Børs- og IFRS-konferansen 2022

Børs- og IFRS-konferansen 2022

Den årlige Børs- og IFRS-konferansen holdes på Thon Hotel Bristol torsdag 29. september. 

Relaterte emner Assurance

Foredragsholdere

Steinar S. Kvifte
Partner, Assurance, EY Nordic
Ankit Puri
Partner, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), Assurance, EY Norge
Nina Rafen
Partner og leder for nordiske revisjonstjenester til teknologi, telekom og media-sektoren og nordisk leder for kapitalmarkedstransaksjoner, EY Norge
Alvar Strandvold
Manager, faglig rådgiver, Assurance, EY Norge
Inge Morten Braut
Manager, Faglig rådgiver, Assurance, EY Norge
Hanne Norrby
Director, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), Assurance, EY Norge
Lars Mørch Hunskaar
Director, Financial Accounting Advisory Services, Assurance, EY Norge
Sindre T. Eltarvåg
Senior Manager, Assurance, EY Norge
Finn Espen Sellæg
EY Norway Consumer Assurance Partner
Alexandra Bristol
Partner, EY Norge

Arrangører

EY Norge
Et tverrfaglig kompetansehus

Sted Thon Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo, Oslo, 0164, NO

Tid 08:30 - 16:00

I 2020 og 2021 avholdt vi Børs- og IFRS-konferansen digitalt. I år er vi tilbake til det tradisjonelle fysiske formatet igjen hvor vi kan møtes fysisk. Konferansen vil finne sted på Thon Hotel Bristol 29. september kl. 08.30-16.00. Konferansen vil gi deg de viktigste oppdateringene på aktuelle børs- og IFRS-relaterte temaer, nyheter fra tilsynsmyndigheter og regnskapspraksis i Norge og internasjonalt.

Agenda:

Regnskapsnyheter
v/ Steinar Kvifte, Partner i EY

Det gis en oppdatering i nyheter med betydning for 2022 årsregnskapet, IASBs agenda, samt en status på hva som rører seg i praksis i IFRS-sfæren.

Oppdateringer på Finanstilsynets aktiviteter
v/ Hanne Sofia Norrby, Director i EY og Inge Morten Braut, Manager i EY

Vi gir en oppdatering fra regulerende myndigheters nylige regnskapstilsyn og utvikling av regler og retningslinjer.

Aktuelle IFRS-spørsmål
v/ Ankit Puri, Partner i EY, Alvar Aellig Strandvold, Manager i EY og Lars Mørch Hunskaar, Director i EY

IFRS kan være krevende å anvende selv i perioder uten store standardendringer – vi redegjør for utvalgte aktuelle IFRS-spørsmål basert på observasjoner fra praksis, herunder anvendelse av enkelte av tolkningkomiteens (IFRIC) nyere agendabeslutninger.

Klima i og utenfor regnskapet
v/ Nina Rafen, Partner i EY og Sindre Eltarvåg, Manager i EY

Kravene og forventningene til klimarapportering øker, både i og utenfor regnskapet – vi redegjør for aktuelle forhold i 2022-rapporteringen og gir oppdateringer om nye regulatoriske krav (som rapporteringsdirektivet om bærekraft (CSRD) og tilhørende nye bærekraftstandarder (ESRS) som forventes å trå i kraft i nær fremtid).

Aktuelt fra Oslo Børs
v/ Eirik Høiby Ausland, EVP Primary Market, Head of Listing Nordics, Oslo Børs

Det gis et overblikk over hvilke endringer selskapene og deres rådgivere må forberede seg på innenfor børsregelverket, herunder konsekvenser av nye EU-regler på verdipapirområdet.

Observasjoner fra praksis
v/ Finn Espen Sellæg, Partner i EY og Alexandra van der Zalm Bristol, Partner i EY

Vi redegjør for observasjoner gjort i årets praksisundersøkelse utført av EY – herunder blant annet formelle forhold som regnskapsspråk og valuta, prinsippopplysninger, lederlønnsrapportering, ESEF-praksis og aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Brukerobservasjoner
v/ Annie Bersagel, Portfolio Manager ESG i Folketrygdfondet og Kjetil Rimstad, Partner i EY

Aktuelle forhold fra et brukerperspektiv diskuteres, herunder enkelte av de problemstillingene som dekkes i andre foredrag.

Pris: kr 5 500,-

Kontakt: Bente F. Stegard | Mobil: +47 982 06 122 | bente.f.stegard@no.ey.com

Velkommen!