5 minutters lesing 18 jun. 2020
Uten en plan for morgendagen, hva baserer du beslutningene dine på i dag?

Uten en plan for morgendagen, hva baserer du beslutningene dine på i dag?

Skrevet av
Eirik Moe

Nordisk leder for Family Enterprise og sektorleder for EYs fiskeri- og havbruksgruppe

Partner i revisjon, fisk- og båtentusiast og opptatt av å bidra til proaktivt å løse kundenes utfordringer og utvikle talentene og gode team.

Niclas Nikander

EY Nordic Family Enterprise Business Development Leader

Utvikler kundesentriske løsninger. Lidenskapelig opptatt av familiestyring og utdanning av neste generasjon. Elsker data og innsikt. Ivrig løper, syklist og fotograf. Far til to.

5 minutters lesing 18 jun. 2020
Relaterte temaer Vekst

Nå som verden kjemper mot Covid-19, kan familiebedrifter stå overfor sin største utfordring på mange generasjoner. 

Eiere av familiebedrifter står overfor unike utfordringer når de søker bærekraftig vekst i virksomheten, samtidig som de skal ta vare på verdiene og gründerånden som har vært der i flere generasjoner. Det er viktigere enn noensinne at familiebedrifter driver aktivt eierskap, står sammen om avgjørelsene de tar i dag og forbereder seg på hva som kan skje i fremtiden.

For å klare dette tror vi familiebedriftene bør sette følgende områder på agendaen: 

Familiestyring: slik takler dere dagens utfordringer og forbereder dere på fremtiden

Formålet med familiestyring er å danne strukturene og prosessene for ansvar og beslutningstaking blant eierne inn mot bedriften. Kjernen i denne måten å styre på ligger i en skriftlig avtale som definerer verdiene og formålet med at familien skal eie en bedrift sammen. Dette er limet som skaper samhold blant eierne og forener generasjonene.

Det er viktigere enn noensinne at familiebedrifter driver aktivt eierskap, står sammen om avgjørelsene de tar i dag og forbereder seg på hva som kan skje i fremtiden.
Eirik Moe
Nordisk leder for Family Enterprise og sektorleder for EYs fiskeri- og havbruksgruppe

For å samkjøre eiernes forventninger må avtalen også inneholde retningslinjer for blant annet etisk atferd, beslutningstaking, eierskap, arv, sysselsetting, utdanning og kommunikasjon. Det å ha retningslinjer gjør det mulig for familien å være forberedt på forskjellige situasjoner før de oppstår. Dette eliminerer uklarhet rundt tiltak som skal iverksettes og demper eventuelle konflikter blant familiemedlemmene. I mellomtiden skaper retningslinjene tillit og kommuniserer til selskapets ledelse at familien har en strukturert og langsiktig plan for eierskapet.

Videreføring av eierskapet: Neste generasjon tar over

Arverelaterte spørsmål er en viktig årsak til at familiebedrifter går i oppløsning. Ofte foreligger det en uformell plan for overtakelse, men ikke en faktisk, formell plan, noe som lett kan skape forvirring blant etterfølgerne. Videre, når tiden er inne for et generasjonsskifte, er etterfølgerne ofte ikke forberedt. Det kan rett og slett være for mange problemer å løse, noe som kan føre til uenighet og konflikter ­­– som i verste fall kan skade virksomheten. Derfor må en godt utarbeidet plan for overtakelse være en del av familiens skriftlige avtale.

Prosessen som fører til denne planen, må være inkluderende for å få støtte både fra den kontrollerende generasjonen og neste generasjon. Og begge parter må få nok tid til å sikre en myk og vellykket overgang. Det er mange tekniske spørsmål, for eksempel aksjeverdi og beskatning, som må vurderes.

Arverelaterte spørsmål er en viktig årsak til at familiebedrifter går i oppløsning. Ofte foreligger det en uformell plan for overtakelse, men ikke en faktisk, formell plan, noe som lett kan skape forvirring blant etterfølgerne.

