Kan næringslivet lykkes der veldedighet har kommet til kort?

Skrevet av
Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

Jessie Coates

EY Global Impact Entrepreneurship Leader

Passionate about using business as a force for good. Long-suffering Arsenal football fan. Activist. Feminist. Dreamer.

5 minutters lesing 4 jun. 2019
Relaterte temaer Bedriftsansvar

Vi samarbeider med betydningsfulle gründere for å øke verdien av noen av de beste ideene og modigste tiltakene som kan bekjempe ulikhet.

I en bedre fungerende verden kan alle bidra til økonomisk vekst, og alle kan nyte godt av fordelene. Dette er noe vi i EY tror på og jobber for.

Men det kan virke som en fjern drøm, når faktum er at milliarder av mennesker i verden fortsatt ikke har håp om anstendige arbeidsforhold eller muligheter, varer og tjenester som de fleste av oss tar for gitt. Nettopp derfor er vi i EY opptatt av å heie frem den helt spesielle typen av innovatører vi kaller «impact entrepreneurs» – «betydningsfulle gründere». De utgjør nemlig kjernen i tankegodset om å oppnå bærekraftig, inkluderende vekst i samfunnet.

Med «impact entrepreneurs» mener vi enkelt forklart gründere og oppstartsbedrifter som målrettet jobber for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Over hele verden – og spesielt i fattige og marginaliserte samfunn – er disse i forkant med å finne opp nye og bedre løsninger på noen av samfunnets største utfordringer. De kommer opp med noen av de beste ideene og modigste tiltakene for å bekjempe ulikhet. Og de endrer fortellingen om hva som er næringslivets rolle når det gjelder sosial fremgang.

Næringsliv som endrer folks hverdag

Se for deg menneskeheten plassert i en pyramide etter inntekt. Tegn så opp en linje som representerer en daglig inntekt tilsvarende 3 amerikanske dollar. På verdensbasis befinner rundt 50 % av alle mennesker seg over denne streken, rundt 50 % under den. Akkurat hvor streken går, varierer fra land til land, men uansett markerer den et viktig skille.

Av dem som befinner seg over denne streken, bor de fleste i byer eller tettsteder. De lever generelt godt med en veletablert markedsøkonomi, offentlig infrastruktur rundt seg, og med tilgang på transport, strøm, vann og så videre. De som befinner seg under streken, bor i større grad utenfor byene. De har mye større sannsynlighet for å stå utenfor den formelle økonomien. Jo lenger ned under streken de befinner seg, desto mer er de utenfor og desto mindre er de i stand til å tåle økonomisk nedgang eller unnslippe fattigdom.

Frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter har avgjørende roller. Men vi snakker her om størstedelen av verdens befolkning. Kløften blir bare større og dypere, ikke mindre, og det nytter ikke å tro at økonomisk vekst i én del av samfunnet vil dryppe nedover og etter hvert skape en global middelklasse.

Hvis vi ønsker å gi de dårligst stilte en mulighet til å flytte seg opp over streken i inntektspyramiden, må vi gjøre noe mer enn å satse på veldedighet og økonomisk bistand. Vi må skape gode jobber. Vi må tilby finansiering som folk har råd til, slik at de kan investere i det de trenger for selv å oppnå et løft. De må få tilgang på varer og tjenester som dekker grunnleggende menneskelige behov, fra trygt drikkevann (EN) og stabil energi til utdanning, bolig og helsehjelp. De må få gjøre sine egne valg, slik at de kan ta kontroll over eget liv. Vi må tenke på dem som kunder med behov for et næringsliv som forstår deres behov.

Og det er her de betydningsfulle gründerne kommer inn i bildet. De opererer kanskje i samme bransje som de store konsernkundene våre, men er pionerer som bryter barrierer med helt andre forretningsmodeller, med de utfordringene som følger av å betjene kunder med svært lite penger.

Hvis vi ønsker å gi de dårligst stilte en mulighet til å flytte seg opp over streken i inntektspyramiden, må vi gjøre noe mer enn å satse på veldedighet og økonomisk bistand.

Energi og infrastruktur – hvordan nå ut til nye kunder

Ta energisektoren og infrastruktur som eksempel. Over streken betyr dette strømnett, innlagt vann og kloakk – alt i orden hvis du er tilkoblet denne infrastrukturen. Men hva om du ikke er det, og heller ikke kommer til å bli det i nærmeste fremtid?

Hva om du var en av de 844 millioner menn, kvinner og barn som fortsatt ikke har tilgang til trygt drikkevann?

