7 minutters lesing 28 feb. 2019
Pendlende forretningsmann som sykler på urbane sykkelfelt

Hvordan AI kan være en forbedringskraft for myndigheter

Av George Atalla

EY Global Government & Public Sector Leader

Working with governments to address complex issues and build a better working world.

7 minutters lesing 28 feb. 2019

AI har potensialet til å overvinne de største utfordringene myndighetene står overfor, og dramatisk forbedre innbyggernes liv.

Over hele verden bruker selskaper kunstig intelligens for å automatisere dagligdagse oppgaver, ta bedre beslutninger og forbedre kundeopplevelsen. Men AI er ikke kun for privat sektor. Også myndigheter anerkjenner potensialet til disse teknologiene for å forandre måten de organiserer seg på og kjører sine prosesser. Og de begynner å bli bevisste på at borgerne forventer den samme revolusjonen innen tjenester som de har opplevd fra privat sektor.

Det betyr at myndigheter skal ha ett enkelt overblikk på innbyggernes data og dele dem på en relevant måte på tvers av avdelinger, samtidig som at de beskytter borgernes personvern. Det betyr også å bruke disse dataene til å lage nye tjenester, forutse hva innbyggerne vil trenge videre og iverksette tiltak for å forhindre kriser.

«AI representerer en mulighet for land i alle størrelser», sier Keith Strier, EY Global og EY Americas Consulting Leader for AI. «Større økonomier kan få en tidlig ledelse, men små land kan konkurrere, og til å med overgå konkurrentene i målrettede eller nisje-bruksområder for AI, og skape et nytt grunnlag for global konkurranse som ikke er forbundet med tradisjonelle mål av nasjonal makt og styrke.»           

AI tilbyr myndigheter to store muligheter som ikke gjelder for privat sektor:

 1. Det lar dem strukturere og analysere den enorme datamengden de har på innbyggerne – og bruke disse til et godt sosialt formål. Dette betyr at de kan tallfeste og redusere ulikheter i utfall så vel som muligheter. De kan også dele dataene med tredjeparter, som kan lage apper eller tjenester som forenkler livet for innbyggerne, samtidig som de sørger for at disse partene holder dataene private.
 2. Det gir dem en unik sjanse til å styre hvordan innbyggerne bruker og drar nytte av disse teknologiene. Det er fordi myndigheter også er ansvarlige for å være rollemodeller i etisk bruk av AI, regulere hvordan selskaper bruker det og instruere innbyggerne til å være klare for utfordringene.
Små land kan konkurrere, og til og med overgå konkurrenter i målrettede eller nisje-bruksområder for AI.
Keith Strier,
EY Global and EY Americas Consulting Leader for AI

Men ved å bruke KI utsetter myndighetene seg for samme risiko som private selskaper –  for eksempel ved at ubevisste skjevheter bygges inn i algoritmer. Og på grunn av deres regulatoriske rolle krever det bare et stort datainnbrudd, slik som den nylige avsløringen av personlig informasjon fra 30 000 amerikanske forsvarsdepartementspersonell, for å skade tilliten til myndighetene på en uopprettelig måte.

Dette komplekse bildet er grunnen til at vi anbefaler at myndighetene bruker en «klarert AI»-ramme. Dette vil sørge for at de ikke bare vurderer hvordan et AI-basert system presterer, men også identifiserer og reduserer risikoen som ligger i alle ledd i løsningen. For eksempel kan de gjøre det klart for innbyggerne at de har å gjøre med en algoritme som en tjeneste, slik at de kan velge bort eller overføre til et menneske.

Hva er egentlig AI, og hvordan kan det hjelpe myndigheter?  

De voksende forventningene til innbyggerne er bare en av utfordringene som regjeringene står overfor i dag. Rask urbanisering, en aldrende befolkning og komplekse samfunnsøkonomiske problemer legger en belastning på offentlige tjenester. Og med lav økonomisk vekst som holder budsjettene nede, må myndighetene finne løsninger som er både effektive og bærekraftige.

AI er et sett med teknologier og evner som kan hjelpe myndighetene med å løse disse utfordringene. Den gjør det ved å supplere visse menneskelige kompetanser, eller i noen tilfeller erstatte dem.

Det består av tre hovedområder:

 1. Sansing. AI kan øke eller erstatte menneskelige sensoriske evner og påskynde enkle oppgaver som visuell deteksjon. For eksempel kan AI-programvare automatisk analysere gate- og trafikkameraer i sanntid. Så myndigheter kan utnytte offentlig transport best mulig, redusere forurensning og styre trafikkflyten.
 2. Tenkning. KI og relaterte teknologier, som maskinlæring, dyp læring og naturlig språkbehandling, kan analysere og behandle store datamengder mye raskere enn mennesker, og i noen tilfeller mer effektivt. Noen myndigheter bruker allerede disse teknologiene for å hjelpe lærere med å fylle hullene i undervisning og læring – for eksempel ved å utføre administratoroppgaver og skreddersy læring til ulike elevers behov.
 3. Handling. AI og relaterte teknologier som intelligent automatisering (tenk på virtuelle assistenter eller chatbots) kan ta enkle beslutningsoppgaver fra mennesker. Dette frigjør tid for frontlinjearbeidere til å fokusere på aktiviteter som forbedrer tjenestene og innbyggeropplevelsen. Under vinter-OL i Sør-Korea ble for eksempel flere humanoide roboter utstyrt med AI-drevet oversettelsesprogramvare brukt til å gi informasjon til besøkende og idrettsutøvere.

