5 minutters lesing 25 mar. 2019
Voksen kvinne ser intenst på dataskjerm. Skjermen viser MR-skanninger.

Fem måter data vil gi bedre helseresultater

En datasentrisk tilnærming til helsevesenet gir løfter om en mer proaktiv inngripen, noe som fører til bedre resultater og en overgang til forebygging. 

Data er drivkraften som ligger til grunn for den fjerde industrielle revolusjon (EN); i helsevesenet er målet å bruke data for å oppnå bedre, mer personlige resultater, og til syvende og sist, et skifte mot forebygging snarere enn behandling. 

Fremveksten av en ny, datasentrisk tilnærming til helsehjelp ledes av fem trender (pdf). En organisasjons evne til å generere verdi avhenger av hvor effektivt den kan forså styrken som ligger i data og generere innsikt ved å koble sammen, kombinere og dele data i større skala enn noen gang før.

1. Data vil bli knyttet bedre sammen, kombinert og delt på tvers av hele helsesystemet

Data blir demokratisert, og det betyr at hvert helseselskap nå er et dataselskap. Målet må være å bruke disse dataene til å drive frem handlinger som fører til bedre helseresultater – bedre kliniske resultater, mer effektiv omsorg og lavere kostnader.

I dag er helsedata delt mellom alt for mange organisasjoner til å oppnå nyttig innsikt. Ingen enkeltfirmaer har tilgang til alle relevante data som kan gi bedre helseresultater. Bedriftene sidestiller data med åndsrett; de behandler dem som en beskyttet eiendel og motstår videre formidling. Begrensninger pålagt av regelverk fraråder også deling av data. Interessenter kan omgå disse barrierene, men bare hvis de klarer å minimere risikoen og forstå de gjensidige fordelene ved å samarbeide om data.

2. Nanomedisin, sensorer og kunstig intelligens (AI) vil bli anerkjent som nervesystemet som driver frem innovasjon

Teknologier som nanomedisin, sensorer og kunstig intelligens (AI) gjør det mulig å koble datainnsamling fra de tradisjonelle hjemmetjenestene og behandle enorme mengder helsedata i sanntid. Dermed representerer de et nytt “nervesystem” for mottak og overføring av helsedata, som gjør det mulig å levere hensiktsmessige tjenester når som helst og hvor som helst

Det handler ikke bare om hvilken organisasjon som utvikler de beste nanoenhetene, tilkoblede enhetene eller algoritmene. De organisasjonene som lykkes, vil være de som best tilpasser forretningsmodellene sine til disse teknologiene, med vekt på samhandling og det å gjøre data om til handling og økonomiske resultater.

AI-godkjenninger

13

FDA-godkjenninger for bruk av AI i bildebehandling ble gitt i 2017 og 2018.

Ingen enkeltselskaper, myndighetsorganer eller offentlig helseenheter har tilgang til alle relevant data som kan gi bedre helseresultater.

3. En «digital ryggrad» vil dukke opp i bransjen, men hvem vil eie den?

For tiden har helsevesenet ingen universelle digitale standarder, og mangfoldet og volumet av data som blir generert, er stort. Det er heller ingen infrastruktur som sikrer alle tilgjengelige helsedata. Uten dette vil helhetlig og forbrukerorientert endring være umulig. 

Mens en omfattende infrastruktur ennå ikke har dukket opp, har mer begrensede «digitale ryggrader» begynt å vises. Denne begynnende innsatsen er foreløpig bare punktløsninger.

For å transformere helsevesenet må infrastrukturen for data være både bredere og mer fleksibel. For å kunne utvide vil en optimal digital ryggrad måtte kombinere plattformer for åpen kildekode, applikasjonsprogramgrensesnitt og lagringsarkitektur. Det må være tilgjengelig for flere samarbeidspartnere og tilpasset pasienten/forbrukeren.

For å unngå synkende verdi i fremtiden må organisasjoner innen helse og livsvitenskap vurdere hvordan produktene og tjenestene deres vil samsvare med den nye datainfrastrukturen. Dette kan bety å finne de rette utviklerne å jobbe med innen digital ryggrad – eller være dristige og ta det første steget for å bygge den infrastrukturen.

Ubrukt data

50 petabyte

data ble i gjennomsnitt generert av hvert sykehus i 2018, mindre enn 3 % ble tatt i bruk.

