16 apr. 2020
Nye kompensasjonsordninger for kultursektoren og frivilligheten

Nye kompensasjonsordninger for kultursektoren og frivilligheten

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

16 apr. 2020
Relaterte temaer Jus COVID-19 Skatt Assurance

Regjeringen har introdusert to nye kompensasjonsordninger. Ordningenes formål er å kompensere kultur- og frivillighetsaktørers inntektstap forårsaket av avlyste arrangementer som følge av Covid-19-pandemien og myndighetenes tiltak i forbindelse med dette.

Denne artikkelen tar for seg detaljene for hvordan kompensasjonsordningene skal utformes. Det første som er verdt å merke seg er at søknadsfristen allerede er tirsdag 21. april og at aktører må ha lidt et netto tap på minst 25 000 NOK.

Hvem kan søke?

For å søke må man være en norsk arrangør i kultur- eller frivillighetssektoren, som ble registrert i enhets- eller frivillighetsregisteret før 5. mars 2020, og som har avlyst et eller flere arrangementer i arrangert fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Arrangører som er under konkursbehandling kan ikke søke om kompensasjon.

Hva dekker ordningen?

Det er bare bortfalte inntekter fra billettsalg, deltakeravgifter og merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses, stenges eller utsettes, som vil bli kompensert etter ordningen. Arrangørens tap må utgjøre minimum 25 000 NOK totalt for den overnevnte perioden. Til gjengjeld kan arrangører få dekket opptil 100 % av sine utgifter tilknyttet avlyste, stengte eller utsatte arrangementer.

Videre gjelder ordningen bare for arrangører som skulle ha arrangert et arrangement som ville vært åpent for allmenheten. Lukkede arrangementer, for eksempel firmafester faller derfor utenfor ordningen.

Hvordan søker man?

Søknader sendes gjennom kulturrådets eller Lotteri- og stiftelsestilsynets nettbaserte søknadsportal og må innsendes før 21. april 2020. 

For mer informasjon se Kulturrådets hjemmesider og Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

Kontaktpersoner

Ingvild Kågen, +47 934 41 216
Linn Anker-Sørensen, +47 982 500 57
William Myhr, +47 915 93 094

Sammendrag

Regjeringens nye kompensasjonsordning for kultur- og frivillighetssektoren vil kompensere kostnader ved avlyste arrangementer opptil 100 % i perioden 5. mars til og med 30. april 2020.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Jus COVID-19 Skatt Assurance