Bilde av en glasskule med utsikt over en storby i bakgrunn om kvelden/natten.

Børs- og IFRS-konferansen 2023 – Bærekraftsrapportering

Den årlige Børs- og IFRS-konferansen avholdes på Thon Hotel Bristol onsdag 27. og torsdag 28. september.

Relaterte emner Assurance

Sted Kristian IVs gate, 7, 0164, Oslo, Norge

Tid 12:00 - 16:00

I år er konferansen utvidet med en egen dag viet i sin helhet til bærekraftsrapportering. Fokus er rettet mot utfordringer forbundet med implementering av de nye bærekraftsstandardene (ESRSene), samt erfaringer fra bruk av åpenhetsloven og implementering av EU taksonomien.

Agenda

Den regulatoriske tsunamien og hva det betyr for rapporteringsfunksjonene: Det gis en overordnet oppdatering og oversikt over reguleringer som vil tre i kraft de nærmeste årene.

Praktiske eksempler og erfaring fra åpenhetsloven: Erfaringer og resultat av selskapers anvendelse av åpenhetsloven redegjøres for, sett i lys av at ca. 9000 norske selskaper har gjennomført første runde med rapportering etter de nye kravene.

Fra GRI til ESRS: Mange selskaper har allerede erfaring med bærekraftsrapportering, for eksempel ved bruk av GRI som rapporteringsstandard. Overgangen til CSRD og ESRS diskuteres.

Erfaringer fra EU Taksonomien i EU og Norge: 2023 er første året hvor EU Taksonomien blir gjeldende for flere norske virksomheter. Det redegjøres for erfaringene fra europeiske selskaper, og hvilke utfordringer som er aktuelle for norske selskaper.

Foredragsholdere

  • Nina Rafen, Partner, Nordic Capital Markets Leader and Nordic TMT Assurance Leader, EY Norge
  • Dan Jakob Wangen, Partner, Climate Change and Sustainability Services (CCaSS), EY Norge
  • Cathrine Halsaa, Senior Manager, Climate Change and Sustainability Services (CCaSS), EY Norge
  • Martin Ranhoff, Senior Manager, Climate Change and Sustainability Services (CCaSS), EY Norge 
  • Marte Stabbetorp, Manager, Climate Change and Sustainability Services (CCaSS), EY Norge
(Event List - Manual)
Image Alt Text

Børs- og IFRS-konferansen 2023 – Finansiell rapportering

Den årlige Børs- og IFRS-konferansen avholdes på Thon Hotel Bristol onsdag 27. og torsdag 28. september.
Arrangement
Dato
Tid
-

Foredragsholdere