4 minutters lesing 15 sep 2019
Two Brown Argus butterflies sitting ear grass

Hvordan kartlegge riktig kurs for din transformasjon

4 minutters lesing 15 sep 2019
Relaterte temaer Rådgivning Digitalisering

Ved å svare på bare ti spørsmål kan Transformative Index beregne hvor selskapet ditt står — og hjelpe det med å komme til neste nivå.

Vi er ved et avgjørende tidspunkt. Disrupsjon skaper muligheter med enestående hastighet, fra de på kloss hold — superforbrukere, atferdsdesign, redefinert helse og fremtidens arbeid — til de litt mer perifere, for eksempel tilvekst av mennesker, aktiv aldring, overflødige markeder og kvanteberegning. Selv om mulighetene virker uendelige, gjør utfordringene det også.

Kan formål inspirere til nye måter å jobbe og tenke på? Kan konstant gjenoppfinnelse føre til kontinuerlig relevans? Hvordan får du kunder til å bli medskapere? Og hvordan utnytter du verdien av immaterielle ting som har høyere verdi enn eiendeler?

For å hjelpe ledere med å navigere seg i en tidsalder som kan åpne for både verdi og menneskelig potensial, har vi utviklet Transformative Index — en undersøkelse med ti spørsmål for å finne ut hvor selskapene står i sin endringsreise, utfordringene de møter og hva deres neste steg bør være. Hensikten er å bruke indeksen og dens anbefalinger som grunnlag for å fremme et transformativt organisatorisk tankesett som engasjerer og inspirerer til innovasjon blant et bredt spekter av interessenter, fra kunder til medarbeidere og til samfunnet for øvrig. Den bør også engasjere til ledelse gjennom fremtidsbasert innovasjon: fremme prioriteringer og øyeblikkelig handling ved å se på hva som ligger like bak horisonten.

The Transformative Index

The Transformative Index stammer fra et ferskt flerdelt forskningsstudie utført av EYQ, den globale tenketanken som genererer fremtidsrettet innsikt med allsidige perspektiver. Studiet utforsket dynamikken i disruptive utfordringer og transformasjon. Mer enn 100 administrerende direktører fra verdens 5 000 største selskaper avslørte hvor klare de trodde at deres organisasjoner var til å gripe fordelene med kommende muligheter. Våre undersøkelser avdekket viktige distinksjoner når det gjaldt bevissthet om disrupsjon, følelse av hastverk og transformasjon.

Ved bruk av de mest presserende temaene relatert til disrupsjons-beredskap — ledelse, kultur og innovasjon — vil en poengsum på en Transformative Index ut av 100 rangere organisasjoner som enten larve, kokong eller sommerfugl. Larve-selskaper fokuserer på å utnytte eksisterende suksess uten å ta transformative skritt. For å bli ledende kreves det at disse selskapene vurderer hvordan de skal bli dyktige til både å igangsette og reagere på disrupsjon. Kokong-selskaper er klar over hvilken betydning forstyrrende krefter har på deres virksomhet, og tar skritt mot å skape en sterk innovasjonskultur når de begynner å gjennomgå sin transformasjon. Sommerfugl-selskaper er de mest innovative. Deres neste trinn for å oppnå fullt potensiale er å opprettholde et transformativt tankesett over hele den utvidede virksomheten og gjennomføre dette.

Resultatene av Transformative Index og det tilsvarende nivået av modenhet organisasjoner har, er med på å bestemme mulige tiltak selskapene kan vurdere å iverksette for å gå videre til neste trinn i transformasjonen. Her er eksempler for selskaper på larve-, kokong- og sommerfugl-stadiet.

Close up caterpillar climbing leaf

Modenhetsnivå: Larve

Selskaper som fokuserer på å utnytte eksisterende suksess uten å ta transformative skritt

Nå: Sett i gang en diskusjon om å reagere på disruspjon på tvers av organisasjonen, og arbeid for å få en følelse av press til å overvinne treghet.

Deretter: Innrett ledelsen og styret etter en felles ambisjon om å veilede de nødvendige investeringene, kulturendringer, styring, forbindelse til formål og beskjed til aksjonærer. Selskaper kan også sette et ledende eksempel ved eksperimentering og risikovilje — det vil si "walk the talk."

Til slutt: Ta kontakt med viktige investorer for å diskutere disrupsjon. Vurder ønske om og holdning til å investere i innovasjon.

Rice Paper butterfly chrysalis

Modenhetsnivå: Kokong

Selskaper som er klar over hvilken betydning forstyrrende krefter har på deres virksomhet og tar skritt mot å skape en sterk innovasjonskultur

  • Nå: Identifisere viktige mangler. Det er også viktig å anerkjenne at din tilnærming til beredskap for disrupsjon ikke bare er et prosjekt, men en organisatorisk transformasjon som berører grunnleggende aspekter av kultur, formål, drift og din nåværende forretningsmodell.
  • Deretter: Vurder å innrette belønning, målestokker og styring for å støtte innovasjonsmål. Du må også forsikre deg om at administrerende direktør føler eierskap til disrupsjons-agendaen, og at styret følger nøye med på hva som virkelig truer eller forstyrrer.
  • Til slutt: Finn endringsmesterne i selskapet ditt. Før dem sammen for å få dem til å fremme transformasjon, enten som dedikerte team eller innlemmet i nøkkelfunksjoner. Vurder å bruke talenttransformasjon til å fremme kulturendring ved å rekruttere for allsidig tankegang og disruptive tankesett.
Butterfly Red spider lily

Modenhetsnivå: Sommerfugl

De mest inovative selskapene som opprettholder et transformativt tankesett på tvers av hele foretaket for vellykket utførelse

Nå: Plan for nå, deretter og til slutt. Som leder kan du benytte anledningen til å utnytte det digitale ved å legge det inn i hele verdikjeden, fra strategi og design til utførelse og risikostyring.

Deretter: Arbeid med å utvikle økosystemer, nettverk og innovative formater for samarbeid, ikke bare internt i organisasjonen, men utenfra og inn. Du vil vurdere å identifisere deres eksponentielle muligheter og hvordan du kan skalere raskt for å gripe dem.

Til slutt: Spør deg selv: Hvilken del av min virksomhet er allerede død? Iverksett tiltak ut i fra svaret for å frigjøre ressurser til ny innovasjon. Du bør også revidere planen din ofte, endre fremtiden og legge frem konsepter på nytt.

I dagens dynamiske miljø står selskaper står overfor et valg: aktivere beredskap for disrupsjon, først som kokonger og deretter som sommerfugler, eller forbli larver - og sette både markedsledelse og -verdi på spill. Å forstå hvor moden en organisasjon er i sin evne til å møte forstyrrende utfordringer, gjør at ledere trygt kan stake ut en kurs som tar dem til neste nivå i deres transformasjonsreise og gripe konkurransefortrinn i den transformative tidsalder.

Sammendrag

Transformative Index lar selskaper evaluere hvor de er på sin transformasjonsreise, og hjelper dem med å stake ut riktig handlingskurs for å lykkes i den transformative tidsalder.

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Rådgivning Digitalisering

Transformative Index

Evaluer din modenhet for transformasjon med vårt referanseverktøy. 

Les mer