Teknologikarriere i EY

Vær med på å transformere hvordan virksomheter jobber og utnytt de nyeste teknologiene for å drive menneskelig initiativ og frigjøre ditt eget potensial.

En karriere innen teknologi som vil forandre verden. I EY kan du forme din fremtid.

Kan du være med på å løse de tøffeste utfordringene i verden? Se for deg et samarbeid med selskaper som bruker kunstig intelligens til å oppdage kreft hos pasientene på et tidligere stadium. Eller at du hjelper kunder å forebygge cyberangrep ved hjelp av blokkjedeteknologi. Eller at du bruker avanserte analyser for å hjelpe bønder med å øke matproduksjonen.

Det er meningsfylt arbeid, hver eneste dag. Du vil skape langsiktig verdi ved bruk av teknologi (EN) på tvers av alle bransjer, og hjelpe kundene med å finne  nye løsninger på ulike problemer. Du hjelper dem å vokse samtidig som du får uendelige muligheter til å utvikle deg selv.

I tillegg utvikler du din egen tekniske ekspertise, og du lærer om forretningsstrategi og skaffer deg bransjekunnskap. I jobben samarbeider du med en rekke ulike team på tvers av funksjoner, med frihet og fleksibilitet til å utforske nye prototyper og utvikle egne løsninger. Du er med på å endre virksomhetene – steg for steg.

Det finnes et bredt utvalg av teknologiroller hos oss. Enten du er dataspesialist, programmerer, skatteteknolog, teknisk konsulent eller løsningsarkitekt, kan du finne en teknologikarriere som er like unik som deg.

Bilde av mann som sjekker nettbrett i et mørkt server-rom

Søk i teknologijobber

Hva kan du bygge, teste og optimalisere hos oss?

Finn jobber

Vi investerer i våre ansatte og teknologi for å fremme fremtidens menneskelig initiativ

En teknologikarriere handler om mye mer enn å jobbe med ledende innovasjoner. Det handler om bruken av disse teknologiene i den virkelige verden for å gjøre en reell, meningsfull forskjell. Derfor investerer vi mer enn noen gang før i teknologi og våre ansatte, for å bygge det transformative tankesettet og de teknologiske ferdighetene som trengs for å analysere, innovere og tenke og handle globalt.

Dette inkluderer lanseringen av den nye EY Tech MBA (EN), den første i sitt slag, som vi har utviklet i samarbeid med Hult International Business School. Den bygger på suksessen med vårt EY Badges-program, som hjelper medarbeiderne våre å utvikle fremtidsrettede ferdigheter på områder som big data, blokkjeder, AI (EN), intelligent automasjon (EN) og cybersecurity.

Kvinne ved pulten med datamaskin

Din fremtid er vår viktigste investering.

Lær mer om EY Tech MBA, som hjelper våre ansatte å møte fremtidens teknologi, ledelse og forretningsutfordringer.

Finn ut mer (EN) 

Jobb med globale organisasjoner, avanserte teknologier og transformative ledere

I en teknologikarriere hos EY samarbeider du med globale organisasjoner, som GE Digital, IBM, Microsoft, Cisco, LinkedIn og SAP. Du bidrar til å sette en ny standard for måten vi bruker teknologier på, som kunstig intelligens, blokkjeder, Internet of Things og dataanalyse.

I tillegg til å ha tilgang til ledende teknologier, får du muligheten til å jobbe med noen av de skarpeste hodene i hver bransje, slik at du kan utforske nye og spennende idéer. Du får tilgang på fagfolk innen en rekke disipliner, der alle samarbeider mot et felles mål om å gjøre en betydelig forskjell på hvordan verden fungerer i dag.

Dagens teknologier, morgendagens løsninger

Glem alt du tror du vet om det vi gjør og systemene og verktøyene vi utvikler for å kunne gjøre det. I dag er en karrierer i EY mye mer enn regneark, knusing av tall og regnskapsføring. Vi tar i bruk roboter, algoritmer og maskiner, slik at jobben du gjør blir mer interessant og meningsfylt.

Hurtigere transaksjoner med blokkjede

Potensialet med blokkjedeteknologien er enormt: Den kan effektivisere våre kunders forretningsprosesser og redefinere hva et sikkert nettverk er. Vi jobber med blokkjeder for å hjelpe virksomhetene å redusere risiko for cyberangrep. Slik bidrar vi til økt tillit i markedene.

Grip mulighetene med analyser

De aller fleste av oss drar nytte av avanserte analyser. De ligger nemlig til grunn for dagens forretningskritiske løsninger. Du vil hjelpe kunder på mange nyskapende måter, for eksempel ved å legge grunnlag for investeringsbeslutninger, minske risiko, høyne kundetilfredshet og å øke verdien av samhandling. Når verdien av data stadig øker, er det ikke rart at det er kjernen i det vi gjør.

Grip mulighetene i intelligent automasjon

Automatisering av prosesser med robotikk har stor innflytelse på verden vi lever i. Fordelene er blant annet økt effektivitet, økt produksjon og kostnadsreduksjoner. Men det er menneskelige implikasjoner. I en karriere hos oss samarbeider du med kunder om å skape positive endringer, ved å bidra til å automatisere dagligdagse, tidkrevende oppgaver i alle typer bransjer, som skatt, HR, leverandørkjede og etterlevelse. Takket være robotikk, kan selvstyrende systemer erstatte manuelle oppgaver. Dette gjør at du kan gå dypere inn i problemene og skape bedre løsninger.

Vi må slutte å tenke på intelligent automasjon som en «teknologiløsning», og i stedet tenke på det som en «forretningsløsning».

Weston Jones

EY Global Intelligent Automation Sectors and Solutions Leader

Kunstig intelligens, menneskelige påvirkning

En gang i fremtiden vil mennesker ha flere daglige interaksjoner med roboter enn de har med mennesker. Når vi snakker om karrierer innen AI hos oss, fokuserer vi ikke så mye på teknologien i seg selv, men heller på bruksområdene. Vi ser bare toppen av isfjellet når det gjelde å forstå virkningen dette kan ha på tvers av sektorer som helsevesen, ren energi og matproduksjon. Hos oss sier vi at roboter bygges, mens AI brukes. En karrriere innen kunstig intelligens gir deg en global platform, der du kan jobbe med teknologi som i fremtiden kan endre ikke bare verden, men også planetens helse.

Kontakt oss på sosiale medier

L T