Pressemelding

29 jan. 2018

Fremdeles lav modenhet i bruk av skytjenester

Fremdeles lav modenhet i bruk av skytjenester

Pressekontakt
Ole Kristian Lunde

Head of PR Norway

Kommunikasjonsentusiast. Brenner for et fag hvor en aldri mangler utfordringer og det alltid er mer å lære. Teknologi- og fremtidsoptimist. Bassist, men ikke minst: kan håndtere en gitar.

Skytjenester er et av de heteste temaene innen IT for tiden. I en ny undersøkelse kartlegger EY hvor langt Norges største virksomheter i offentlig og privat sektor har kommet i bruk av nettsky.

Modenheten er fremdeles relativt lav i Norge, med de mer internasjonalt orienterte organisasjonene et stykke bak de øvrige, viser undersøkelsen. Den er basert på svar fra CIO (IT-ansvarlig) i de 126 største norske virksomhetene. Les hele undersøkelsen her, EYs Norwegian Cloud Maturity Survey 2018.

Noen viktige funn i rapporten:

Markedet domineres også i Norge av de internasjonale gigantene, særlig når det gjelder infrastruktur (IaaS – Infrastructure as a Service) og plattformtjenester (PaaS – Platform as a Service). Microsoft har en markedsledende posisjon både innenfor SaaS (Software as a Service) og IaaS/PaaS i Norge. Google har en overraskende sterk posisjon i Norge innenfor IaaS/PaaS sammenlignet med den globale markedsandelen, mens Amazon Web Services (AWS) er vesentlig svakere i Norge enn globalt.

Større eksisterende IT-systemer, og måten de er satt opp på, viser seg i undersøkelsen å være den største hindringen for å ta i bruk skytjenester, da det er komplekst å migrere disse. Dette er en av faktorene som forklarer hvorfor flere av de mest internasjonale bedriftene henger etter. Hele 70 prosent av bedriftene peker på dette som en vesentlig hindring.

– Vi ser at det utvikles nye løsninger i skyen som skal støtte digital transformasjon, mens det er tyngre å få eksisterende løsninger skybaserte. Derfor vil det nødvendigvis ta tid før skytjenester tas i bruk i stor skala, sier Sophus Slaatta, ansvarlig for skytjenester i EYs rådgivningsvirksomhet.

Etter en periode med mye outsourcing er det også noe begrenset med kompetanse innenfor skytjenester i mange norske virksomheter, det gjør det mer krevende for organisasjoner i å migrere. I alt 43 prosent svarer i undersøkelsen at manglende ekspertise er en sentral utfordring.

- Mange store norske organisasjoner har historisk vært flinke til å outsource drift av IT-infrastruktur. Dette kan samtidig ha medført at man i dag har redusert kompetanse på IT-infrastruktur internt. Denne interne kompetansen må forsterkes når man skal migrere til skytjenester, for å sikre at prosjektene blir suksessfulle, sier Christian Mjaanes, leder for teknologirådgivning i Norden hos EY.

Slaatta gir disse rådene til virksomheter som ønsker å legge sine IT-løsninger om til skybaserte:

  • Undervurder ikke sikkerhetsaspektet ved å sette ut løsninger til skyen. Skytjenester har mange fordeler fremfor egne driftede systemer, men må konfigureres med kompetanse og innsikt.
  • Begynn gjerne med å erstatte enklere sluttbrukersystemer med SaaS-løsninger.
  • IT-avdelingen må ta kontroll over «skyggeløsninger», det vesentlige antallet skytjenester som forretningssiden ofte har tatt i bruk uten involvering fra IT. Dette er særlig risikabelt fra et IT-sikkerhets- og personvernsperspektiv. Ansatte som jobber med digital transformasjon (eksempelvis utviklere av nye digitale løsninger og dataanalytikere) må behandles som viktige interne kunder, og i større grad få mulighet til selvbetjent IT på en sikker måte.
  • Det er mye penger å spare ved å kjøre anbud der de globale Iaas/PaaS leverandørene konkurrerer, dersom man skal flytte større deler av datasenteret sitt til skyen.