4. Pasient-forbrukeren vil kreve mer makt og innflytelse over andre interessenter

Nylig bemyndigede pasient-forbrukere driver frem mange av de endringene vi ser i helsevesenet. Pasienter har økte forventninger når det gjelder sin opplevelse av helsetjenester, formet av veksten av kundesentrerte, fordelaktige digitale plattformer som gjør det enkelt å handle, reise eller utføre banktjenester på ens egne premisser. EY Future of Health Survey 2018 antyder at «forbrukerne forventer en modernisert samhandling mellom lege og pasient, og at de allerede er komfortable med å bruke digitale teknologier i helsetjenesten.»

Å oppfylle de økte forventningene fra pasient-forbrukeren kan bare oppnås med en mer datadrevet tilnærming til helse. Organisasjoner i hele helsesystemet må lære å bruke data på måter som gir pasient-forbrukeren sømløse, praktiske tilnærminger for å håndtere egen omsorg. Tilgjengelige, merkeagnostiske plattformer (se trend nr. 3) vil være en viktig mulighet for at proaktiv helseadministrasjon kan bli like enkelt som å betale en regning på nettet eller bestille skyss til flyplassen.

Høy innføring

56 %

av amerikanske pasienter vil bruke teknologi for å samhandle med leverandører av omsorgstjenester.

5. Terapeutisk fokus og bruk av spesialiserte forretningsmodeller vil posisjonere selskaper til å overgå hverandre

Som det ble hevdet i EYs Progressions 2018 – Life Sciences 4.0: Sikring av verdi gjennom datastyrte plattformer, må alle helsevitenskaper og velværebedrifter identifisere hva som skiller dem og optimalisere driften rundt denne kjernekompetansen. Når de rendyrker vekststrategiene, vil helsevitenskapene og velværebedriftene i økende grad ta i bruk en av fire forretningsmodeller:

1. Gjennombrudds-innovatør: utvikler eller leverandør av klassens beste produkter og tjenester som krever høye priser

2.  Leder innen sykdom: utvikler eller leverandør av produkter og løsninger som håndterer kroniske tilstander, med fokus på kundeopplevelse, bekvemmelighet og maksimal tilslutning

3.  Leder innen livsstil: utvikler eller leverandør av produkter og tjenester rettet mot opprettholdelse av generell helse, velvære og sykdomsforebygging, markedsført direkte til forbrukeren

4.  Effektiv produsent: utvikler eller leverandør av lavprisprodukter og -tjenester som tilbyr samme resultat som dyrere alternativer, med en inntektsmodell med høyt volum og lav margin

Hver av disse forretningsmodellene er avhengig av en annen type datakompetanse. For eksempel må gjennombrudds-innovatører bruke data for å levere de beste resultatene for strengt identifiserte pasientundergrupper, mens ledere innen sykdom må bruke datafunksjoner for å tilby tilpasset verktøy som gir enkeltpersoner mulighet til å ta kontroll over helsemessige forhold utenfor det medisinske miljøet. Ledere innen livsstil må i mellomtiden fange opp og bruke data for å støtte de overordnede helsemålene via forbrukerkanaler, mens de effektive produsentene bør fokusere på å bruke data for å optimalisere sluttprosesser knyttet til produktproduksjon og forsyningskjeden.

Fokus på forretningsmodeller er utgangspunktet for å vite hvilke produkter, tjenester og ressurser man skal prioritere - og hvilke data som er nødvendige for å levere fremtidig verdi for din organisasjon. Valget som alle interessenter konfronteres med vil ikke være om man skal investere i en datastrategi, men hvilke av disse datastrategiene som gir en klar kurs til fremtidig vekst.

Lytt til et sammendrag av lydboken «Forstå styrken i data for å forbedre helseresultatene: fem trender å se på».

Lydboken finnes også på:

  • iTunes (for iOS-brukere)
  • Spotify (for iOS- og Android-brukere / tilgjengelig via mobil og nettbrett)
  • Google Play Music (for Android-brukere / kun i USA & Canada)

Utforsk digital transformering fra alle vinkler

EY-innsikt om digital transformasjon kan hjelpe deg til å skape nye verdier og utvikle fremtidens foretak. 

Oppdag mer

Sammendrag

Fremveksten av en ny, datasentrisk tilnærming til helsehjelp ledes av fem trender (pdf). Bedrifter bør iverksette dristige tiltak for å gjøre dem skikket for fremtidige endringer.

Om denne artikkelen