7 mai 2020
Mann sitter ved bardiske på cafe og arbeider på bærbar PC

Ny kompensasjonsordning for næringsdrivende og frilansere

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

7 mai 2020
Relaterte temaer Skatt COVID-19 TMT

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan fra og med 4. mai søke NAV om kompensasjon for tapt inntekt som følge av Covid-19-utbruddet.

Ordningen innebærer at det gis kompensasjon for 80 prosent av tapt inntekt opptil 6G. Det søkes etterskuddsvis for hver ny måned med tapt inntekt.

Ordningen gjelder fra 14. mars 2020, men forutsetter at selvstendig næringsdrivende (herunder deltaker som har mottatt arbeidsgodtgjørelse fra ANS mv.) og frilansere skal dekke inntektstap de første 16 dagene selv. Dette innebærer at dersom inntektstapet startet 14. mars, kan man først søke om kompensasjon fra 30. mars 2020. Det gis en kompensasjon på 80 prosent av inntektstapet på inntil 6 G (NOK 599 148).

For å kvalifisere for ordningen må man være mellom 18 år og 66 år (ikke ha fylt 67 år) og ha hatt en årlig inntekt på minst 0,75 G (NOK 74 894) som selvstendig næringsdrivende eller frilanser. For selvstendig næringsdrivende må foretaket være registrert og aktivt før 1. mars 2020.

Som utgangspunkt beregnes inntektstapet for næringsdrivende ut fra personinntekt for næring i 2019. For frilansere beregnes inntektstapet ut fra personinntekt for oppdrag de siste 12 månedene.

Frilansere kan ha rett til både dagpenger og kompensasjon for inntektstap, men siden disse to ordningene ikke kan kombineres, må man avklare hvilken ordning som gir den beste inntektssikringen for frilanseren.

Det er et vilkår at søkeren ikke har mottatt andre utbetalinger fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet. Kompensasjonsordningen lar seg imidlertid kombinere med tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall/«kontantstøtten» . 

NAV har laget en ny digital søknad på nav.no hvor søkeren vil få detaljert veiledning underveis i søknadsprosessen.  Mer informasjon om ordningen finnes på NAVs nettsider.

Sammendrag

Denner artikkelen beskriver den nye kompensasjonsordningen for næringsdrivende og frilansere. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Skatt COVID-19 TMT