Ledelsen EY Norge

EY drives som en integrert nordisk virksomhet under ledelsen av  et regional Leadership Team.

I EY er vårt overordnede mål å bidra til at næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre ved å øke tilliten i næringslivet, skape bærekraftig vekst og utvikle talenter.

Administrerende direktør for EY i Norge er Christin Erichsen Bøsterud.

EY’s ledelsesteam i Norge