3 apr. 2020
Mann står foran PC, arbeider i regnark med grafer og tabeller

Hvordan CFO-er kan respondere på koronautbruddet

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

3 apr. 2020
Relaterte temaer Assurance COVID-19

Samfunnet og store deler av næringslivet opplever sannsynligvis de raskeste og mest dramatiske endringene i økonomiske rammebetingelser i moderne tid, utløst av myndighetenes tiltak samt bedriftenes og innbyggernes respons på helsetrusselen fra Covid-19-viruset. Flere selskaper opplever kraftig fall i omsetningen, og har sett seg nødt til å permittere ansatte. Likviditetsutfordringene er store, da faste kostnader som husleie, strøm, forsikringer og avdrag forfaller løpende. Overgang til hjemmekontor kan også gjøre det ekstra utfordrende. Det legger stort press på finansfunksjonen som må omstille seg for å forberede en svært krevende måneds- og kvartalsrapportering.

For å hjelpe deg på veien, har vi laget en veileder om forberedelse til kvartalsavslutningen. Her tar vi blant annet for oss regnskapsutfordringer ved utarbeidelse av års- og kvartalsregnskap, og vi kommer med anbefalinger til hva som bør være fokusområder for CFO-er.

Les mer i vår PDF om hvordan CFO-er bør respondere på koronautbruddet.

Sammendrag

Finansfunksjonen må omstille seg for å forberede en svært krevende måneds- og kvartalsrapportering. I vår veileder gir vi råd til CFO-er. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Assurance COVID-19