Din virksomhet: Vekst og innovasjon

Å opprettholde veksten og lønnsomheten til familiebedriften blir stadig mer utfordrende i møte med et raskt skiftende markedsmiljø drevet av teknologi og disrupsjon. Det blir også stadig viktigere etter hvert som familien vokser og overskuddet deles blant familiemedlemmer.

Ledende familier navigerer gjennom disse utfordringene med en vekststrategi som tar hensyn til både de større mulighetene i organisasjonen og familieforhold som er i endring.

Relaterte temaer Vekst
Verdier, Familie, Forretning og verdier er familiebedrifter

Hva EY kan gjøre for deg

Vekst og innovasjon er avgjørende for en familiebedrifts vedvarende suksess, men kan være en utfordring å oppnå. Ofte kan man ha startet med «to tomme hender» bare for å ende opp på samme sted noen generasjoner senere – det er ikke mer enn omtrent 3 % av alle familiebedrifter som overlever etter den tredje generasjonen.

Familiefirmaet står overfor samme press som enhver annen virksomhet  – inkludert økt konkurranse, skiftende økonomiske forhold, teknologiske fremskritt og politisk og regulatorisk risiko. I tillegg står familiebedrifter overfor et sett med unike utfordringer som kan påvirke vekst og innovasjon.

En av utfordringene for en familiebedrift er hvordan man kan dyrke gründerånden hos påfølgende generasjoner av familiemedlemmer når bedriften modnes. Uten dette kan en bedrift stagnere og familiens formue vil avta med tiden. En annen utfordring er å balansere behovet for vekst med eiernes behov for inntekt og kapital. Når antallet familieeiere vokser, kan overskudd som ellers kunne bli brukt til å finansiere virksomhetens vekst, ende med å fordeles blant eierne for å tilfredsstille familiemedlemmers økonomiske behov. Å sikre at familiemedlemmer kan bidra til kommersiell suksess for bedriften er en ytterligere utfordring.  

Vi har et vell av erfaring med å jobbe med familiebedrifter for å hjelpe dem med å akselerere vekst og håndtere både eksterne og interne utfordringer.

Fokusområder (EY 7 Drivers of Growth)

På bakgrunn av vår erfaring, innsikt, globale ressurser og bransjeekspertise, har vi utviklet EY 7 Drivers of Growth som et rammeverk for å oppnå vekst og fremme innovasjon.

Disse driverne er:

  • Kunde
  • Mennesker, atferd og kultur
  • Digitalt, teknologi og analyse
  • Drift
  • Finansiering
  • Transaksjoner og allianser
  • Risiko

Hver av disse driverne utgjør en del av et rammeverk for å hjelpe familiebedrifter med å samkjøre ressursene deres med vekststrategien deres. Ved å fokusere på disse syv driverne og utvikle et bredt sett med ressurser, kan en familiebedrift akselerere og levere langt mer bærekraftig vekst.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.