6 minutters lesing 8 apr 2020
Dronefotografi av kystforsvar, Liguria, Italia

Styrk virksomhetens motstandskraft: ni fokusområder for håndtering av Covid-19-krisen

Av

Tonny Dekker

Global Client Service Partner | EMEIA Risk Advisory Leader

Excited to serve as a Global Client Service Partner working to transform the businesses of our big Global Clients. Straight-talker with a big heart.

6 minutters lesing 8 apr 2020
Relaterte temaer Rådgivning

Vårt brukervennlige verktøy hjelper deg å ta en omfattende, metodisk tilnærming til krisehåndtering.

Den globale spredningen av Covid-19 er først og fremst en humanitær krise. Men det er også enda et punkt på den stadig voksende listen over uventede utfordringer som ledere står overfor og som påvirker forretningsresultatene.

I bunn og grunn er krisen en test av selskapets motstandsdyktighet. Det krever en strukturert tilnærming til krisehåndtering, ledet av et team som koordinerer alt fra intern og ekstern kommunikasjon til risikovurdering, styring og lindring. Problemet er at det er vanskelig å være metodisk når alt endrer seg fra dag til dag.

Derfor er det avgjørende å ha en plan for å kunne navigere i usikkerhet og kompleksitet.Vi har identifisert ni områder som bedrifter kan fokusere på for å opprettholde kontinuitet i forretningen nå, bygge motstandskraft for morgendagen og bidra til å skape nye rammer for fremtiden etter krisen. Vi anbefaler at du alltid starter med faktorene knyttet til de ansatte før du går videre til de andre områdene, som du kan se på i hvilken som helst rekkefølge:

  1. Ansattes helse og trivsel
  2. Kompetanse og arbeidsstyrke
  3. Forsyningskjede og global handel
  4. Kunde og merkevare
  5. Økonomi og investeringer
  6. Risiko
  7. Myndigheter og offentlig politikk
  8. Teknologi og informasjonssikkerhet
  9. Forsikring og juridiske tvister

EY's Enterprise Resilience Tool

Formålet med verktøyet er å hjelpe bedriftsledere med å vurdere disse ni områdene. Verktøyet kan gjøre deg oppmerksom på aspekter som du ellers kunne ha kommet til å overse. Det bidrar også til å skape struktur i kaoset. Tanken er ikke at du bare skal bruke verktøyet én gang, men at du skal gå tilbake til det for å sjekke beredskapen din som en del av dine løpende krisemøter.

På en enkel og pragmatisk måte kan verktøyet hjelpe deg å forstå hvor robust virksomheten din er i en krisesituasjon. Det vil raskt kunne gi deg et overblikk over hvor du trenger ytterligere innsats eller hjelp. 

Få tilgang til Enterprise Resilience Tool

Verktøyet gjør at du enkelt kan sjekke beredskapen i bedriften din. For å få tilgang, kan du ta kontakt med din kundekontakt i EY eller ditt lokale EY-kontor.

Kontakt oss

1. Ansattes helse og trivsel

Ansattes sikkerhet er avgjørende. Men i dagens situasjon betyr det at mange jobber hjemmefra og prøver å balansere personlige forpliktelser samtidig som de skal opprettholde normal arbeidstid, ta pauser og holde seg engasjerte, motiverte og holde kontakten med kollegaer og team. Så hvordan skal du lede dine ansatte på avstand? Og hvordan skal du sikre at de er tilgjengelige for å jobbe? Trenger du å benytte deg av midlertidig eller alternativ arbeidskraft som studenter, eller omskolere dine ansatte?

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

2. Kompetanse og arbeidsstyrke

Hvordan vil det påvirke driften hvis en prosentandel av de ansatte blir syke? Hvilken innvirkning har reiserestriksjonene og obligatorisk karantene? Har du prioritert områder i virksomheten hvor ansettelse kan bli en kritisk faktor, og vurdert å hente inn vikarer? Kan du omfordele kapasitet fra ett område i bedriften til andre områder ved behov?

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

3. Forsyningskjede og global handel

Det er ikke bare fabrikknedleggelser som skaper problemer i forsyningskjedene, men også forskriftsendringer. Hva gjør du når lastebiler ikke får krysse grensene og luftfrakt er begrenset? Virksomheter må håndtere nået for å sikre kontinuitet (overlevelse), de må håndtere det neste som kommer for å bygge opp motstandsdyktighet (trivsel) og de er nødt til å håndtere det lengre perspektivet for å skape nye rammer for fremtiden (transformasjon) ved å stressteste forsyningskjedene sine. Vet du for eksempel om de viktigste leverandørene dine har evne til å fortsette å levere?

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

4. Kunde og merkevare

Hvordan oppfattes merkevaren din akkurat nå? Blir du regnet som empatisk? Som en del av løsningen? Enkelte selskaper tilbyr tjenestene sine til redusert pris eller gratis. Slik balanserer de sitt eget behov for kommersiell kontinuitet med hensyn til samfunnet. Kanskje du bør finne nye måter å selge tjenestene eller produktene dine på (for eksempel på nettet) eller gå nye veier for å nå markedet (for eksempel via grossister som selger direkte til forbrukerne)? Fleksibilitet er avgjørende. Samtidig skal du være tett på kundene dine, oppmerksom på deres trivsel, og på hvordan atferden deres endrer seg i takt med behovene.

