Topp 10 forretningsrisikoer og muligheter – 2020

7 minutters lesing 4 des. 2018

For tredje år på rad har det vært betydelige svingninger i risiko, i tillegg til at nye risikoer kommer inn på topp 10.

Svingninger i risiko, samt nye risikoer markerer de pågående omveltningene i sektoren. Det er verdt å merke seg at det alltid gis muligheter i endringstider.

Temaene operatørlisens og omstilling går igjen i årets risiko-oversikt, ettersom samfunnsansvar og krav fra ulike interessenter blir sterkere. Andre faktorer er behov for digitalisering, større risikovilje og innovasjon.

Topp 10 forretningsrisikoer for bergverk og metallindustri


             Topp 10 forretningsrisikoer for bergverk og metallindustri

A time of disruption

The large movements across the radar are clear indicators that disruption is already here. Societal change, new technologies and the race to transform business models are driving a whole range of disruption for mining and metals companies. Pressure on technology and automotive companies to secure the supply of New World commodities is opening another avenue of potential disruption to current business models. Over 30% of our survey respondents thought that technology companies have the potential to disrupt the sector. We agree. They have good access to capital and are already investing in the innovation and technology that mining operations need to be more effective. 

Does operating in a time of disruption take more than a license? We discuss this below, in the top ten business risks facing mining and metals.

1. License to operate (up from 7)

Is license to operate the disruptor you have missed?

A narrow, legacy focus on license to operate may be the strategy that puts you out of business. The stakeholder landscape is shifting. There is more information, bigger platforms and more at stake than ever before. Underestimating the power of even a single stakeholder would be a mistake.

The sector needs to redefine its image as a sustainable and responsible source of the world’s minerals.

To do this, organizations need to:

  • Take a whole of business approach to license to operate driven from the top down
  • Commit and contribute to community, government, employees and environment needs beyond life of mine
  • Walk the talk! Make it part of the company’s DNA 

2. Digital effectiveness

Is riding the digital wave key to wiping out our competition?

Digital effectiveness is key to gaining a competitive advantage. However, a recent poll of over 600 mining and metals executives revealed that a significant 37% of management have little or no knowledge of the digital landscape.

Miners understand it is about solving productivity and margin but are applying point solutions and are not investing enough to transform. It is only when miners apply these solutions across the entire value chain to create a digital mine that can they truly transform and emerge as the dominant players in the market.

To achieve this kind of transformation, CEOs need to take ownership of the digital agenda.

We are standing at a time of unprecedented risk because of the advent of digital but also unprecedented opportunity. It is full CEO engagement and investment now that will either propel you or sink you. 

Operatørlisens fortsetter å toppe listen, siden 44 % av respondentene i vår spørreundersøkelse om risikoplasserer den øverst. Mange land har holdt valg, og påfølgende regjeringsendringer har gitt usikkerhet i de politiske miljøene, som igjen har medført sterke svingninger på råvaremarkedene. I tillegg blir sektoren utsatt for mer kritiske blikk fra sluttbrukere, som krever åpenhet og transparens i forsyningskjeden, samt lavere karbonavtrykk. Også bevisste aksjonærer påvirker gruveselskaper, spesielt innen kull, til å legge om, enten ved å gjøre endringer i eksisterende drift eller avvikle deler av virksomheten.

9. Fraud

Does fraud only become an issue when it’s exposed?

Fraud and corruption was identified as a significant risk by nearly one-quarter of survey respondents.

There are lessons to be learnt from the super cycle, particularly the implementation of stronger controls to deal with third parties such as contractors and suppliers. Overall, the ability to identify fraud has become more sophisticated, particularly with the growing interconnectedness of regulators, but social media also makes any allegations of impropriety visible with unprecedented speed. This places risk of fraud hand-in-hand with the risk to reputation and license to operate.

10. New World commodities

Competition for New World commodities is going to increase as they become central to the production of an ever-growing variety of high tech and green technologies, from batteries, smart phones and laptops to advanced defense systems. 

Portfolio optimization is critical. Miners need to understand the interaction among various parts of their portfolio to enable decisions on investment, divestment and rationalization to enhance value of the entire portfolio. Decisions around where to invest and allocate capital will need to be taken long in advance. Miners will, therefore, need to adopt a level of flexibility in their business models to be agile to change and regularly review their portfolios, considering all future growth assets — new and old.

Sammendrag

Temaene operatørlisens og omveltninger går igjen i årets risikoer, ettersom samfunnsansvar og krav fra interessenter gjør seg mer gjeldende. Andre viktige faktorer er digitalisering, større risikovilje og innovasjon.

Om denne artikkelen