Bilde av en glasskule med utsikt over en storby i bakgrunn om kvelden/natten.

Børs- og IFRS-konferansen 2023 – Finansiell rapportering

Den årlige Børs- og IFRS-konferansen avholdes på Thon Hotel Bristol onsdag 27. og torsdag 28. september.

Relaterte emner Assurance

Sted Kristian IVs gate, 7, 0164, Oslo, Norge

Tid 09:00 - 16:00

På årets konferanse vil vi gi deg en gjennomgang av regnskapsnyheter, aktuelle IFRS-spørsmål, oppdatering fra tilsynsmyndighetene, utvikling av praksis samt at vi blant annet diskuterer regnskapsskandaler og klima i regnskapet.

Agenda

Regnskapsnyheter: Det gis en oppdatering i nyheter med betydning for 2024 årsregnskapet, IASBs agenda, samt en status på hva som rører seg i praksis, og i IFRS-sfæren for øvrig.

Oppdateringer Finanstilsynets aktiviteter: Det gis oppdateringer fra regulerende myndigheters nylige regnskapstilsyn og utvikling av regler og retningslinjer.

Aktuelle IFRS-spørsmål: IFRS kan være krevende å anvende selv i perioder uten store standardendringer - det redegjøres for utvalgte aktuelle IFRS-spørsmål basert på observasjoner fra praksis, herunder anvendelse av enkelte av tolkningkomiteens (IFRIC) nyere agendabeslutninger.

Klima i regnskapet: Kravene og forventningene til klimainformasjon i regnskapene øker stadig. Det redegjøres for aktuelle problemstillinger og utviklingstrekk med eksempler fra praksis.

Aktuelt fra Oslo Børs: Det gis et overblikk over hvilke endringer selskapene og deres rådgivere må forberede seg på innenfor børsregelverket.

Observasjoner fra praksis: Det redegjøres for observasjoner gjort i årets praksisundersøkelse utført av EY – herunder blant annet klimarapportering i regnskapet, lånevilkår og nedskrivningsvurderinger.

Brukerobservasjoner: Aktuelle forhold fra et brukerperspektiv diskuteres, herunder enkelte av de problemstillingene som dekkes i andre foredrag.

«Regnskapsskandaler»: Hva en «regnskapsskandale» er, hvordan de oppstår, hva konsekvensene kan være og hvordan de eventuelt kan unngås diskuteres. Utvalgte saker, kjente fra media, med vekt på årsaker, likhetstrekk og konsekvenser gjennomgås.

Foredragsholdere

 • Steinar S. Kvifte, Partner, Leader Nordic IFRS desk, Assurance, EY Norge
 • Alexandra van der Zalm Bristol, Partner, Assurance, EY Norge
 • Inge Morten Braut, Senior Manager, Fagavdeling Regnskap, Assurance, EY Norge
 • Ankit Puri, Partner, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), Assurance, EY Norge
 • Alvar Aellig Strandvold, Senior Manager, Fagavdeling Regnskap, EY Norge
 • Hanne Sofia Norrby, Director, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), Assurance, EY Norge
 • Sindre Eltarvåg, Associate Partner, Fagavdeling Regnskap, EY Norge
 • Kjetil Rimstad, Partner, Assurance, EY Norge
 • Finn Espen Sælleg, Partner, Assurance, EY Norge
 • Lars Mørch Hunskaar, Director, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), Assurance, EY Norge
 • Anja Hjelström, Associate Partner, Fagavdeling Regnskap, EY Sverige
 • Trine Hansen Bjerkvik, Partner, Assurance, EY Norge
 • Gina Torgnes Helle, Senior Manager, Assurance, EY Norge

Eksterne foredragsholdere:

 • Anne Kathrine Sande, Legal Counsel, Market Surveillance, Oslo Børs
 • Anja Fanebust, Listing Admissions Manager, Oslo Børs
 • Teodor Sveen-Nilsen, Equity Research Analyst, Sparebank 1 Markets

 

 

(Event List - Manual)
Image Alt Text

Børs- og IFRS-konferansen 2023 – Bærekraftsrapportering

Den årlige Børs- og IFRS-konferansen avholdes på Thon Hotel Bristol onsdag 27. og torsdag 28. september.
Arrangement
Dato
Tid
-

Foredragsholdere