Bilde av en pc-skjerm som inneholder koder og script

Seminar om Skatteutvalgets forslag til skatte- og avgiftsendringer

EY inviterer til seminarer om Skatteutvalgets forslag til skatte- og avgiftsendringer rundt om i Norge.

EY inviterer til seminarer om Skatteutvalgets forslag til skatte- og avgiftsendringer.

Skatteutvalget, som ledes av professor Ragnar Torvik, fremla mandag 19. desember sin utredning om det norske skattesystemet. Gitt utvalgets brede mandat og utviklingen nasjonalt og internasjonalt siden det forrige skatteutvalget leverte sin rapport i 2014, forventes en omfattende gjennomgang av skattesystemet med flere forslag til endringer. EY vil i begynnelsen av januar avholde flere seminarer rundt i Norge hvor vi gjennomgår skatteutvalgets utredning med særlig vekt på betydningen av skatteutvalgets forslag for næringsliv og eiere.

Blant temaene det forventes at skatteutvalget har vurdert er:

  • Fritaksmetoden og aksjonærmodellen
  • Forholdet mellom beskatning av arbeids-, virksomhet- og kapitalinntekt
  • Grunnrenteskatter
  • MVA-systemet
  • Miljøavgifter
  • Formueskatt
  • Beskatning av multinasjonale selskaper
  • Omfordeling og geografisk fordeling gjennom skattesystemet
  • Forenkling av skattesystemet

Seminarene vil holdes av medarbeidere i EYs skatteavdeling og vil foregå fysisk i våre lokaler rundt i Norge.