i Norge i 2014: en nordisk satsning innen interime ressurser med økonomi og regnskapsbakgrunn. Jeg var en del av vår nordiske ledergruppe, og bidro til veksten for Financial Accounting Advisory Services (FAAS) i Norge. Oppgaver og ansvarsområder har vært som ønsket – veldig varierte og teamorienterte. Jeg har blant annet deltatt i ulike Key account Manager-team; samarbeidet med ulike tjenester og fagområder, jeg har vært prosjektleder for et nordisk kurs der ca. 120 kolleger i vårt team deltok, og jeg har bidratt til å rekruttere dyktige kolleger til andre team i vårt forretningsområde. Disse ulike prosjektene og ansvarsområdene har vært svært givende, og ga mye læring for min egen del også – ettersom det var noe jeg tidligere aldri hadde gjort. Med andre ord har jeg mange ganger vært utenfor komfortsonen, men alltid følt god støtte fra kolleger.

Foruten alle prosjekter i hennes rolle, er Siri en aktiv bidragsyter på flere fronter, deriblant nylig medlem i ODA-nettverket og EY Ripples. Sistnevnte er vår kompetansebaserte frivillighetsplattform, som kobler våre ansatte og deres ferdigheter, erfaringer og lidenskaper til ideelle organisasjoner. Ripples-programmet har som mål å positivt påvirke en milliard liv globalt innen 2030.

- I dag er jeg en aktiv bidragsyter på prosjektet hos Handikapforbundet, fordi jeg er opptatt av inkludering og mangfold. Det å dele sine erfaringer og kunnskap til en god og viktig sak gir meg energi og motivasjon samt en utrolig god følelse og hjelpe dem videre på deres egen reise.

I tillegg er Siri prosjektleder for en annen svært viktig satsning for EY: I løpet av de neste to eller tre årene, skal vi ansette 250 bærekraftskolleger. Prosjektgruppen består av flere kolleger med ulik bakgrunn og erfaringer, som gir en spennende dynamikk i arbeidet – og erfaringsmessig, bedre resultater.

Hvorfor er EY arbeidsplassen for deg?

- Jeg synes det er supert å jobbe i EY! Vi har så mange dyktige folk, bra visjon og strategi. Et år utenfor EY har gitt meg en del refleksjoner. Noe av det jeg savnet, og som jeg setter stor pris på, er at vi er opptatt av å gjøre de riktige tingene. Etikk og moral er viktig for oss. Måten EY skal bygge en bedre arbeidshverdag er viktig for meg, og daglig føler jeg at jeg kan bidra til vår strategi og visjon.

Det er ikke bare menneskene og verdiene hos EY Siri trekker frem, men også strategien og vårt formål. NextWave er vår “purpose-led strategy and ambition to create long-term value for EY clients, people and society”.

Strategien vår, NextWave, treffer meg godt personlig, med fokus på «purpuse-driven» arbeid. «The exceptional EY experience – It’s yours to build» er et godt «slagord». 

Jeg opplever at jeg har gode muligheter til å etterleve vår strategi og bidra sterkt til fellesskapet; og EY kan tilby lokal kunnskap med global erfaring.  

Hva gjorde at du valgte å komme tilbake?

I korte trekk er det EYs merkevare, de ansatte, mulighetene til å jobbe på ulike prosjekter og på kryss av våre forretningsområder, som står sterkt hos Siri. Da hun sluttet i EY, savnet hun det globale og internasjonale miljøet.

- Da jeg ble forespurt om å komme tilbake for å videreutvikle GigNow-prosjektet for EY Norge, var det vanskelig å takke nei. Det å være del av et høyt presterende team på tvers av landegrenser og forretningsområder er viktig for meg, og samtidig savnet jeg også mine kolleger med lagånd; viljen til å hjelpe hverandre er så stor.

Portrett av Siri H. Kjellevold

«Jeg opplever hver dag at alle er så hjelpsomme: har du et spørsmål, så er det bare å ringe en venn i EY, og du får hjelp!»

