Svevende lanterner, Yi Peng, fyrverkerifestival i Chiangmai Thailand

Seminar: Seks måneder med åpenhetsloven

Ta turen innom vårt frokostseminar for å lære fra selskapers erfaringer med gjennomføring av åpenhetsloven og hvordan skrive en god redegjørelse! 

Foredragsholdere

Christin Bøsterud
Country Managing Partner, EY i Norge, og nordisk Chief Sustainability Officer
Cathrine Halsaa
Senior Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge
Cecilie Kjeldsberg
Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge
Hanne Thornam
Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Sted EY, Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A, Oslo, 0191

Tid 09:00 - 10:30

Hvilke utfordringer og muligheter møter selskaper i gjennomføringen av loven?

EY har de siste 1,5 årene jobbet tett med selskaper for å bistå med å implementere og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. I dette seminaret tar vi for oss spørsmål som har vist seg å være spesielt fremtredende i selskapers implementeringsarbeid:

 • Hvordan bør selskapets retningslinjer og interne rutiner oppdateres for å være i tråd med loven?
 • Har selskapet gode nok rutiner for å kartlegge og håndtere negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden?
 • Hva skal redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger inneholde og hvilket detaljnivå forventes?

Vi ønsker dere velkommen til frokost, faglig innhold, praktiske eksempler fra selskapers arbeid, og paneldiskusjon. Deretter setter vi av tid til spørsmål til slutt.

Program

 • Velkommen | Christin Bøsterud, CEO, EY Norge
 • Introduksjon: Seks måneder har gått siden loven tredde kraft. EY viser deres rammeverk for implementering av loven basert på deres erfaringer | Cathrine Halsaa og Cecilie Kjeldsberg, EY Norge
 • Hva skal redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger inneholde? Hvilket detaljnivå om selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger, og hvor langt ned i leverandørkjeden må man gå? | Sarah Sunde, Seniorrådgiver, Forbrurkertilsynet.
 • Casepresentasjon fra to selskaper: Nina Schefte, leder for samfunnsansvar i Hydro og Cira Holm, SVP Chief Compliance Officer i Yara, deler sine erfaringer med arbeid med aktsomhetsvurderinger, styringsystemer, klagemekanismer og krav til leverandørkjeden om respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeid.
 • Panelsamtale | Forbrukertilsynet (Sarah Sunde), Hydro (Nina Schefte), Yara (Cira Holm), Mai Oldgård (Statnett) og Cathrine Halsaa (EY).
  • Fasilitator: Cecilie Kjeldsberg. 
  • Q&A fra salen og innsendte spørsmål.
 • Avsluttende ord | EY

Praktisk informasjon

 • Seminaret vil gjennomføres både fysisk og digitalt.
 • Registrering og frokost fra kl 08:30 – 09:00

Gjesteforelesere

 • Cira Holm

  Cira Holm er SVP Chief Compliance Officer i Yara International ASA med ansvar for å implementere, opprettholde og videreutvikle Yaras Compliance Program globalt. I tillegg til ansvar for Yaras Code of Conduct, opplæring og bevisstgjøring av ansatte, inkluderer dette anti-korrupsjonsarbeid og menneskerettigheter både for egen virksomhet samt i verdikjeden i form av due diligence og aktsomhetsvurderinger.

 • Mai Oldgard

  Mai Oldgard

  Mai Lawson Oldgard har nesten 20 års erfaring med ESG og Bærekraft. Hun har ledet bærekraftsarbeidet i store organisasjoner i Norge og internasjonalt, inkludert Telenor og Mesta. Siden mai 2022 har Mai vært direktør for bærekraft i Statnett, som jobber for det grønne skiftet.

 • Nina Schefte

  Nina Schefte

  Nina Schefte er leder for samfunnsansvar i Hydro. Hun har jobbet operativt og strategisk med bærekraft i en rekke ulike virksomheter i mer enn 20 år.

 • Sarah Sunde

  Sarah Sunde er utdannet engelsk advokat, og har internasjonal erfaring fra arbeid i London med både finans og oppkjøp. De siste årene har hun jobbet i Norge og fokusert på Compliance, blant annet hos Norges Bank Investment Management. Nå jobber hun som Seniorrådgiver hos Forbrukertilsynet i seksjonen for åpenhetsloven.