Lederteamet - EY i Norge

EY i de nordiske landene drives som en integrert nordisk virksomhet under ledelsen av en regional ledergruppe. EY i Norge ledes av vårt norske lederteam.

Vårt overordnede mål er å bidra til at næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre ved å øke tilliten i næringslivet, skape bærekraftig vekst og utvikle talenter.

 

Administrerende direktør for EY i Norge er Christin Erichsen Bøsterud.