Ansvarsfraskrivelse for EY Badges

Vær oppmerksom på at dette merket er delt ut basert på EYs gjeldende interne prestasjonskriterier på det tidspunktet merket ble oppnådd av den enkelte (noen av dem kan vurderes subjektivt). Du bør derfor ikke stole på, og EY gir ikke noen erklæringer med hensyn til, dette merket som en indikator eller garanti for kvalitet, dyktighet eller kompetanse for den personen eller EY-nettverket som helhet, i forhold til emnet.