Mot vår for nedkjølt oljeservicebransje

5 minutters lesing 2 feb. 2018
Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

5 minutters lesing 2 feb. 2018
Related topics Olje og gass

Nedturen for norsk oljeservicenæring har vært lengre og dypere enn de fleste, også industrien selv, forutså. Industriens samlede inntekter falt med 26 prosent til 331 mrd. kr i 2016, hele 36 prosent lavere enn toppåret 2014, viser årets oljeserviceanalyse fra rådgivnings- og revisjonsselskapet EY.

Dermed er veksten fra perioden 2011-14 reversert, og bransjen er tilbake på 2010-nivå når det gjelder inntekter.

– Omfattende kostnadsprogrammer har i en viss grad beskyttet resultatene. EBITDA-marginen for 2016 endte på 7,8 prosent, ned med 2,4 prosentpoeng fra foregående år, forteller Espen Norheim, som har ledet arbeidet med rapporten med det fulle navnet The Norwegian oilfield services analysis.

Tallene fra i alt 1 200 selskaper med mer enn halve omsetningen innen norsk oljeservice viser at nedgangen har rammet alle segmenter innen industrien. Størst nedgang vises imidlertid innen Leting og produksjon. Lange kontrakter har til en viss grad holdt aktiviteten og prisnivået i dette segmentet oppe gjennom 2014 og -15. Mot 2015-tallene viser 2016 for de ulike segmentene i verdikjeden stor spredning, men har vært gjennom en nedgang på fra 20-35 prosent. Segmentstungvekterne Leting og produksjon, Engineering, fabrikasjon og installasjon og Drift så inntektene skrumpe med henholdsvis 34, 22 og 25 prosent.

Verdiene sank i takt med oljeprisen i 2014, og tvang flere av de store selskapene, særlig de med kapitaltunge eiendeler, til å ta store av- og nedskrivninger. Dette slo hardt inn da selskapene samlet sett måtte øke nedskrivningene fra 9 mrd. kr i 2014 til 24 mrd. kr i 2015. I 2016 ble det tatt nedskrivninger på ytterligere 22 mrd. kr, noe som reflekterer at de underliggende verdiene har fortsatt en nedadgående trend.

– De store nedskrivningene har fått konsekvenser for EBIT-marginen for alle undersegmenter i bransjen. Selv om den har vist nedgang flere år på rad så vi den største effekten på EBIT-marginen i 2015 som en følge av de store nedskrivningene. Den aggregerte EBIT-marginen har i perioden sunket med nær 12 prosentpoeng til minus 6 prosent i 2016, sier Norheim.

I et lengre perspektiv konkluderer årets rapport med at industrien mest sannsynligvis traff bunnen lønnsomhetsmessig i 2016, mens bunnåret for aggregert omsetning kom i 2017. For driftsårene 2018 og 2019 estimeres topplinjeveksten for industrien til henholdsvis +1 prosent og +6 prosent, mens lønnsomheten forventes å øke opp til 4 prosent EBIT-margin i 2019.

Sammendrag