1 apr. 2020
Vedtatte Covid-19-tiltak vedrørende merverdiavgift

Vedtatte Covid-19-tiltak vedrørende merverdiavgift

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

1 apr. 2020
Relaterte temaer Skatt COVID-19

Stortinget har nå vedtatt ulike tiltak som følge av Covid-19-situasjonen knyttet til merverdiavgift. Les mer om tiltakene nedenfor. 

Reduksjon av lav merverdiavgiftssats fra 12 % til 6 %

Det er nå vedtatt at lav merverdiavgiftssats reduseres midlertidig fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Det har vært diskutert om reduksjonen skulle få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020, men dette anses å være uforenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Satsreduksjonen gjelder de tjenester som er omfattet av Stortingets avgiftsvedtak § 4:

 • Persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3
 • Transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4
 • Utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5
 • Rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6
 • Kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7
 • Adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9
 • Adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10
 • Rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11
Utsatt frist for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 2020
 • Innbetaling av merverdiavgift for 1. termin (januar/februar) 2020 utsettes til 10. juni 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsettelse, da denne gis automatisk. 
 • Fristen for innbetaling av merverdiavgift for virksomheter som har andre terminlengder utsettes ikke.
 • Dersom man har innbetalt merverdiavgiften for 1. termin, kan man få denne tilbakebetalt ved å kontakte Skatteetaten.  
 • Fristen for innlevering av MVA-melding utsettes ikke.
 • Skatteetaten vil imidlertid ikke ilegge tvangsmulkt ved forsinket innlevering av MVA-melding for 1. og 2. termin 2020 og ved forsinket levering av årsterminoppgave og årstermin for primærnæring.

Sammendrag

Stortinget har nå vedtatt ulike tiltak som følge av Covid-19-situasjonen knyttet til merverdiavgift. Her kan du lese om tiltakene.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Skatt COVID-19