I Øst-Afrika bygger Jibu opp et nettverk av lokaleide franchisebedrifter som de utstyrer med solcelledrevet filtreringsteknologi for å rense vann fra lokale kilder. Dette vannet kan selges for en brøkdel av prisen på kommersielt flaskevann. Med støtte fra EY til å få på plass nødvendig økonomi- og driftsstyring for rask ekspansjon, har Jibu nå 75 franchiseavtaler i 6 land. Disse virksomhetene har distribuert nesten 100 millioner liter trygt drikkevann til folk i sine områder.

Hva om du var blant de nesten 1 milliard menneskene som fremdeles ikke har tilgang til strøm?

Betydningsfulle bedrifter som M-KOPA i Kenya, gjør det mulig for familier med lav inntekt å kjøpe solcelleanlegg til hjemmebruk. Anleggene betaler de i mikroavdrag ved hjelp av mobilteknologi. Med EYs hjelp til å strømlinjeforme virksomheten og redusere kostnadene som følger med å betjene en økende kundebase, har de koblet opp 700 000 hjem og finansiert mer enn 1,1 millioner innkjøp av utstyr. Kundene deres nyter hver måned godt av 87,5 millioner timer med belysning som ikke soter eller forurenser, og de kan samlet spare mer enn 525 millioner dollar i løpet av de neste fire årene sammenlignet med kjøp av parafin.

Hva om du var blant de rundt regnet 4,5 milliarder menneskene i verden som ikke har tilgang til skikkelige sanitærforhold?

I India har Tiger Toilets kommet opp med en genial løsning på problemene helserisiko, dårlig lukt og forurenset grunnvann som følger av de tradisjonelle utedoene. Tiger Toilets bruker tigerormer til å fordøye fast avfall og omdanne det til små mengder miljøvennlig «vermikompost». Med støtte fra EY til å utarbeide en plan for inntjening og en modell for opptrapping, tar Tiger Toilets sikte på å tidoble salget og bidra vesentlig til bedre sanitærforhold og folkehelse på landsbygda.

Å starte krusninger som kan vokse seg til store endringsbølger

EYs prosjekter med disse virksomhetene som endrer folks liv radikalt – og andre som dem – har allerede stor betydning. De bidrar til å drive i større omfang og innflytelse ved å bedre bedrifters tilpasningsevne, produktivitet og kapasitet til å fremme bærekraftig utvikling. Faktisk er det ikke uvanlig at enkeltprosjekter fører til endringer for hundretusener av liv. Da er det ikke til å undres over at deltagerne fra disse prosjektene i ettertid rangerer dem som noen av de mest inspirerende og berikende erfaringene i EY-karrieren deres.

Likevel tror vi at dette kanskje bare er begynnelsen på enda mer gjennomgripende etterdønninger. Med rapporter om bedrifter som leverer distribusjonsnettverk, trygt drikkevann og containerbaserte sanitæranlegg, øker kunnskapene og erfaringene fra enkeltprosjekter. Og vi kan overføre erfaringene til innsikt og veiledning som bidrar til investeringer og langsiktig vekst i hele sektorer.

Men også dette er kanskje bare toppen av isfjellet. Ta i betraktning at den samlede kjøpekraften til forbrukerne i bunnen av pyramiden er estimert å være rundt 5 billioner dollar i året, og at mange store konserner konkurrerer om å åpne opp potensialet i disse markedene. For å klare dette, må de utvikle en mye dypere forståelse for disse markedene, utfordringene som følger med å skulle nå forbrukere på bunnen av inntektspyramiden, og de nye forretningsmodellene som kreves for å betjene disse forbrukerne på en rettferdig og bærekraftig måte.

Det er dette som er de betydningsfulle gründernes virkelighet. De har noen fengslende historier å fortelle, og det er imponerende at de lykkes til tross for svært begrensede ressurser. De har allerede funnet svaret på mange tilsynelatende uløselige problemer. Hvis de store aktørene tar seg bryet med å observere, hente inspirasjon og lære av hva de gjør, hvem vet hva vi da kan oppnå?

Sammendrag

Impact entrepreneurs har noen av de beste ideene og dristigste tiltakene for å håndtere ulikhet og utjevne forskjeller. Å hjelpe frem små bedrifter i vekst har den høyeste prioriteten i EYs innsats for å bidra til bærekraftig vekst. 

Om denne artikkelen

Skrevet av
Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

Jessie Coates

EY Global Impact Entrepreneurship Leader

Passionate about using business as a force for good. Long-suffering Arsenal football fan. Activist. Feminist. Dreamer.

Relaterte temaer Bedriftsansvar