Pressemelding

24 apr. 2018

Forretningsmodellen i oljeservice må endres

Få av kostnadsreduksjonene innen oljeservice etter oljeprisfallet er strukturelle endringer. Bransjen har kuttet kostnader gjennom nedbemanning og avhending av produksjonsutstyr, men når etterspørselen øker igjen må dette reverseres og kostnadene vil drives tilbake opp. For å opprettholde kostnadseffektene de har fått til må derfor sektoren tenke nytt rundt hvordan de strukturelt samhandler.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Bedriftsansvar

Få av kostnadsreduksjonene innen oljeservice etter oljeprisfallet er strukturelle endringer. Bransjen har kuttet kostnader gjennom nedbemanning og avhending av produksjonsutstyr, men når etterspørselen øker igjen må dette reverseres og kostnadene vil drives tilbake opp. For å opprettholde kostnadseffektene de har fått til må derfor sektoren tenke nytt rundt hvordan de strukturelt samhandler.

Dette er en av konklusjonene i den ferske EY-rapporten «Oilfield services at a crossroad: Structural changes ahead». Rapporten er basert på intervjuer med toppsjefer i oljebransjen sammen med fakta innhentet og sammenstilt av EYs egne fagfolk.

Den beskriver hvordan kjøpspreferansene til oljeselskapene nå merkbart endres mot mer helhetstenkning og nye modeller. Digitaliseringen gir muligheter for leverandørene til å bli mer konkurransedyktige med å tilby nye kommersielle modeller. For å få til dette må dog måten oljeselskapene gjør innkjøp på endres.

– I andre bransjer har vi sett denne type endringer med nye kommersielle modeller og mer «vested» samhandling mellom aktørene har gitt 25-30 prosent i forbedret total levetidskostnad. Det har også gitt mye større innovasjon og forbedringstakt enn de tradisjonelle modellene, sier partner Martin Fledsberg Vatne og rådgiver Rahman Khanani, som har vært ansvarlige for en ny rapport som beskriver disse utfordringene.