Hva vi ser etter

Mange søker seg til EY fordi de ønsker å være annerledes. Vi tar imot åpne, energiske mennesker med forskjellig personlighet og bakgrunn, fordi de også bidrar til å gjøre oss bedre.

Team på tvers av kulturer. EYs tjenestetilbud er bygd opp av dyktige fagpersoner i velintegrerte team som vet hva det vil si å levere. De befinner seg over hele verden. Så vi ser etter personer som er gode på teamarbeid og har tverrkulturelle ferdigheter. Mennesker som jobber godt på tvers av landegrenser og kulturer.

Bin Wolfe

EY Global nestleder, talent

Utvikle dine ferdigheter og gjør deg bemerket på en global scene

I EY tror vi at fremtidens jobber vil være mer engasjerende, mer fleksible og mer globalt orienterte – og at automatisering vil åpne for spennende muligheter til å gjøre mer interessant arbeid.

Mange av oss vil jobbe med teknologi som ennå ikke er oppfunnet, og løse problemer som vi ennå ikke kjenner til. Behovet for å beherske ny teknologi blir bare større. Samtidig blir gårsdagens teknologi irrelevant og skiftes ut.

Derfor rekrutterer vi i dag mennesker med et åpent tankesett, og som er fleksible og opptatt av å utvikle seg – ikke bare mennesker som har de rette ferdighetene og behersker ny teknologi.

Utforsk mulighetene

Er du innstilt på å utvikle deg og forme dine egen fremtid?

Dine kunnskaper har betydning. Men vi opplever at det vi kaller tankesett – hvordan du lærer og handler – er like viktig for å lykkes som ferdighetene du tilegner deg gjennom utdannelse og arbeidserfaring.

Når du har den rette innstillingen og tankesettet, er du bedre i stand til å tilpasse deg, vokse og utvikle deg. Du er bedre i stand til å se muligheter. Du er bedre i stand til å lede andre og få mest mulig ut av deres synspunkter og perspektiver.

Det er neppe realistisk å beherske enhver ferdighet, men med et dynamisk tankesett er du årvåken og frampå, og du kan nå nye høyder. I en raskt skiftende verden er det viktig å ligge i forkant av utviklingen.

Ditt tankesett er en pådriver for karriereutviklingen. Det handler om å være sulten på ny kunnskap, opptre fleksibelt, tilegne seg nye ferdigheter, alltid strekke seg..

Vi tror det er tre tankesett som er avgjørende for suksess i vår omskiftelige verden. Det dreier seg om å tenke innovativt, tenke analytisk og handle globalt.

Hva er et analytisk tankesett?

Du vil forstå betydningen av analyse og fakta for din bransje, med muligheten til hente ut, bearbeide og tolke relevante data.

Du vil være en naturlig problemløser, i stand til å oversette komplekse data til enkel og nyttig innsikt. Du vil sette pris på å dele disse resultatene med både interne og eksterne interessenter.

Du vil også være opptatt av å stille bedre spørsmål for å få relevante data og forstå hvordan du bruker dem.

man checking tablet dark server room

Lær mer om big data

Brukt på riktig måte kan data og utvidet intelligens skape konkurransefortrinn, forvandle prosesser og forbedre risikoanalyser.

Les mer (EN)

Hva er et innovativt tankesett?

Du ser fremtidige muligheter før alle andre, og du er lidenskapelig opptatt av endring og nyskapning.

Du kan samarbeide for å få frem nye ideer, og du tenker alltid annerledes, selv om du har flertallet mot deg.

Du har et kritisk blikk og kan forutse hvilken retning utviklingen tar. Dessuten liker du å være kreativ, tar kontroll over hendelsene og ser enhver endring som en mulighet.

Se hvordan innovasjon endrer måten verden fungerer på (EN)

Hva er et globalt tankesett?

Du får muligheten til å tenke, handle og lede globalt. Du vil sparke i gang innovasjon og finne kreative løsninger sammen med kunder og kolleger over hele verden.

Du har sterk tro på mangfold, du er åpen og villige til å tenke og jobbe utenfor ditt hjemlige miljø. Du liker å skape nye ideer og betrakte problemer på nye måter.

Du er nysgjerrig og bryr deg om mennesker og bedrifter i kulturer og markeder som er annerledes enn du er vant til. Du kan utnytte disse forskjellene til beste for kundene dine.

Dagens kunder ønsker å samarbeide med noen som har et globalt syn. Det betyr at globalt tankesett er et viktig konkurransefortrinn. Det er også avgjørende for din evne til å tilpasse seg og hjelpe kundene i sin utvikling.

Vi stiller store krav, men vi gir mye tilbake

Vi ser etter sterke formidlere. Lagspillere. Tilpasningsdyktige ledere.

EY-ansatte kommuniserer effektivt på tvers av ulike kulturer uavhengig av beliggenhet, religion, etnisitet og til og med språk. De er åpne, respektfulle, samarbeidsvillige og sjenerøse lagspillere. De er smidige, tilpasningsdyktige og fleksible; tilegner seg stadig ny kunnskap og er alltid informerte og oppdaterte.

Hvis dette høres ut som deg, kan du lese om hvordan du søker jobb hos oss i EY.

Del ditt tankesett med oss

Her hos EY vil vi oppmuntre til utvikling gjennom arbeid med skiftende teknologier. Vi vil støtte deg med førsteklasses opplæring og coaching, og vi vil gi deg nye erfaringer. Se hvordan du kan dele ditt tankesett med oss gjennom et interessant intervju.

Les våre Tips for intervju