Pressemelding

7 mar. 2018

SHE Index Powered by EY: – Nå skal næringslivets kvinneandel i ledelse følges tettere

På kvinnedagen 8. mars lanseres SHE Index Powered by EY, en kvartalsvis indikator som skal gi oss de kalde fakta og motivere til å øke antallet kvinnelige ledere i norsk næringsliv.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Bedriftsansvar

På kvinnedagen 8. mars lanseres SHE Index Powered by EY, en kvartalsvis indikator som skal gi oss de kalde fakta og motivere til å øke antallet kvinnelige ledere i norsk næringsliv.

Indeksen vil kvartalsvis ta pulsen på norsk næringsliv for å motivere til en bedret kjønnsbalanse. Fokuset vil være ledelseskiftet og søken etter gode rollemodeller som demonstrerer økte kvinneandeler. I tillegg vil de virksomheter som tar aktive grep for å bedre likestillingen bli trukket frem. SHE Index Powered by EY lanseres på den utsolgte SHE Conference 2018 i Folketeateret 8. mars med over 1400 i til stede i salen, deriblant statsminister Erna Solberg. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland støtter initiativet og er også med på lanseringen.

– Denne indeksen skal synliggjøre de små skrittene. En prosentvis endring kan være bra, selv om du ikke nødvendigvis er best i klassen. Ambisjonen er først og fremst å motivere selskapene til å ha fokus på kvinner i ledelse, og inspirere og gi ideer til tiltak for å få frem flere kvinner til slike posisjoner, sier initiativtaker bak Indeksen og SHE, Heidi Aven.

– Norge er et av verdens mest likestilte land, men vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder kjønnsbalansen blant toppledere i næringslivet. Et viktig tiltak er å løfte opp kvinnelige rollemodeller og suksesshistorier. Skal vi få til reell likestilling, må den komme innenfra. Jeg er svært positiv til alle gode tiltak som kommer fra næringslivet som kan bidra til at vi får flere kvinnelige toppledere, og det blir spennende å se hvilke resultater She Index kan skape, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Indeksen er utviklet i samarbeid med rådgivnings- og revisjonsselskapet EY (tidl. Ernst & Young), og vil dokumentere faktiske tall for kvinner i ledelse i de hundre største selskapene i Norge. Indeksen vil være langsiktig og kvartalsvis dele utviklingstrender og motiverende historier.

– Det finnes mye forskning som viser at kvinner i ledelse gir bedre økonomiske resultater. Dette er selvfølgelig et viktig argument, men det avgjørende er imidlertid hvordan kjønnsbalansen speiles i alle deler av samfunnet, også på ledelsesnivå i norsk næringsliv. Vi har stor tro på at et bedre faktagrunnlag og større transparens på området kan være med og motivere næringslivet til å dra i riktig retning, sier Anders Gøbel, viseadministrerende direktør i Norge for rådgivningskjempen EY med over 250 000 ansatte verden over.

Indeksen vil bringe en samlet oversikt over kvinner i ledelse fra de største norske selskapene, få frem utviklingen kvartal for kvartal og trekke frem bransjer og selskaper som lykkes med dette. Over tid er det også et mål å kunne lese ut hvilke tiltak som virker og bringe gode case frem i lyset.

– Vi ønsker å bruke rapportering som et forandringsverktøy. Loven fra 2004 om 40 prosent kvinneandel har forandret styrearbeid i Norge og fått oppmerksomhet over hele verden. I samme periode har kvinneandelen i ledelse derimot stått på stedet hvil. Det går utover lønnsomhet, trivsel og utvikling i næringslivet og rammer urettferdig halvparten av landets befolkning. Større oppmerksomhet om dette som et strukturelt problem må til, det løser seg ikke av seg selv, sier Heidi Aven.

Bildetekst: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland flankert av Heidi Aven, initiativtaker til SHE og Anders Gøbel, partner i EY.
Foto: Trygve Indrelid, NTB Scanpix

Kontaktpersoner:
SHE – Heidi Aven, mobil 916 14 988
EY – Christin E. Bøsterud, mobil 977 78 314