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

5. Økonomi og investeringer

Økonomistyring er avgjørende – virksomheter står overfor store likviditetsproblemer på kort sikt. Først må du forstå kontantstrøm- og inntektsframskrivinger, og deretter må du se på kostnadsinneslutning eller kostnadsbesparende aktiviteter. Kortsiktig finansiering er avgjørende – du må følge med på alle lokale, nasjonale og internasjonale stimuleringsordninger som kan være nyttige. Likevel kan de være vanskelige å få tilgang til, spesielt for multinasjonale organisasjoner med virksomhet i flere ulike deler av verden.

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

6. Risiko

Hensynene her spenner fra konsekvenser av begrensninger i arbeidskraft og mangel på tjenester og kunder til hvordan forstyrrelser i forsyningskjeden påvirker arbeidskapitalen. I tillegg må du ta høyde for teknologiproblemer, for eksempel som følge av endringer i infrastruktur, inkludert at ansatte jobber eksternt. Og hvordan vil du svare på dynamiske og uforutsigbare endringer i forbrukernes etterspørsel?

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

7. Myndigheter og offentlig politikk

Ny og akutt lovgivning blir vedtatt over hele verden hver eneste uke. Det fører med seg nye forventninger om etterlevelse og potensiell effekt på virksomheten. Sett en person eller et team til å overvåke spredningen og fremdriften av Covid-19 på tvers av de landene som er relevante for organisasjonen, så vel som svar fra myndigheter og mellomstatlige organisasjoner. Du må også utpeke kontaktpunkter som kan håndtere spørsmål fra myndigheter og presse knyttet til Covid-19. Og når det gjelder de nye kravene om etterlevelse? Opprett overvåkning, for eksempel i et dashboard, for å identifisere dem.

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

Ny og akutt lovgivning blir vedtatt over hele kloden hver eneste uke. Det fører med seg nye forventninger om etterlevelse og potensiell effekt på virksomheten.

8. Teknologi og informasjonssikkerhet

De fleste virksomheter er nå organisert slik at ansatte skal kunne jobbe hjemmefra. Det kan øke risikoen for svindel og nettangrep som prøver å utnytte mindre sikre forbindelser. Virksomheter bør prioritere å sette opp og beskytte infrastrukturen med hensyn til sikkerhet, båndbredde, adgangstillatelser, eksternt utstyr og maskinvare. Organisasjoner bør også gjennomgå prosedyrene sine for rapportering av hendelser knyttet til teknologisk risiko, strømstans eller tap av adgang for ansatte og interessenter.

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

9. Forsikring og juridiske tvister

Gjennomgå forsikringene dine nøye med tanke på potensielle utfall av pandemien. Utvikle planer nå for å fremskynde økonomisk gjenvinning og lindring etter katastrofale tap gjennom forsikringskrav eller andre støtteprogrammer for katastrofer og pandemier. I juridiske tvister kan force majeure påberopes. Har du dette forbeholdet i kontraktene eller forsikringene dine? Og hva er dine kontraktsforpliktelser overfor kunder og leverandører?

Se vår sjekkliste for hva du bør gjøre i dag, i morgen og i fremtiden (EN)

Utvikle planer nå for å fremskynde økonomisk gjenvinning og lindring etter katastrofale tap gjennom forsikringskrav eller andre støtteprogrammer for katastrofer og pandemier.

Bygg opp motstandskraft for fremtiden

Å styrke og opprettholde motstandskraft i selskapet krever en strukturert og omfattende tilnærming til å vurdere og ta opp problemene som påvirker bedriften i krisetid. Men ledere kan ikke bare krysse av i boksen og fortsette videre. Effektiv krisehåndtering krever at du ser over planene med få dagers mellomrom og justerer beslutninger og aktiviteter, inkludert å planlegge scenarioer for en forverring av utviklingen. Dette er den tvingende nødvendighet akkurat nå – å overleve gjennom kontinuitet i bedriften.

De neste skrittene er fremgang og transformasjon. Vi står ved begynnelsen av en ny og veldig annerledes tid. Gode ledere vil sikre at organisasjonen deres er forberedt på hva som kommer etter dette sentrale øyeblikket, både i nær og fjernere fremtid. Kort sagt vil de overvåke transformasjonen til en robust virksomhet, som bidrar til å skape en bedre arbeidsverden, uansett hvordan den nye normalen ser ut.

Vis vei gjennnom Covid-19-krisen

Vi har et klart syn på de kritiske spørsmålene og de nye svarene som kreves for effektiv kontinuitet og motstandsdyktighet i virksomheten.

Finn ut mer

Kontakt oss

Kontakt oss for å få hjelp med krisehåndtering, kontinuitet og motstandskraft i bedriften.

Kontakt

Sammendrag

Å reagere på en krise krever en strukturert tilnærming, men det er vanskelig å være metodisk når alt endrer seg fra dag til dag. Vi har identifisert ni områder som bedrifter kan fokusere på for å sørge for kontinuitet i forretningen nå, bygge motstandskraft for det neste som kommer og skape nye rammer for fremtiden etter pandemien. Vi har også utviklet et verktøy som på en enkel måte hjelper deg med å identifisere hvor du trenger ytterligere innsats eller hjelp.

Om denne artikkelen

Av

Tonny Dekker

Global Client Service Partner | EMEIA Risk Advisory Leader

Excited to serve as a Global Client Service Partner working to transform the businesses of our big Global Clients. Straight-talker with a big heart.

Relaterte temaer Rådgivning