For den kontrollerende generasjonen kan den største utfordringen være det emosjonelle aspektet ved å gi fra seg kontrollen. Samtidig er spørsmålet for neste generasjon: Vil de ha samme engasjement og vilje samt de nødvendige egenskapene? For å forberede etterfølgerne må deres deltakelse i virksomheten gradvis økes for å skape forståelse for virksomheten og en følelse av ansvar. For ikke å glemme relevant utdanning og opplæring til å bli en aktiv eier eller å ta på seg en operativ rolle, eller begge deler.

En mulighet til å si nei og velge en annen karriere må også vurderes. Verden er full av muligheter, og det tjener hverken familien eller virksomheten å ha en umotivert eier i ledelsen.

 

Familiekontor: sentralisere styringen av familiens anliggender

Mange familier har en uformell struktur i virksomheten, det vil si et innebygd familiekontor, som forvalter familiens eiendeler og andre saker. Oppgavene blir ofte tildelt pålitelige og lojale medarbeidere, for eksempel økonomisjefen og dennes avdeling. Ordningen kan være gunstig inntil familiens formue øker og forretningsbehovene blir mer sammensatte og krever en mer effektiv struktur.

Det er mange faktorer som gjør det nødvendig å opprette en dedikert juridisk enhet som tjener familien. Det løser virksomhetens midler fra familiens saker og skiller familiens formue fra bedriftens aktiva. I tillegg gjør det familien i stand til å sentralisere og profesjonalisere forvaltningen av familieformuen, skattesaker og juridiske forhold, dokumentasjon, etterlevelse av lover og regler, filantropi og mange andre tjenester. Blant fordelene er også økt personvern og konfidensialitet, ettersom familiekontoret blir den eneste enheten som driver registrering av og dokumentasjon om familiemedlemmene.

Ordningen med familiekontor som fungerer for én familie, er ikke en mal som uten videre kan kopieres for en annen familie. Alle familier er unike, og det er også strukturene på familieavtalene, overtakelsesplanene og familiekontoret. Det er viktig å skaffe seg et helhetlig bilde for å finne den beste løsningen for hver enkelt familie.

La oss utforske disse temaene sammen

Vi oppfordrer familien på det sterkeste til å vurdere disse temaene for å sikre arven, veksten og virksomhetens suksess på tvers av generasjonene. Bruk av en ekstern rådgiver for å tilrettelegge og veilede i disse spørsmålene er avgjørende for objektivitet, fagkompetanse og for å få det best mulige resultatet.

Som rådgivere for familiedrevne bedrifter i Norden og rundt om i verden har vi erfaring, kompetanse og programmer for å støtte din familie på deres reise. La oss sammen utforske disse spørsmålene og finne utviklingspotensialet for din familiebedrift.

Sammendrag

Eiere av familiebedrifter står overfor unike utfordringer når de legger ut på reisen på tvers av generasjonene. For å redusere fremtidige utfordringer bør eiere av familiebedrifter tenke over praksisen som er knyttet til familiestyring, overtakelse og familiekontor. Disse tre områdene er viktige for at familien, dens formue og bedriften skal blomstre i generasjoner. 

Om denne artikkelen

Skrevet av
Eirik Moe

Nordisk leder for Family Enterprise og sektorleder for EYs fiskeri- og havbruksgruppe

Partner i revisjon, fisk- og båtentusiast og opptatt av å bidra til proaktivt å løse kundenes utfordringer og utvikle talentene og gode team.

Niclas Nikander

EY Nordic Family Enterprise Business Development Leader

Utvikler kundesentriske løsninger. Lidenskapelig opptatt av familiestyring og utdanning av neste generasjon. Elsker data og innsikt. Ivrig løper, syklist og fotograf. Far til to.

Relaterte temaer Vekst