Learning Journey for neste generasjon

Frihet og kunnskap til å velge.

Ønsker du å vite mer om programmet? 

Ta kontakt med oss

En gruppe unge venner som har det gøy å gå på byen

I Norge er tre av fire selskaper familieeide. Altså sitter relativt mange unge voksne i dag med muligheten til å ta over det tidligere generasjoner har skapt, investert i, formet og brent for – og med friheten til å velge eget ansvar og egen deltagelse – eller til å velge det bort.

Hvordan skal den 21-årige studenten, eller den 30-årige yrkesaktive og småbarnsmoren, ta det riktige valget rundt egen rolle i familieselskapet, arven etter foreldre og besteforeldre? Et valg som er riktig både i dag og i fremtiden?

Dagens unge voksne har mer frihet enn noen annen generasjon før dem har hatt. Men frihet betyr å ta store og små valg, som innebærer at vi trenger kunnskap og trygghet. Vi tror at kunnskap er nøkkelen til trygghet og til gode valg. Kunnskap som sikrer faktisk forståelse av hva et valg innebærer, hvordan det kan påvirke og utfordre oss og bidra til verdiskapning i samfunnet. 

Gjennom vår dialog med familieeide virksomheter, med den eldre og yngre generasjon, har vi utviklet et program med nettopp det som mål: Å tilføre den yngre generasjon kunnskap, innsikt og inspirasjon, til å bruke sin frihet godt, og ta riktige valg rundt egen rolle i familieselskapet. Programmet gir muligheter til støtte og nødvendig opplæring gjennom teambuilding med spennende oppstartsselskapet og innovasjonsklynger.

Velkommen til vår «Learning Journey» for neste generasjons eiere av familieselskaper!

Målgruppe: For alle neste generasjons eiere i familieselskaper

Hva og hvordan lærer du?

Learning Journey er et ettårig program med digitale og fysiske møteplasser. Programmet gir muligheter for viktig læring og inspirasjon til å kunne lede og eie familieselskaper. Her kan dere utforsker mulighetsrommet for å sette fokus på din egen og familiens fremtid. Vi besøker gründerselskaper og grønne virksomheter som kan gi inspirasjon til å danne egne visjoner for familieselskapet, og eget eierskap. Vi diskuterer og reflekterer rundt roller og hva det innebærer og krever å ta nye roller, både på et mellommenneskelig og personlig plan.

Programmet er en stimulerende blanding av online moduler som kan gi inspirasjon til hvordan man tar de beste valgene for fremtiden.
Mette Ballari
Private and Family Enterprise Leader, EY Norge

Programmet vil foregår digitalt. Her går du gjennom case, undervisning og oppgaver i følgende 10 moduler.

Pris modul 1-10: NOK 60 000.

Modul  
Modul 1 Din visjon, verdier og mål inkl. samfunnsansvar og bærekraft
Modul 2 Samarbeid med familie – hvordan eie/lede sammen og bygge tillitt? 
Modul 3 Et første møte med start up eller filantropiske prosjekter
Modul 4 Risikostyring – Hvilken risiko er vi villig til å ta?
Modul 5 Hva skal til for å starte og drive en bedrift?
Modul 6 Hvordan designe strategi for opplæringsselskap?
Modul 7 Strategi – Mål og verktøy for implementering
Modul 8 Styrearbeid i familieselskaper
Modul 9 Regnskap og budsjettering for «ikke-økonomer»
Modul 10 Innføring i de grunnleggende premisser for å investere i startup selskaper eller støtte filantropiske prosjekt, og relasjonen mot selskapets strategi. Fallgruver og læring

Direkte i din innboks

Hold deg oppdatert på våre nyheter. 

Påmelding