Hvordan kan du omfavne teknologi for å oppnå bedre utsikter i tiden som kommer?

Skrevet av
Dan Higgins

EY Global Technology Consulting Leader

Technologist. Innovator. Employs technology to help clients solve business issues and transform their operating and business models. Father. Husband. VERY amateur golfer!

Tammy Alairys

EY Americas Consulting Technology Transformation Leader

Technology transformation thought leader. Passionate about bringing people and ideas together. Optimist.

Kris Lovejoy

EY Global Consulting Cybersecurity Leader

Cybersecurity guru. Married mother of four. Enjoys diving, hiking and refinishing furniture. Lives in McLean, VA.

4 minutters lesing 29 sep. 2020
Relaterte temaer COVID-19 Teknologi

Covid-19 øker det digitale skillet. Bedrifter som omfavner digital transformasjon kan komme ut av krisen som vinnere. 

Artikkelen er del av en serie om motstandskraft for bedrifter under Covid-19.

For mange selskaper vil den neste fasen av Covid-19-krisen være den mest utfordrende oppgaven i selskapets historie, og den oppgaven må de påta seg med store handikap: Inntektene er uforutsigbare, arbeidsstyrken er splittet, forsyningskjedene er skadet, og det er en kronisk mangel på investeringskapital.

Under disse omstendighetene vil digital teknologi være et av de beste verktøyene for å hente seg inn igjen. En proaktiv teknologistrategi basert på driftstilpasning og smidighet kan gi bedriften et sterkere konkurransefortrinn i tiden etter Covid-19.

Tilpasse drift

Blant de mange utfordringene Covid-19 har medført, er den vedvarende usikkerheten kanskje en av de største. Den fulle effekten Covid-19 vil ha på livene våre og økonomien vår er ennå ikke kjent, og gir bedriftene et ukjent driftsmiljø. Selv om det kan være vanskelig å vite hvordan forholdene vil endre seg, vil evnen til å tilpasse seg raskt til en ny måte å drive forretning på, være kritisk. Noen viktige tiltak kan imidlertid hjelpe:

  • Tenk gjennom infrastrukturen på nytt for å støtte en spredt arbeidsstyrke. På kort sikt inkluderer dette en fleksibel kommunikasjonsplattform som vil støtte bedrifter i å gjenoppta arbeidet. På lengre sikt vil dette fungere som en ny infrastruktur, som fremmer samarbeid, fjernarbeid og mer automatisering i driften. I USA er et stort oljeselskap i gang med å utforme en teknologidrevet strategi for å gjenoppta arbeidet, ved å bruke en programvareplattform som gir teamene mulighet til å administrere eiendeler, spore produksjon og overvåke nettsikkerhet eksternt.

  • Fremskynd innføringen av skybaserte løsninger for å støtte en økosystemtilnærming til driften. Det er viktigere enn noen gang å koble leverandører, kunder, speditører og ansatte sammen slik at alle parter kan samarbeide og treffe bedre beslutninger. EY forventer en økonomisk oppgang som vil gå i rykk og napp, og da vil bruk av skyen gjøre det mulig for selskaper å holde tritt når forholdene endrer seg. En amerikansk statsmyndighet reagerte raskt og fremskyndet overgangen til skyen, for å gjøre dem mer motstandsdyktige og sikre kontinuitet under krisen. Nå oppbevare selskapet mer enn 50 % av applikasjonene i et sikkert og smidig skybasert system.

  • Bruk automatisering og intelligente plattformer for å hjelpe arbeidsstyrken med å komme best mulig ut av krisen. For eksempel kan automatisering av taktiske oppgaver gi ansatte mulighet til å fokusere på strategiske initiativer som gir merverdi. Evnen til å skalere plattformer kan hjelpe teamene med å bedre tilpasse seg til ustabile markedsforhold.

Effekten av Covid-19

41 %

av globale ledere bruker mer penger på automatisering. (Kilde: EY Capital Confidence Barometer, mars 2020.)

Bygge motstandskraft

Pandemien tvinger frem nye forretningsmodeller, deriblant co-sourcing-strukturer for arbeidsstyrken, fremskyndelse av digitale virksomheter på bekostning av tradisjonelle fysiske kanaler og en digital opplevelse som øker kundenes engasjement.