Hva vil KI bety for jobber?

Bruksområder som disse vil bidra til å bygge opp innbyggernes tillit til myndigheter, og redusere oppfatningen om at de er vanskelige å ha med å gjøre. For å opprettholde tilliten, må myndighetene imidlertid gjøre det klart for både ansatte og innbyggere at AI ikke vil bety døden for alle jobber. I sin nylige rapport påpeker faktisk World Economic Forum at AI-teknologier kan få 75 millioner dagligdagse eller repetitive jobber til å forsvinne. Men de kunne også skape 133 millioner nye arbeidsplasser som ville kreve mer kompetanse eller kreativitet.

For eksempel kan AI-teknologi gjenkjenne, forstå og få innsikt fra store mengder ustrukturert data. Som et resultat vil myndighetspersoner, spesielt innen planlegging, HR, kundeservice og anskaffelser, i praksis bli ledere for AI-modeller – overvåke og justere dem når det er nødvendig. De vil også kunne bruke innsikten de får til å ta mer informerte beslutninger og fordele ressursene bedre.

Så mens AI kan fjerne behovet for rutine- eller manuelt arbeid, vil det totalt sett øke menneskelig intelligens – ikke erstatte den.

AI i aksjon

Vårt syn er at myndigheter som bruker AI klokt kan overvinne dagens utfordringer og forandre livet for innbyggerne. I en serie artikler skal vi se på seks områder hvor de kan gjøre dette. Vi vil også dekke behovet myndigheter har for å regulere AI, og hvordan de effektivt kan rulle ut AI-baserte systemer.

Vi har listet opp de seks områdene nedenfor og gitt et reelt eksempel for hver.

 1. Forbedring av offentlig økonomistyring
  Storbritannias departement for arbeid og pensjon har testet bruk av algoritmer for å identifisere og slå ned på kriminelle gjenger som svindler stønadssystemet. Algoritmene har vært i stand til å oppdage klonede identiteter blant milliarder av dataelementer. Ved å rulle dem ut over hele trygdesystemet, håper myndighetene å forhindre tap av millioner av pund.

 2. Bygge fremtidens byer
  Singapore jobber hardt for å få selvkjørende drosjer på veien, som en del av Smart Nation-initiativet. Byen har til og med bygd en mini-by som testpark for førerløse busser. Målet er å redusere folks avhengighet av biler, redusere klimagassutslipp og gjøre det raskere og enklere for innbyggerne å komme seg rundt.

 3. Gjøre livet tryggere for innbyggerne
  Politiet i Kanagawa i Japan planlegger å prøve ut prediktivt politiarbeid før OL i Tokyo i 2020. Deres AI-baserte system vil analysere stordata for å se om den samme gjerningsmannen står bak flere forbrytelser. Den vil også forutsi hvor forbrytelser sannsynligvis vil skje og når. Ved å handle basert på denne innsikten, vil politiet redusere kriminalitet og gjøre Tokyo tryggere

 4. Forbedring av nasjonalt forsvar og sikkerhet
  Forskere ved Massachusetts Institute of Technology i USA har jobbet med et oppstarts-teknologiselskap for å utvikle et AI-system som kan oppdage 85 % av cyberangrep. Systemet vil hjelpe organisasjoner med å forhindre sikkerhetslekkasjer ved å ta beslutninger tidlig. På lang sikt vil de også kunne forbedre sikkerhetssystemer og forebyggingsstrategier.

 5. Gi innbyggerne en bedre opplevelse
  Lokale myndigheter i Danmark bruker AI til å analysere innlegg fra innbyggere på deres sosiale nettverk, og identifisere de største problemene lokalsamfunnene står overfor. Dette lar dem svare proaktivt og bruke prediktive analyser for å løse problemer før de får utvikle seg.

 6. Hjelpe utsatte borgere som barn, hjemløse og rusmisbrukere
  Vi har jobbet med en bydel i London for å pilotere et AI-basert system for å identifisere barn som har behov for å bli ivaretatt. Systemet hadde 85 % suksessrate, og på bare syv måneder identifiserte det 1700 familier som ville ha fordel av målrettede tjenester.

Er du klar for å innføre AI?

Før organisasjonen din og innbyggerne kan begynne å høste fordelene ved AI, må du svare på noen grunnleggende spørsmål. Disse inkluderer:

 • Lagrer og administrerer du dataene dine i skyen?
 • Kan du integrere data fra forskjellige avdelinger?
 • Har du opprettet relevante roller i organisasjonen din, for eksempel dataansvarlig eller digitalansvarlig?
 • Forstår dine ansatte hvilken AI-teknologi du introduserer, hvorfor og hvordan endringen vil påvirke dem?

Ved å svare på disse spørsmålene vil organisasjonen din ha en klarere forståelse av sine nåværende forutsetninger og typen arbeid som trengs for å komme videre.

Sammendrag

Myndigheter kan bruke AI for å bli mer effektive, i tillegg til å tilby innbyggerne bedre, mer personlig tilpassede tjenester. Men det er også myndighetenes ansvar å være rollemodeller i etisk bruk av AI, regulere hvordan selskaper bruker det og instruere innbyggerne til å være klare for utfordringene. Og det er avgjørende at myndighetene identifiserer og styrer risikoen som AI utgjør.

Om denne artikkelen

Av George Atalla

EY Global Government & Public Sector Leader

Working with governments to address complex issues and build a better working world.