Miljø og trivsel

Siri trives best i det dynamiske, der det skjer ting og der hun kan få ting til å skje. Dette er utfordrende i en rolle som er i et krysningsfelt mellom forretningsutvikling, kommersielt fokus, jus, rekruttering og kunder, men det er her hun blomstrer.

- Et nordisk samarbeid, det å diskutere strategi og et «veikart» har vært lærerikt, og i tillegg har det vært gøy på veien. Dette er nok takket være at miljøet i EY er veldig godt; vi balanserer fint det å ha det gøy og være personlige på jobb, samtidig som vi er konstruktive og profesjonelle i vårt samarbeid, og dyrker en feedbackkultur. Den kombinasjonen er nesten uslåelig.

Vårt løfte til våre ansatte er «The exceptional EY experience – it’s yours to build”. Dette støtter Siri, og forteller stolt om Insourcing-reisen – som har gått fra å være en «start-up», til å bi et stort team og en viktig bidragsyter i Financial Accounting Advisory Services.

- Det har vært endringsledelse fra dag én, som viser viktigheten av å involvere andre i arbeidet. Mitt team består av mer enn bare selve teamet: Vi er også avhengige av kolleger i Talent (HR-avdelingen), konferansesenteret, AWS, Finance, og flere avdelinger - de bidrar alle inn i vår business. I tillegg er partnere gode støttespillere med mye kompetanse. Jeg opplever at jeg også kan dele min kompetanse med dem: blant annet innenfor salg, forretningsutvikling, rekruttering og det å bygge team.

Hun fremmer også at gjennom årene i EY har hun fått god innsikt og forståelse for andre viktige faktorer som kontraktsforståelse, jus, og uavhengighet, samt interessekonflikter. Samtidig er hun selv en leder, og trekker frem noen av hennes refleksjoner rundt det:

- Jeg liker å se resultater, er handlings- og forretningsorientert, og trives med å bygge team. Reisen som leder mener jeg, har falt seg naturlig. Mye av feedbacken jeg har fått gjennom de siste 20 årene er at jeg er personlig og omsorgsfull, genuint opptatt av dem jeg jobber med – enten det er medarbeidere, ledere, kunder, eller kandidater. Jeg trives best med å jobbe i team og med andre: Jeg får min motivasjon og energi fra at vi løser ting sammen, og når jeg ser at medarbeidere lykkes og utvikler seg. Når de får gode tilbakemeldinger fra kunder, har stått i en krevende situasjon, eller når de bidrar til vårt fellesskap, så blir jeg stolt på deres vegne. Jeg motiveres av å løfte andre opp og frem, og det er også viktig for meg å støtte mine ledere i deres roller.

På veien har mange muligheter bydd seg, og for Siri har det vært et naturlig valg å gripe dem – fordi hun trives best når hun bidrar til fellesskapet. Dette henger også igjen fra andre jobber, og på privaten stiller hun aktivt opp i barnas idretter og interesser, ulike utvalg på skoler, sosialkomiteer med mer.

Hvordan ser veien videre ut?

- Sammen med resten av vårt globale GigNow-team, skal vi videreutvikle vårt nettverk innen Contractors; selvstendige konsulenter og spesialister innen ulike fagdisipliner. Fremtidens globale arbeidsmarked er i store endringer, og dette er et av satsningene for å møte disse endringene.  

Ta gjerne kontakt med Siri for mer informasjon, eller titt innom www.gignow.com eller les artikkel om Future Of Work: The Gig Economy and The Future of Work -GigNow.

Sammendrag

Nyansatte og Young professionals forteller om sin karriere, oppstart og deres tid så langt i EY. Vi følger deres karriereutvikling; ”The exceptional EY experience – it’s yours to build!”. I tillegg får vi høre fra gjestebloggere som forteller om våre mange forretningsområder.

Om denne artikkelen

Av Siri H. Kjellevold

Associate Partner

Opptatt av mangfold og inkludering. Drives av å finne gode løsninger for våre kunder og hjelpe andre til å lykkes i sitt arbeid.

Relaterte temaer Assurance