EY Equality & Diversity Assessment Tool

Vårt digitale verktøy kan hjelpe deg med å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og åpenhetsloven, og skape mer inkluderende og likestilte arbeidsplasser.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om ARP og Equality & diversity Assessment Tool?

 

Ta kontakt

Slik fungerer det

EY Equality & Diversity Assessment Tool er et digitalt, interaktivt verktøy, og gir deg blant annet:

 • Systematisk kartlegging og sporing av alle tiltak knyttet til de 15 diskrimineringsgrunnlagene som dekkes i ARP. 
 • Muligheten til å systematisere og dokumentere arbeidet med åpenhetsloven.
 • Et oversiktlig dashboard med gjeldende status på tiltak knyttet til likestilling og mangfold i selskapet. 
 • Muligheten til å integrere likestillings- og mangfoldsarbeidet med selskapets verdier. 
 • Mulighet for HR-avdelingen til å presentere statusen for styret eller offentlige myndigheter ved inspeksjon. 
 • Mulighet til å overføre informasjon fra verktøyet til et Word-dokument som kan redigeres og tilpasses ulike rapporter, som årsrapporten.

EY Equality & Diversity Assessment Tool gjør det lett å arbeide med og følge utviklingen av likestillings- og mangfoldsarbeidet og arbeidet med åpenhetsloven i selskapet over flere år. Dere vil få konkret erfaring om hva som virker, og kan dermed bidra til å skape faktisk endring. 

EY Equality & Diversity Assessment Tool er et engangskjøp. Når det er installert hos deg, er det du og din virksomhet som har fullt ansvar for informasjonen som er lagret i verktøyet. EY lagrer ingen informasjon, og det finnes derfor ingen GDPR-utfordringer knyttet til dette. Etter kjøpet tilbyr vi valgfrie oppdateringer av verktøyet. 

 • Vårt formål

  Vårt formål, Building a better working world, er grunnlaget for kulturen i EY og kjernen i arbeidet vi gjør. For å hjelpe selskaper med å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og åpenhetsloven, og dermed skape mer inkluderende og likestilte arbeidsplasser, har vi utviklet EY Equality & Diversity Assessment Tool.

 • Verktøyet

  Verktøyet er direkte utformet for å strukturere arbeidet knyttet ARP og åpenhetsloven , og vil gi deg oversikt over dagens tilstand og potensialet for forbedring og risikoområder innenfor likestillings- og mangfoldsarbeidet i ditt selskap og i leverandørkjeder og hos forretningspartnere.

 • EY Equal-nettverket

  Meld deg gjerne inn i vårt EY Equal-nettverk og få oppdatert informasjon om forskning og rettsutvikling på likestillingsfeltet.

  Du blir også invitert til to årlige fagsamlinger der vi belyser hvordan arbeidsgivere kan jobbe systematisk med likestilling og menneskerettigheter.

  Meld deg inn i EY Equal-nettverket her!

ARP Workshop

For å lykkes med ARP og innfri lovkravet kreves forståelse og systematisk arbeid. Vi tilbyr derfor en workshop med aktuelle personer i selskapet, som styremedlemmer, ledere, ansattrepresentanter og personer fra HR for å skape en felles forståelse av hvorfor dette arbeidet er viktig og hvordan verktøyet skal brukes. Workshopen fungerer som en kick-off der vi kartlegger hvilke tiltak dere allerede har på plass i selskapet.

Hvordan etterleve de nye ARP-kravene?

 

Det kreves systematisk arbeid for å etterleve arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. I vårt frokostwebinar gjennomgikk vi lovkravet og viste frem hvordan arbeidet kan gjøres systematisk.