Karriere i Strategi og transaksjoner

Gå inn i en verden der ting skjer fort, og der det handler om å hente, investere, bevare eller optimalisere kapital. Som kapitalrådgiver vil du bidra til vekst og verdiskapning.

EY Strategi og transaksjoner hjelper med å fremme vekst og velstand, skape økonomisk og sosial verdi, og utvikle neste generasjons talenter rundt om i verden.

Julie Hood

EY Global Deputy Vice Chair – Strategy and Transactions

Skap en bedre fremtid i Strategi og transaksjoner

Hvis du forstår kapital og hvordan man får mest mulig ut av den, vil du kunne ta plass ved bordet til noen av verdens største, raskest voksende virksomheter og mest innflytelsesrike aktive eierfond.

Som deltaker i høyt kvalifiserte team gir du råd om helhetlig kapitalforvaltning, slik at selskaper får fart på veksten. Strategi (EN), Corporate finance, Kjøp og integrer, Selg og skill ut (EN) og Tilpass resultater (EN). Du kan bli et kraftsenter for kunnskap om transaksjoner og arbeide på tvers av noen av de mest komplekse avtalene på det globale markedet.

Økonomisk og sosial kapital er like viktige faktorer for den som vil bidra til å oppnå formål fremfor profitt ved å hjelpe kundene å ta bedre beslutninger i finansspørsmål. Du vil ikke bare se virkningen, du vil føle den også.

Hva er Strategi og transaksjoner?

Hvordan organisasjoner forvalter kapitalen sin i dag vil definere deres konkurranseposisjon i morgen.

I en raskt skiftende, stadig mer digital forretningsverden, støtter vi strømmen av kapital over landegrenser. Dette bidrar til å bringe nye produkter og tjenester på markedet, og lar selskapene tilpasse seg til en bedre fremtid. Med tette, globale forbindelser kan vi hjelpe kunder med å navigere i kompleksiteten og bygge en bedre fungerende verden ved å fremme inkluderende vekst, velstand og sosiale verdier. 

  Strategi og transaksjoner i praksis

  For å møte kundenes tøffeste utfordringer, samler vi de rette menneskene på de rette stedene. Ved at personer som tenker ulikt, jobber sammen for å oppnå felles mål, kan vi tilby de best integrerte, helhetlige løsningene. 

  På tvers av alle fagdisipliner og fra alle vinkler bruker vi vår kreativitet, erfaring og ulike perspektiver for å få frem det beste i hverandres ideer.

  Vi bistår våre kunder til å ta bedre, mer informerte beslutninger når de kjøper, selger, skiller ut, integrerer, omformer, omstrukturerer eller revurderer sin forretningsstrategi. Våre team samler fagfolk på tvers av bransjer og geografi for å evaluere kundenes finansielle agenda, for å løse deres mest komplekse problemstillinger på en integrert måte.

  Vi ga råd til et globalt helseforetak om å selge ikke-kjernevirksomhet for å investere i digitalisering. Vi hjalp et nordafrikansk land å bli verdensledende på solenergi, takket være finansieringstjenestene våre. Vi ga råd om vellykket fusjon av to gigantbryggerier på rekordtid. Vi hjalp et telekomselskap å omforme porteføljen sin for å finansiere fremtidige vekst. Vi brukte analyser og forretningsmodellering for å forbedre effektiviteten til en av de travleste havnene i verden. Dette er bare noen få eksempler på hva EY-erfaring kan bidra til.

  Har du teft for globale forretninger og kulturell intelligens, smidighet og nytenkning, og ikke minst evne til å håndteree uklarhet, har du sjansen til å jobbe med prosjekter som disse og bidra til å bygge en bedre fungerende verden.

  Vi jobber ikke for EY – vi er EY. Hver og en av oss har påvirkningsmuligheter gjennom arbeidet vi gjør, og beslutningene vi tar, hver dag.

  Mikko Äijälä

  Nordic Strategy and Transactions leader

  Digitalisering gir fremdrift

  Med utgangspunkt i digital tenkning hjelper vi kunder med å gjennomgå organisasjonen per i dag og se hva den kan bli i morgen. Hos oss vil du være en del av et team som leder digital endring gjennom fire viktige områder:

  • Strategi og økosystem - Du vil hjelpe kunder med å identifisere nye partnere og M&A-mål for å støtte deres digitale vekst.
  • Gjennomgang av kapital og portefølje – Du vil gi kunder råd om hvordan de best kan plassere sin kapital ved kontinuerlig å gjennomgå porteføljen, slik at de gjør de beste investeringene og avhendingene.
  • Avtaleprosess - Du vil benytte dyp analyse av nye typer due diligence. Dette kan omfatte cyber-due diligence eller analyse av immaterielle rettigheter. 
  • Integrering - Du vil samarbeide med selskaper for å ta tak i flere digitale områder samtidig, og bidra til å integrere disse for å gi maksimal verdi så raskt som mulig.

  Erfarne fagfolk

  Bli inspirert, føl deg verdsatt og utgjør en større forskjell enn du noen gang trodde var mulig.

  Finn jobber

   

  Studenter og begynnernivå

  Fra studentprogrammer og andre tilbud til heltidsstillinger, finn en rolle som vil hjelpe deg å vokse, lære og lede.

  Finn jobber