Teknologikarriere i EY

Grip muligheten til å endre hvordan virksomheter jobber og utnytt de nyeste teknologiene for å fremme menneskelig initiativ. En karriere innen teknologi, som vil endre verden. Hos EY kan du bygge den selv.

  Oppdag en karriere innen teknologi, som vil forme verden.

  Kan du være med på å løse de tøffeste utfordringene i verden? Du vil ha omfanget og teknologien, og du blir involvert i en kultur hvor den tas i bruk. Se for deg et samarbeid med selskaper som bruker kunstig intelligens til å oppdage kreft på et tidligere stadium. Eller at du hjelper kunder å forebygge cyberangrep ved hjelp av blokkjedeteknologi. Eller at du bruker avanserte analyser for å hjelpe bønder med å øke matproduksjonen.

  Det er meningsfylt arbeid, hver eneste dag. Du gjør avansert teknologi tilgjengelig for kunder i alle bransjer, og hjelper næringslivet å finne nye løsninger på ulike problemer. Du hjelper dem å vokse samtidig som du får uendelige muligheter til å utvikle deg selv.

  I tillegg utvikler du dine egne tekniske ferdigheter, og du lærer om forretningsstrategi og utfordringer. I jobben samarbeider du med en rekke ulike avdelinger og funksjoner, med frihet og fleksibilitet til å utforske nye prototyper og utvikle egne løsninger. Du er ikke bare med på å ta i bruk nye teknologier – du er med på å designe hvordan de skal brukes. Du er med på å endre virksomhetene – steg for steg.

  I alle forretningsområder og team på tvers av virksomheten finner du teknologirelaterte roller. Enten du er dataspesialist, skatteteknolog, teknisk konsulent eller løsningsarkitekt kan du finne din neste store rolle her.

  Bilde av mann som sjekker nettbrett i et mørkt server-rom

  Søk i teknologijobber

  Hva kan du bygge, teste og optimalisere hos oss?

  Finn jobber

  Teknologi kan forårsake problemer, men det er mennesker som kontrollerer den

  En teknologikarriere handler om mye mer enn å jobbe med ledende innovasjoner. Det som gir mening er å sette teknologien ut i livet. Det handler om dine egne meninger og ulike perspektiver. Det handler om samfunnsansvar og empati. Du vil drives av de teknologiske utfordringene, du vil sette pris på teknologiens positive påvirkningskraft.

  Se hvordan vi bruker teknologi til å omforme virksomheter.

  Det ligger unike muligheter i å utfordre status quo gjennom å bruke analyser og kunstig intelligens til å snu om på tradisjonell problemløsing.

  Beatriz Sanz Saiz

  EY Global Advisory Data Analytics Leader

  Jobb med globale organisasjoner, avanserte teknologier og dyktige ledere

  I en teknologikarriere hos EY samarbeider du med globale organisasjoner, som GE Digital, IBM, Microsoft, Cisco, LinkedIn og SAP. Du bidrar til å sette en ny standard for måten vi bruker nye teknologier på, som kunstig intelligens, blokkjeder, Internet of Things og dataanalyse.

  I tillegg til å gi deg tilgang til verdensledende, fremtidsrettede bedrifter, gjør EY global alliances det mulig for deg å samarbeide med noen av verdens beste hoder, på tvers av bransjer, slik at du kan utforske nye og spennende ideer. Du får tilgang til fagfolk innenfor en lang rekke disipliner. Alle samarbeider mot et felles mål om å gjøre en betydelig forskjell på hvordan verden fungerer i dag.

  Det å ha et bredt spekter av fagfolk er obligatorisk når man driver prosjekter som kan endre hele samfunn.

  Jussi Hermunen

  Nordic Wavespace leader

  Bilde av kvinne som arbeider med teknologi

  Hvordan kan du fremme innovasjon hos EY?

  Finn ut mer om karrierer innen klientteknologi

  Dagens teknologier, morgendagens løsninger

  Glem alt du tror du vet om det vi gjør, systemene vi kjører og verktøyene vi bruker. I dag er karrierer hos EY mye mer enn regneark, knusing av tall og regnskapsføring. Vi tar i bruk roboter, algoritmer og maskiner, slik at jobben du gjør blir mer interessant og meningsfylt.

  Teknologi i tall

  • I år har vi laget 1 300 roboter for kunder og 700 roboter for egen bruk i EY. 
  • Våre 700 egne roboter har spart oss for 2,1 millioner timer med repetitivt arbeid. Slik kan våre ansatte utgjøre en større forskjell. 
  • Vi inngikk 27 strategiske allianser med selskaper som er ledende på teknologi innen sine bransjer.

  Vi planlegger å investere

  1 milliard dollar

  i nye teknologier, klienttjenester og innovasjon i løpet av de neste to årene.

  Raskere transaksjoner med blokkjede

  Potensialet med blokkjedeteknologien er enormt: Den kan effektivisere EY-kundernes forretningsprosesser og hjelpe med å omdefinere hva et sikkert nettverk er. Vi jobber med blokkjeder for å hjelpe virksomhetene å redusere risiko for cyberangrep. Slik bidrar vi til økt tillit i markedene.

  Grip mulighetene med analyser

  De aller fleste av oss har nytte av avanserte analyser. De ligger nemlig til grunn for dagens forretningskritiske løsninger. Du vil hjelpe kunder på mange nyskapende måter, for eksempel ved å legge grunnlag for investeringsbeslutninger, minske risiko, høyne kundetilfredsheten og å øke verdien av samhandling. Mengden verdifulle data øker stadig, og med det i tankene er det ikke til å undres over at vi har lagt hjertene våre i akkurat dette området.

  Ta tak i intelligent automasjon

  Automatisering av prosesser med robotikk bidrar til å omforme vår verden. Fordelene innbefatter blant annet større effektivitet, økte resultater og kostnadsreduksjoner, men har også mer menneskelige bruksområder. I en EY-karriere samarbeider du med kunder om å gjøre positive endringer, ved å bidra til å automatisere dagligdagse, tidkrevnde oppgaver i alle typer bransjer, som skatt, HR, leverandørkjede og compliance (etterlevelse av regelverk). Takket være robotikk, kan selvstyrende systemer erstatte manuelle oppgaver. Dette gjør at du kan gå dypere inn i problemene og skape bedre løsninger.

  Vi må slutte å tenke på intelligent automasjon som en «teknologiløsning», og i stedet tenke på det som en «forretningsløsning».

  Weston Jones

  EY Global Intelligent Automation Sectors and Solutions Leader

  Kunstig intelligens, menneskelige bruksområder

  På et tidspunkt i fremtiden vil mennesker ha flere daglige interaksjoner med roboter enn de har med mennesker. Når vi snakker om karrierer innen AI hos EY, fokuserer vi ikke så mye på teknologien i seg selv, men heller på bruksområdene. Vi ser bare toppen av isfjellet når det gjelde å forstå virkningen dette kan ha på tvers av sektorer som helsevesen, ren energi og matproduksjon. Hos EY sier vi at roboter bygges, mens AI brukes. Din karrriere innen kunstig intelligens gir deg en global platform, der du kan jobbe med teknologi som i fremtiden kan endre ikke bare verden, men også planetens helsetilstand.

  AI endrer samfunnet vi lever i. Men vi må også spørre oss selv om hvilke endringer i samfunnet som gjør AI nødvendig.

  Nigel Duffy

  Global Artificial Intelligence Leader

  Kontakt oss på sosiale

  L T