4 minutters lesing 15 sep. 2019
Woman laptop cafe through glass window

Tre trender som driver digital transformasjon i 2019

4 minutters lesing 15 sep. 2019
Relaterte temaer Digitalisering Rådgivning

I en tidsalder preget av digital darwinisme, hvordan kan du få bedriften din til å vokse, ikke bare overleve?

Etter årevis med marginale endringer innenfor digital transformasjon, satser verdens største selskaper nå mer på dette området. Investeringer innen digital teknologi forventes å nå den overveldende summen av 2 billioner dollar før 2022.

Det er ikke et alternativ å stå stille. Å ikke bevege seg vil lede til utryddelse. Raske, hyperkoblede endringer oppstår og nye spørsmål besvares. Hvordan kan bedriften din vokse i stedet for å bare overleve i en tid preget av digital darwinisme? Tre fremvoksende trender kan hjelpe deg å finne nøkkelen til både verdiskapning og menneskelig potensiale.

1. Engasjer deg i utviklingen, ikke sluttpunktet

Ifølge IDC avsetter ca. en tredjedel av verdens fremste selskaper minst ti prosent av omsetningen sin til digitale strategier. Men har noen transformert ennå?

Selve uttrykket «digital transformasjon» antyder at det er lys i enden av tunnelen, som vil nås etter at nok tid, penger og menneskelig kapital har blitt brukt på reisen. Men digital transformasjon er ikke en overgang fra A til B.

De selskapene som virkelig er digitale, utvikler seg hver dag. De ønsker digital transformasjon velkommen, ikke bare for å adressere teknologiske utfordringer og muligheter, men også når det gjelder kultur, lederskap, risiko og investeringer. De gir medarbeiderne sine myndighet til å eksperimentere, de fremmer en innovasjonskultur og de investerer i fremtidige muligheter, der de utnytter latente styrker til å utvikle nye forretningsmodeller.

I den digitale transformasjonen er kultur viktigere enn teknologi. En transformativ tenkemåte er nødvendig for å samordne engasjement og inspirere til innovasjon både blant medarbeidere, kunder, interessenter og i samfunnet generelt. Hvorfor? Fordi om dette ikke er på plass, får du ikke gjort noe. Du kan ansette de beste designtenkerne og installere den nyeste teknologien, men hvis du ikke evner å være agil og innovativ hver dag, vil du ikke holde tritt med endringstempoet.

Lederskap er også viktigere enn teknologi. Mange selskaper preges av gammeldags tenkning og eldgamle forretningsmetoder. Styret kan etterlyse visjonært lederskap, men toppledelsen er bundet av de kvartalsvise rapporteringskravene.

Det er en klar melding her. Du kan ikke «gjøre det digitalt». Hemmeligheten er å «bli digital». For å klare dette må du revurdere både talentene dine og teknologien din, og du må gjenskape alt fra forretningsmodeller til sammensetningen av styret.

2. Begynn med hvordan, ikke hva og hvorfor

Tradisjonelt har konsulenter alltid oppfordret selskaper til å forstå «hva» (strategien deres) og «hvorfor» (markedet, konteksten, muligheten), for så å fokusere på «hvordan» (kulturen, verktøyene, teknologien og talentene som trengs). I vår dynamiske verden er det derimot umulig å fastsette en strategi – og holde seg til den – fordi fremtiden er uforutsigbar.

Når Kristoffer Columbus seilte ut for å finne den nye verden, visste han ikke hvor han skulle eller hva han ville finne. Men han visste at han måtte ha riktig skip, forsyninger og mannskap. Det er mulig at du ikke kan svare på «hva» og «hvorfor», men du kan utvikle «hvordan». Og det vil hjelpe deg til å bevege deg raskere og endre retning.

Så glem den digitale strategien. Bygg isteden kapasitet, utvikle en innovasjonskultur og forbered medarbeiderne dine. La tilbake til fremtiden lede deg: sett deg et formål i fremtiden, formuler mulighetene og iverksett handling i nåtiden.

Da vil du være klar for alt fremtiden har å by på.

3. Revurder inntektsstrømmene dine

Et velbrukt mantra de siste fem årene har vært «Data er den nye oljen». Nye forretningsmodeller er bygget rundt potensialet til å tjene penger på kundedata – men pendelen svinger raskt tilbake.

Takket være EUs General Data Protection Regulation (GDPR), verdens mest krevende personvern- og datasikkerhetslov, har folk nå makt til å kontrollere hvor og hvordan deres personlige informasjon brukes på nettet.

De ledende amerikanske presidentkandidatene på demokratisk side har alle personvern, data og store teknologiselskaper på dagsordenen for valget i 2020. Bernie Sanders har sagt at hans personvernerklæring er enkel: «Informasjonen vår tilhører oss, ikke virksomheter». Alle kandidatene har lovet at hvis de blir valgt, skal de splitte opp de teknologiske gigantene – akkurat som tidligere regjeringer gjorde med Standard Oil og AT&T – ut fra at forbrukeren nå har blitt produktet.

Verdensvevens far er også bekymret. Tretti år etter at han oppfant Internett, foreslår Tim Berners-Lee et nytt regelverk for å unngå noen av feilgrepene som har blitt begått i de siste tre tiårene. Fremtidige plattformer og produkter «må utformes med et fokus på personvern, mangfold og sikkerhet», har Berners-Lee sagt.

Tegnene tyder på det samme. Fra et risikostyringsperspektiv er det på tide å revurdere hvordan vi administrerer og tjener penger på kundenes opplysninger.

Når det gjelder digital transformasjon, har tidspunktet for å ta risikoer aldri vært bedre. Fjorårets EY disruption readiness survey kom frem til at mer enn to tredjedeler av investorer ønsker at selskaper skal satse på slike innovasjonsprosjekter, selv om de er risikable og kanskje ikke gir avkastning på kort sikt.

Meldingen er klar: Å gjøre noe er bedre enn å gjøre ingenting. Virksomhetstransformasjon for et bedre arbeidsliv er drevet av mennesker og teknologi.

Sammendrag

Når det gjelder digital transformasjon, har tidspunktet for å ta risikoer aldri vært bedre. Fjorårets EY disruption readiness survey kom frem til at mer enn to tredjedeler av investorer ønsker at selskaper skal satse på slike innovasjonsprosjekter, selv om de er risikable og kanskje ikke gir avkastning på kort sikt.

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Digitalisering Rådgivning