3 minutters lesing 19 jun. 2019
Sjøløver som leker med agnfisk i det sørlige California

M&A-appetitt i helsesektoren er fortsatt sunn midt i pågående disrupsjon

M&A-appetitt styrkes når ledere i helsesektoren ser etter avtaler som kan hjelpe dem å konkurrere i et landskap i utvikling.

I denne utgaven av EY Global Capital Confidence Barometer steg prosentandelen av helseforetakene som forventer å satse på M&A i løpet av de neste 12 månedene til 50 %, opp fra 48 % i april 2018. Ledere i helsesektoren er også optimistiske med hensyn til M&A-aktivitet i månedene fremover, der 79 % anser at den vil bedres, mot 60 % året før.

M&A-utsikt

79 %

av ledere i helsesektoren er optimistiske i forhold til M&A-aktivitet i løpet av de neste 12 månedene.

Det geopolitiske landskapet og det raske tempoet i forstyrrelser som fortsetter å påvirke helsesektoren, påvirker avtalestrategiene. Men å forutse forskriftsendring blir en mer grunnleggende vurdering når helseorganisasjoner forfølger M&A for å hjelpe dem med å nå vekstmålene sine.

Vi forventer å se at M&A-aktiviteten styrker seg når helseorganisasjoner fortsetter å kjempe for markedsandeler for å få mer forhandlingsmakt i forhold til betalere og myndigheter. Det er et pågående press for å redusere kostnader og ta i bruk verdibaserte omsorgsmodeller, sammen med å oppfylle kravene fra teknologidrevne forbrukere. Dette tvinger kjøpere mot å kjøpe selskaper som kan utvikle seg innen dette landskapet. Vi forventer at selskaper i USA og Asia vil utgjøre hoveddelen av sektorens aktivitet, ettersom forbrukerkraften i disse økonomiene presser selskapene til å søke ny teknologi.

Imidlertid indikerer 85 % av helseorganisasjoner som i løpet av de kommende månedene ser etter eiendeler som kan skape merverdi at de vil møte hard konkurranse, der flertallet kommer fra private equity-aktører som har rekordnivåer med kapital som søker å spre risikoen i porteføljene sine i sin søken etter høyere avkastning .

Konkurranse om eiendeler

85 %

av ledere i helsesektoren forventer høy konkurranse om ressurser i året som kommer.

Aktivistaksjonærtrykk tvinger ledere til å omforme porteføljer

Disruptive trender, kombinert med press fra aktivistaksjonærer, som 79 % av helseansvarlige sier at de opplever, får helseorganisasjoner til å gjennomgå porteføljene sine oftere når de prøver å tilpasse strategier for å imøtekomme en markedsdynamikk i rask endring.

Press fra aktivistaksjonærer

79 %

av ledere i helsesektoren sier at aktivistaksjonærer tvinger dem til å restrukturere porteføljene sine.

Mer enn halvparten (56%) av ledere i helsesektoren sier at de vurderer porteføljene hvert kvartal eller oftere. Og mens 42% indikerer at aktivistaksjonærer presser dem til å gjøre anskaffelser som en del av omformingen av porteføljen, som et resultat av deres siste porteføljegjennomgang, antyder 28 % at de valgte å differensiere investeringskapital i en bestemt forretningsenhet. Når det er sagt, indikerte 23 % at de identifiserte områder der de trenger å gjøre anskaffelser, i den forståelse at både anskaffelser og avhending utgjør en integrert del av enhver porteføljestrategi i et miljø med disrupsjon.

M&A vil fortsette å spille en rolle i vekststrategi, selv når fokuset skifter til organiske muligheter

Mens M&A vil spille en nøkkelrolle i en hvilken som helst vekststrategi, sier 75 % av ledere i helsesektoren at de vil fokusere på organisk vekst i året fremover, og gjøre investeringer i eksisterende drift, omforming av porteføljer og transformasjonsinvesteringer i det digitale og teknologi til sin topprioritering innen kapitalfordeling.

Etterhvert som året skrider frem, vil ledere i helsesektoren fortsette å hausse opp vekstambisjonene, men øke fokuset på å bygge motstandskraft for å motstå den økonomiske motvinden som kan skimtes i horisonten.

Sammendrag

EY Global Capital Confidence Barometer (pdf) måler bedriftens tillit til de økonomiske utsiktene og identifiserer styreromstrender og -praksis for måten selskaper administrerer sine kapitalagendaer på.

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Strategi og transaksjoner Helse