Konsulenttjenester innen kunstig intelligens

I Rådgivning

Vår tilnærming til innføringen av kunstig intelligens (AI) og intelligent automatisering er menneskesentrert, pragmatisk, resultatfokusert og etisk.

Hva EY kan gjøre for deg

Våre tjenester innen strategi, design, arkitektur, data, systemintegrasjon, programdrift og risiko kombineres med vår inngående område- og bransjekunnskap.

For å realisere verdien av AI trenger du innovativ integrering og orkestrering av automatiserte, intelligente og autonome ferdigheter på systemnivå. Denne transformasjonen kan skje på fem udistinkte områder:

  • Innsikt: Oppnå dypere innsikt raskere og på måter som øker menneskelig kunnskap
  • Ytelse: Design systemer som kan lære av informasjon og erfaring for å forbedre resultatene over tid
  • Automatisering: Utnytt intelligente og autonome ferdigheter for å transformere arbeidsoperasjoner gjennom automatisering
  • Erfaringer: Forbedre menneskelige erfaringer ved bruk av systemer som kan forutse, fornemme, lære og bevege seg
  • Tillit: Design, bygg og overvåk automatiske systemer for å fremme og opprettholde tillit

Vårt rådgivningsteam står klare til å hjelpe deg med å forstå bedriftsfordelene ved AI.

Først vil vi avmystifisere og hjelpe teamet ditt med å forstå verdien og risikoen ved AI, ved å praktisk definere hvilke ferdigheter som trengs for innføring og tilpasning. Så vil vi arbeide med deg for å innlemme de automatiske, intelligente og autonome ferdighetene som vil transformere og innovere din måte å drive på, og konkurransenivået ditt, i den transformative tidsalderen.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.