EY Equality & Diversity Assessment Tool

Vårt digitale verktøy kan hjelpe deg med å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), og skape mer inkluderende og likestilte arbeidsplasser.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om ARP og Equality & diversity Assessment Tool?

 

Ta kontakt

Slik fungerer det

EY Equality & Diversity Assessment Tool er et digitalt, interaktivt verktøy, og gir deg blant annet:

 • Systematisk kartlegging og sporing av alle tiltak knyttet til de 15 diskrimineringsgrunnlagene som dekkes i ARP. 
 • Et oversiktlig dashboard med gjeldende status på tiltak knyttet til likestilling og mangfold i selskapet. 
 • Muligheten til å integrere likestillings- og mangfoldsarbeidet med selskapets verdier. 
 • Mulighet for HR-avdelingen til å presentere statusen for styret eller offentlige myndigheter ved inspeksjon. 
 • Mulighet til å overføre informasjon fra verktøyet til et Word-dokument som kan redigeres og tilpasses ulike rapporter, som årsrapporten.

EY Equality & Diversity Assessment Tool gjør det lett å arbeide med og følge utviklingen av likestillings- og mangfoldsarbeidet i selskapet over flere år. Dere vil få konkret erfaring om hva som virker, og kan dermed bidra til å skape faktisk endring. 

EY Equality & Diversity Assessment Tool er et engangskjøp. Når det er installert hos deg, er det du og din virksomhet som har fullt ansvar for informasjonen som er lagret i verktøyet. EY lagrer ingen informasjon, og det finnes derfor ingen GDPR-utfordringer knyttet til dette. Etter kjøpet tilbyr vi valgfrie oppdateringer av verktøyet. 

 • Vårt formål

  Vårt formål, Building a better working world, er grunnlaget for kulturen i EY og kjernen i arbeidet vi gjør. For å hjelpe selskaper med å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), og dermed skape mer inkluderende og likestilte arbeidsplasser, har vi utviklet EY Equality & Diversity Assessment Tool.

 • Verktøyet

  Verktøyet er direkte utformet for å strukturere arbeidet knyttet ARP, og vil gi deg oversikt over dagens tilstand og potensial for forbedring og risikoområder innenfor likestillings- og mangfoldsarbeidet i ditt selskap.

ARP Workshop

For å lykkes med ARP og innfri lovkravet kreves forståelse og systematisk arbeid. Vi tilbyr derfor en workshop med aktuelle personer i selskapet, som styremedlemmer, ledere, ansattrepresentanter og personer fra HR for å skape en felles forståelse av hvorfor dette arbeidet er viktig og hvordan verktøyet skal brukes. Workshopen fungerer som en kick-off der vi kartlegger hvilke tiltak dere allerede har på plass i selskapet.

Hvordan etterleve de nye ARP-kravene?

 

Det kreves systematisk arbeid for å etterleve arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. I vårt frokostwebinar gjennomgikk vi lovkravet og viste frem hvordan arbeidet kan gjøres systematisk.