Mens mange organisasjoner strever med å tilpasse seg de nye forholdene, har noen blitt hemmet av mangel på digital beredskap. Eldre og isolerte teknologier – som alltid er dyre og trege – er nå en enda større byrde. Selskaper uten tilstrekkelig beskyttelse mot nettangrep er mer utsatt, fordi nettkriminelle utnytter muligheter i nylig digitaliserte bedrifter og med ansatte som jobber utenfor brannmuren.

Når virksomheter jobber for å bygge en mer motstandsdyktig og fleksibel bedrift, vil digitale teknologier spille en viktig rolle. Tre viktige områder kan føre til en effektiv tilnærming:

1. Juster IT-driften for å støtte nye handelsmodeller

Dette vil forbedre digitale salgskanaler, den virtuelle kundeopplevelsen og leveringsmetoder direkte til kunden.

2. Bruk krisen til å revurdere den digitale strategien

Nå er det på tide å ta de tøffe beslutningene om å erstatte gamle teknologier, utvide skyløsninger og vurdere nye teknologier, slik som kontaktløs betaling, 3D-utskrift, og utvidet og virtuell virkelighet. Et globalt energiselskap bruker intelligente plattformer for å utvide arbeidsstyrken med sensorbaserte systemer innebygd i produksjon, raffinerier og transport. Dette gjør det mulig for ansatte å følge med på vedlikehold, produksjon og utslipp selv om de befinner seg på andre steder.

3. Styrk nettsikkerheten for å svare på økende trusler

Forsikre deg om at dataene er trygge (og sikkerhetskopiert), og at den virtuelle infrastrukturen er sikker. Gå gjennom sikkerheten for endepunktet og mobil, og oppdater den om nødvendig. Vurder hvordan du bedre kan støtte sikkerheten til tredjeparter, slik som leverandører, kunder og entreprenører.

I en tid der smidighet er avgjørende, må ledere være oppmerksomme på at styrkede sikkerhetstiltak ikke nødvendigvis betyr at de må bremse virksomheten. Vi hjelper et globalt verdipapirforetak med å finne balansen ved å utvikle en «zero trust» veiledende strategi – dvs. at man krever bekreftelse fra alle – som er bygd på en arkitektur som gir mulighet for mikrosegmentering og identitetssentrisk integrasjon. Dette gir et mer effektivt og fleksibelt forsvar mot nåtidens sikkerhetstrusler.

På hvilken side av det digitale skillet ønsker du å være?

Etter lavkonjunkturen i 2008 gjenoppsto en liten prosentandel av selskapene – mindre enn 10 % – sterkere enn før. Vinnerstrategien deres var å balansere kostnadskutt gjennom avhendinger med selektiv investering, først og fremst i nye teknologier.

EY tror Covid-19-krisen kan medføre et lignende scenario, men i større skala. Forvent et større digitalt skille enn det som allerede eksisterer mellom trege og ledende selskaper. Bedriftene på vinnerlaget vil være de som fremskynder digital transformasjon for å komme raskere tilbake.

Vis vei gjennnom Covid-19-krisen

Vi har et klart syn på de kritiske spørsmålene og de nye svarene som kreves for effektiv kontinuitet og motstandsdyktighet i virksomheten.

Finn ut mer

Svar raskere. Kom tilbake sterkere. Omskap fremtiden.

EY har et globalt nettverk som kan lede deg gjennom Covid-19 og videre i tiden fremover. Kontakt oss for å diskutere hvordan teknologi kan hjelpe din organisasjon å komme raskere tilbake og med styrket motstandskraft.

Kontakt

Sammendrag

Covid-19 skaper grunnleggende endringer i hvordan vi lever og jobber. For at virksomheter skal overleve og trives i tiden fremover, må de raskt innføre digitale teknologier. Å fremskynde bruken av samarbeidende teknologier, skybaserte økosystemer, krisedrevne innovasjoner, intelligente plattformer og nettsikkerhet, kan hjelpe bedrifter å komme raskere tilbake og gi dem et konkurransefortrinn i tiden etter pandemien.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Dan Higgins

EY Global Technology Consulting Leader

Technologist. Innovator. Employs technology to help clients solve business issues and transform their operating and business models. Father. Husband. VERY amateur golfer!

Tammy Alairys

EY Americas Consulting Technology Transformation Leader

Technology transformation thought leader. Passionate about bringing people and ideas together. Optimist.

Kris Lovejoy

EY Global Consulting Cybersecurity Leader

Cybersecurity guru. Married mother of four. Enjoys diving, hiking and refinishing furniture. Lives in McLean, VA.

Relaterte temaer COVID-19 Teknologi