3 minutters lesing 13 mar. 2023
En mann med hjelm og en dame med en notatblokk som er i en produksjonshall

Bøtesatser vedtatt for brudd på åpenhetsloven

Av Inger Eline Romundgard

Manager, Law, EY Norway

Likestilling og diskriminering, særlig arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen, veiledning om D&I-arbeid og arbeid med åpenhetsloven.

3 minutters lesing 13 mar. 2023
Relaterte temaer Jus

Den 14. februar ble en ny forskrift for bøtesatser for brudd på fire lover inkludert åpenhetsloven vedtatt

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i fjor. Formålet med lovgivningen er å sikre at norske virksomheter jobber aktivt med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i egen virksomhet, i leverandørkjede og hos forretningspartnere.

Det har hele tiden vært klart at virksomheter som ikke overholder pliktene de har etter loven, kunne bøtelegges, men nivået på bøtene har vært uklart.

Nå har ”Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr” altså trådt i kraft og staten har lagt seg på et bøtenivå som er i tråd med de vi kjenner blant annet fra GDPR-reguleringen. Helt konkret betyr dette at virksomheter kan ilegges bøter på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner. Det er det høyeste av disse beløpene som anvendes.

Les hele forskriften her: Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr (Lovdata).

Sammendrag

Det er alvorlige brudd på bestemmelsene som blir bøtelagt og det vil blant annet ses alvorlig på hvis bruddene er begått for å gi økonomisk vinning. EY har et bredt spekter av tjenester for å hjelpe kundene våre i arbeidet med åpenhetsloven. Har du spørsmål om åpenhetsloven? Ta kontakt med Inger Eline Romundgard.

Om denne artikkelen

Av Inger Eline Romundgard

Manager, Law, EY Norway

Likestilling og diskriminering, særlig arbeidsgivers plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen, veiledning om D&I-arbeid og arbeid med åpenhetsloven.

Related topics Jus